Úvodní stránka > Aktuality

Výkyvy počasí mohou snížit letošní úrodu. Zemědělci upozorňují na klimatické změny

2.3.2018

2.3.2018

 

Praha/ČR - Holomorazy a výkyvy teplot, které přináší letošní zima, mohou způsobit problémy plodinám zaseté na podzim (tzv. ozimy). Zemědělský svaz ČR upozorňuje, že nepříznivé klimatické jevy budou mít stále větší vliv na zemědělství a také na vývoj cen agrárních komodit. Zatímco předloňský rok byl z pohledu hlavních polních plodin pěstovaných v Česku poměrně úrodný, loňský už byl slabší.

„Teploty v těchto dnech klesají k mínus dvaceti stupňům a pole nejsou pokryta sněhem, což není vhodné počasí pro ozimy jako je pšenice, ječmen a řepa,“ poukazuje předseda Zemědělského svazu Martin Pýcha a dodává, že zemědělství je specifické odvětví spjaté s přírodou, proto se zde dosahuje nižší míry výnosnosti kapitálu než například v průmyslu.

Ředitel Výzkumného ústavu Evropské unie pro potraviny (IFPRI) Joachim von Braun v roce 2007 na konferenci v Pekingu uvedl, že vlivem klimatu se dá očekávat v roce 2020 pokles produkce v zemědělství rozvojových zemí o 20 %, zatímco u rozvinutých zemí asi o 6 %.

Zemědělský svaz upozorňuje, že musíme počítat s tím, že nepříznivé klimatické jevy a jejich dopady, například zvýšení četnosti extrémních srážek, střídání období extrémního sucha s povodněmi a záplavami, střídání teplých zim s holomrazy, změny biodiversity  budou mít vliv na zemědělství, vývoj cen agrárních komodit, potažmo i na udržování soběstačnosti v potravinách ve světě i u nás. Škody, které způsobilo sucho za posledních 30 let v zemích Evropské unie, přesahují 100 miliard eur. Proto se zemědělci snaží kromě zabraňování úbytku půdy také o udržení vody krajině.

 

 

Klimatické změny stále více ovlivňují zemědělskou produkci

Zemědělství nesedí velké výkyvy klimatu jako je například střídání sucha se záplavami a povodněmi. Problémy způsobují také příliš teplé a suché zimy, protože dostatečně nevymrznou plevele, dochází k přemnožení škůdců, chorob a také škodné zvěře a to hlavně divokých prasat. Po teplých zimách nastává populační exploze divočáků a ti ročně napáchají škody zemědělství v řádu několika miliard korun. Když je v zimě málo sněhu i málo srážek, hrozí deficit vody i z tajícího sněhu a to včetně z tajícího sněhu na horách. Tím jsou ohrožovány i zásoby spodní vody.

                „Každá mince má dvě strany. Na jedné straně tedy hovoříme o výkyvech počasí, které je nezávislé na lidské vůli, a do budoucna bude ovlivňovat zemědělskou produkci. Na druhé straně máme vědeckotechnický pokrok, který dosáhl tak daleko, že se v rostlinné výrobě používají výkonnější a odolnější odrůdy, které tyto objektivně existující výkyvy do určité míry eliminují,“ vysvětluje Martin Pýcha a dodává, že Zemědělský svaz vloni založil Českou technologickou platformu pro zemědělství, jejímž cílem je přenášet nové poznatky a inovace z vědeckých pracovišť do praxe.

                Změny klimatu se staly jednou z hlavních politických a ekonomických otázek 21. století. Systém probíhajících závažných změn ale zatím není úplně poznaný a předvídatelný. „Je však zřejmé, že zemědělství, vodní režim a lesnictví jsou velmi ovlivněny,“ říká Martin Pýcha.

 

Níže je porovnání výnosů dle ČSÚ v r. 2017 s průměrem výnosů z let 2012 až 2016. Uvádí se, že nejvyšší snížení výnosů z důvodu sucha se z dlouhodobého hlediska vyskytuje v Jihomoravském kraji. Jako příklad největšího snížení se uvádí Znojemsko; na polích, kde se dříve sklízelo 5-7 tun/ha, se vloni sklidilo okolo 2 tun/ha. Je zřejmé, že ne u všech druhů obilovin se výnosy snížily.

 

Výnosy u zemědělských plodin v ČR za období let 2012 až 2017 (t/ha)

Plodina

2012

2013

2014

2015

2016

Průměr ČR

2012 až 2016

2017

Pšenice ozimá

4,34

5,75

6,61

6,50

6,57

5,95

5,77

Pšenice jarní

4,09

4,15

4,85

4,26

4,54

4,38

4,05

Ječmen ozimý

3,98

4,47

5,74

5,46

6,13

5,16

5,85

Ječmen jarní

4,31

4,61

5,56

5,43

5,45

5,07

4,96

Kukuřice na zrno

7,78

6,97

8,43

5,54

 

9,79

 

7,70

 

6,84

Oves

3,39

3,19

3,60

3,65

3,52

3,47

3,23

Řepka

2,76

3,45

3,95

3,43

3,46

3,41

2,91

Cukrová řepa

63,26

60,00

70,28

59,38

67,81

64,15

66,56

Brambory konzumní

28,5

23,2

28,4

21,6

28,9

26,2

 

29,42

Zdroj: ČSÚ. ČSÚ specifikuje celorepublikové výnosy pouze dle krajů. Okresy se neuvádějí.

 

 

 

          Eva Fruhwirtová

Přílohy
tz-vy-akyvy-poc-easi-a-mohou-sni-az-eit-letos-eni-a-u-arodu-zeme-ede-elci-upozorn-euji-a-na-klimaticke-a-zme-eny.doc


Váš komentář se ukládá. Prosím počkejte...

CZ EN