Sběr dat pro vyhodnocení katastrů zasažených zemědělským suchem v roce 2018

Sběr dat byl ukončen.