Úvodní stránka > Aktuality

Stanovisko Zemědělského svazu ke změnám v novele zákona o ochraně zemědělského půdního fondu na půdě senátu

15.1.2015

Tisková zpráva
Praha, 15. 1. 2014

Dne 14. 1. 2015 schválil Senát ČR návrh novely zákona o ochraně zemědělského půdního fondu. Oproti původní sněmovnou chválené novele zákona senátoři schválili návrhy, které velmi významně znehodnocují původní záměr tj. ochránit zemědělskou půdu a motivovat investory, aby využívali staré, opuštěné areály, tzv. brownfields popř. zastavovali půdu méně kvalitní. Dle senátory schválených změn bude např. pro obce a města snazší přeměnit zemědělskou půdu na stavební parcelu či stavět cyklostezky díky nižším poplatkům. Při současném trendu ubývání zemědělské půdy považuje náš svaz toto rozhodnutí za nešťastné. Se senátním návrhem taktéž nesouhlasí ani ministr životního prostředí Richard Brabec.

Zákon o ochraně půdního fondu má za úkol chránit půdní fond, čemuž si senátní návrh změn protiřečí. V České republice se ročně z půdního fondu z důvodu výstavby vyjme zhruba 7,5 ha denně, ale ještě nedávno to byl dvojnásobek.

Současná novela zákona má reagovat na zvýšení poplatků v roce 2011, kdy se poplatky zvýšily poprvé po téměř dvaceti letech. Důvodem bylo rychle rostoucí a nevratná zástavba zemědělské půdy, jíž má naše republika omezené množství. Celkový úbytek zemědělské půdy od roku 2000 do roku 2012 činil 53 254 hektarů většinou té nekvalitnější zemědělské půdy tj. cca 16 ha/den. A právě pozitivním výstupem zvýšení poplatků, bylo vedle ekonomické krize důvodem, že se částečně ubývání zemědělské půdy zpomalilo.

Zemědělský svaz chápe, že pro rozvoj obcí a podporu zaměstnanosti je nezbytná úprava stávajícího znění. Kompromisní návrh Ministerstva životního prostředí umožňuje snížit poplatky za vynětí v již schválených průmyslových zónách, tak aby nedocházelo k odchodu investorů a potenciálních zaměstnavatelů do sousedních zemí. Na druhé straně i tito investoři musí chápat, že není možné, aby si ukázali na jakýkoliv pozemek, mnohdy velmi kvalitní zemědělskou půdu, který se jim líbí, a ten automaticky dostali. Návrh MŽP schválený poslaneckou sněmovnou jsme vnímali, jako kompromis, který se nerodil lehce.

„Senátory schválené rozšíření výjimek z posuzování záměrů z hlediska dopadů na zemědělský půdní fond znamená, že téměř každá stavba se do nějaké výjimky vejde a stát by tímto způsobem zcela rezignoval na ochranu zemědělské půdy“ konstatoval předseda svazu Ing. Martin Pýcha. Upravený návrh by již vůbec nemotivoval investory, aby využívali staré, opuštěné areály, tzv. brownfields. Je to návrat ke stavu před rokem 2011.

Zemědělská půda je to nejcennější co máme. Je to jedinečné a nenahraditelné přírodní bohatství, které zajišťuje to nejdůležitější - obživu našeho obyvatelstva.

 

Pro více informací, prosím, kontaktujte:

Předseda Zemědělského svazu ČR: Ing. Martin Pýcha, tel.: 602 790 273, pycha@zscr.cz

Přílohy
tz-2015-1-15-stanovisko-novela-pudni-fond.pdf


Váš komentář se ukládá. Prosím počkejte...

CZ EN