Agrosem semenářské družstvo Stěžery

Základní informace

Předmětem podnikání družstva je:

1) Zemědělská výroba a zpracování zemědělských surovin

2) Výroba a opravy zemědělských strojů

3) Poskytování služeb mechanizačními prostředky

4) Skladování a služby  s tím spojené

5) pronájem movitého a nemovitého majetku

 

Představenstvo družstva:

Ing. Irena Burianová - člen představenstva

Bořivoj Hrdlička - místopředseda představenstva

Radoš Rykl - člen představenstva

Michal Klouček - člen představenstva

Vladimíra Kopecká - člen představenstva

 

Kontrolní komise:

Ing. Jiří Štěpánek - předseda

Ilona Melounková - člen

Petra Benešová - člen

Jiří Mach - člen

 

Rostlinná výroba:

Výměra zemědělské půdy: cca 950 ha

Pěstované komodity: ječmen ozimý, ječmen jarní, pšenice ozimá, řepka ozimá, cukrovka, mák, hrách

 

Živočišná výroba: 0