Úvodní stránka > Aktuality

České zemědělství: kvalitní suroviny za levné peníze

31.1.2018

Praha/ČR- V České republice zemědělci dlouhodobě vyrábějí kvalitní výrobky, ovšem nejsou za to dostatečně finančně ohodnoceni. Zemědělci navzdory nízké cenové úhradě, převážně v živočišné výrobě, ze svého přispívali a přispívají na sociální smír: v r. 2017 oproti r. 1989 se ceny zemědělců zvýšily cca 1,7 krát, zatímco inflace vzrostla více než trojnásobně rychleji (5,5 krát). Loňské ceny zemědělců se meziročně zvýšily o 8 %, ale na vyrovnání našeho bývalého a současného evropského standardu to nestačí.

Realizační ceny zemědělců v České republice zaostávají nejen za Evropou, ale i za tím, co se u nás vyplácelo například před deseti i dvaceti lety. U některých rozhodujících komodit je naše cena nejenže nižší než v řadě předchozích let, k tomu nižší než v zahraničí, ale je i pod úrovní nákladů. K lepšímu postavení na trhu a k větší vyjednávací síle lze dojít v případě sdružování ve větší zemědělské celky.

 Čeští zemědělci už nemohou vyrábět levněji

Čeští zemědělci jsou bohužel v situaci, kdy nemohou už levněji vyrábět potraviny. „Nemáme radost z toho, že kvůli nízkým realizačním cenám jsou zemědělci závislí na dotacích,“ říká předseda Zemědělského svazu ČR Martin Pýcha a dodává: „Čeští zemědělci se snaží dělat maximum, ale podpory jsou pro ně velmi důležité. Bez nich by bohužel nemohli fungovat.“  Jedním ze zásadních problémů našeho zemědělství je dovoz za podnákladové ceny a tomu se bohužel konkurovat nedá.

 Alarmující situace v živočišné výrobě

Cena mléka, české zemědělské komodity číslo jedna, byla v loňském roce zhruba na úrovni průměrných nákladů. Loňská cena mléka se zvýšila dle ČSÚ na 8,44 Kč/l, což je méně, než se za mléko vyplácelo např. v r. 2008 (8,76 Kč/). Dle Zelených zpráv MZe byly průměrné náklady na výrobu mléka za posledních deset let na úrovni cca 8,43 Kč/l. Porovnáme-li tento průměr nákladů s průměrem ceny za mléko dle ČSÚ v uvedeném období (7,95 Kč/l) – je zřejmé, že za uplynulých deset let cena v průměru uhrazovala 94 % nákladů.

Loňská cena jatečných prasat se sice dle ČSÚ zvýšila na 32,52 Kč/kg živé hmotnosti, ale je to nižší cena než v letech 1995 až 1998, 2000 až 2002 i v dalších letech. Navzdory zvýšení se stále jedná o cenu podnákladovou. Dle Zelených zpráv MZe byly průměrné náklady na výrobu za posledních deset let na úrovni cca 34,90 Kč/kg živé hmotnosti. Porovnáme-li tento průměr nákladů s průměrem ceny dle ČSÚ v uvedeném období (30,50 Kč/kg živé hmotnosti) – je zřejmé, že za uplynulých deset let cena v průměru uhrazovala 87 % nákladů.

 Řepka vede

Co se obilovin týče, průměrné ceny z loňského roku u hlavních obilovin jako je potravinářská pšenice, krmná pšenice, sladovnický ječmen, krmný ječmen a kukuřice jsou nižší než v porovnání s předchozími lety. Jediná z rozhodujících komodit, u které cena z roku 2017 překonala úroveň většiny předcházejících let a dosáhla 10 573 Kč/t, je řepka. Dnes však ceny řepky výrazně klesají.

 Mezinárodní srovnání

V cenách mléka zaostáváme v řádu o 8 až 10 %. Ceny jatečných prasat jsou v ČR oproti průměru unie nižší, i když zde nejsou takové rozdíly jako u jiných hlavních komodit. Tradičně zaostáváme v cenách skotu. A to vůbec nejvíce v cenách jatečných jalovic (více než o 30 %). U býků a krav zhruba o 1520 %. U jatečné drůbeže zaostáváme cca o 20 % a v cenách vajec více jak o 30 %.

 

V cenách obilí dlouhodobě zaostáváme o 1020 % (a to zvláště v cenách krmného obilí). Vloni se míra zaostávání zmírnila cca o 5 %. Srovnatelná hlavní komodita, co se týče zpeněžení, je pouze řepka. 

Přílohy
tz-ceske-zemelstvi-kvalita-za-malo-penez.doc


Váš komentář se ukládá. Prosím počkejte...

CZ EN