vytvořeno Zemědělským svazem ČR

Průzkum ekonomických ztrát v důsledku kalamitního přemnožení hraboše polního


Poznámka:

- do kolonek - Hektary, Předpokládaný výnos a Ztráta výnosu zadávejte pouze čísla (bez znaků jako např. ha, % apod.)

- v případě problémů s odesláním formuláře - problémy s desetinnými čísly - použijte prosím místo desetinné čárky desetinnou tečku (některé prohlížeče např. Edge podporuje jen desetinnou tečku)

Plodina
Okres
Hektary
Průměrný výnos (ideálně za posledních 5 let) v t/ha
Ztráta výnosu 2019 v %