Úvodní stránka > Aktuality

ZOD Brniště, a.s. otevřelo Ekocentrum

6.8.2014

V sobotu 2. srpna proběhlo oficiální otevření Ekocentra Brniště, které vybudoval a provozuje Podralský nadační fond, jehož zřizovatelem je členský podnik ZOD Brniště, a.s. hospodařící na Českolipsku. Posláním Eko­centra je environmentální mimoškolní vzdělávání a osvěta v oblasti praktické ochrany přírody, zemědělství a krajinotvorby. Ekocentrum má také sloužit pro komunitní aktivity občanů blízkých obcí. Činnost Ekocentra již probíhala v minulém roce, nyní jsou pro jeho aktivity zpřístupněny nové reprezentativní prostory doplněné o tematické expozice. „ZOD Brniště založilo Podralský nadační fond, jelikož jsme cítili odpovědnost za rozvoj našeho okolí a celý region, kde hospodaříme. Chtěli jsme „nějak“ pomoci k jeho rozvoji,“ vysvětluje důvody těchto aktivit předseda představenstva Petr Kubíček.

Slavnostního otevření se zúčastnil mimo jiné hejtman Libereckého kraj Martin Půta, radní pro oblast zemědělství a životní prostředí Josef Jadrný, starostové okolních obcí a zástupci německých obcí, které se na projektu spolupodílí.

 

Ekocentrum bylo vybudováno z přeshraničního česko-saského projektu ŠANCE PRO ZDRAVOU BUDOUCNOST REGIONŮ PODRALSKO A HORNOLUŽICKO. Partnery tohoto projektu jsou Podralský nadační fond ZOD Brniště,  Naturschutzzentrum "Oberlausitzer Bergland" e.V., Obec Neukirch/Lausitz a Obec Brniště. Projekt je financován z programu Cíl 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko. Přestavba bývalých jatek na Ekocentrum byla zahájena v srpnu 2013, ještě o rok dříve byly zahájeny přípravné projekční práce.

„Místní zemědělský podnik Brniště je dobrým příkladem fungující spolupráce s veřejným sektorem se zájmem o to, co se děje kolem nich,“ pochválil aktivity ZOD Brniště hejtman Půta.  

 

Součástí Ekocentra je stálá interaktivní expozice o významu zemědělství s přesahem do potravinářství a krajinotvorby. Tato „herna“ obsahuje mnoho pohyblivých, hrajících, svítících a 3D exponátů a provádí návštěvníka rostlinnou i živočišnou výrobou inspirovanou činností ZOD Brniště. Návštěvníci se dozvědí, kolik krmiva kráva denně sežere, kolik stojí „výroba“ litru mléka, jaké práce zemědělci provádí v jednotlivých ročních období a jaké stroje jim s prací pomáhají. Poznají princip osevního postupu, po hmatu poznají důležité zemědělské plodiny a zjistí, z čeho se jaké potraviny vyrábí. Celá expozice je provedena formou kvízů, nechybí dotykové obrazovky a kvalitní fotografie a grafické zpracování. Ekocentrum je určeno nejen pro školní třídy, ale i pro širokou veřejnost. Fotografie z Ekocentra naleznete ve fotogalerii na internetových stránkách http://www.zscr.cz/fotogalerie.


Váš komentář se ukládá. Prosím počkejte...

CZ EN