Úvodní stránka > Aktuality

Místo rozdávání ryb naučte lidi rybařit, vzkazuje Zemědělský svaz ministerstvu zemědělství

2.8.2017

Praha/ČR – Zemědělský svaz ČR upozorňuje na úmysl MZe spustit nesystémové a diskriminační opatření (plánované 50 milionové dotace ministerstva zemědělství) určené pro malé chovatele dojnic od 3 do 50 kusů. Dotace má kompenzovat malým producentům mléka ztížené podmínky pří produkci a distribuci mléka plynoucí z rozsahu jejich produkce. Zemědělský svaz poukazuje na to, že z dlouhodobého hlediska je tato podpora nejen neefektivní, ale dokonce kontraproduktivní.

„Uvědomujeme si, že malí producenti mléka se potýkají se ztíženými podmínkami. Návrh dotace však problém neřeší. Nechceme být osočování z toho, že „nepřejeme“ malochovatelům, tak to rozhodně není. Spíše upozorňujeme na to, že je lepší místo rozdávání ryb naučit lidi rybařit,“ vysvětluje ředitel Zemědělského svazu ČR Jan Ulrich.

Systémovým řešením je podle Zemědělského svazu podpora odbytových organizací. „Efektivněji vynaložené peníze by byly na přípravu podmínek vstupu malochovatelů do odbytových organizací. Tím by jim vzrostla i cena za mléko, kterou by automaticky získali,“ říká Ulrich a doplňuje, že i dnes se však najdou malochovatelé, kteří přímo mléko zpracovávají, nebo prodávají mléko ze dvora za cenu výrazně vyšší, než se prodává v supermarketech. „Je na každém jakou cestu zvolí, to co však vymyslelo MZe, nemotivuje ani k sdružování, ani k zpracování/prodeji vlastní produkce“, dodává Ulrich.

Plánovaný dotační titul ministerstva zemědělství bude administrován Českomoravskou společností chovatelů a vyplácen jednotkovou sazbou na dojnici registrovanou na chovatele v ústřední evidenci zvířat v referenčním období „Tady jasně vidíme, že dotace dává malochovatelům rybu, ale nenaučí je rybařit. Co budou dělat za tři, pět a deset let?,“ upozorňuje Ulrich.

 

            Zemědělský svaz ČR dlouhodobě poukazuje na výhody fungování odbytových družstev, které se i ze zahraniční praxe ukazují jako dobrý nástroj podpory konkurenceschopnosti zemědělství. „Aby si naši čeští zemědělci mohli vyjednat lepší ceny za mléko, je zapotřebí, aby zde byla silná odbytová organizace,“ vysvětluje Martin Pýcha, předseda Zemědělského svazu ČR a dodává „dle našich šetření, již dnes prokazatelně největší odbytová družstva dosahují lepších cen za mléko, než je průměr“ dodává. Družstva v zemích EU stále rostou a díky tomu mohou vyhledávat nové trhy. Mezi 100 největšími evropskými odbytovými organizace v EU není žádné z České republiky.

Přílohy
tz-mi-asto-rozda-ava-ani-a-ryb-nauc-ete-lidi-rybar-eit-vzkazuje-zeme-ede-elsky-a-svaz-ministerstvu-zeme-ede-elstvi-a.doc


Váš komentář se ukládá. Prosím počkejte...

CZ EN