Úvodní stránka > Aktuality

Zemědělský svaz ČR vyzývá k zachování silného rozpočtu na Společnou zemědělskou politiku EU na období let 2014-2020

25.1.2013

logo zscr

Tisková zpráva ZS ČR

Zemědělský svaz ČR se připojuje k prohlášení Evropské organizace farmářů a zemědělských družstev COPA/COGECA, aby na budoucí rozpočtové období EU zůstal zachován silný rozpočet určený na společnou zemědělskou politiku (SZP). Tento krok činíme ve vazbě na nadcházející setkání vedoucích představitelů vlád k rozpočtu EU na období let 2014-2020, které se uskuteční ve dnech 7. - 8.2.2013. Zároveň vyzýváme představitele vlád členských zemí EU, aby k jednání přistoupili zodpovědně a našli konečnou shodu. Případná nedohoda bude znamenat další odklad v nastavení zemědělské politiky EU a prohloubení nejistoty zemědělců při plánování svého podnikání.

Odmítáme tvrzení, že Společná zemědělská politika EU je příliš drahá. Výdaje do evropského zemědělství v současné době tvoří méně než 1% všech veřejných výdajů a jakékoliv další škrty v rámci SZP vnímáme jako nepřijatelné. Návrh Evropské komise by znamenal snížení rozpočtu na SZP o 10% a návrh předsedy Evropské rady H. Van Rompuy by měl za následek výrazné omezení přímých plateb pro zemědělce, a to v některých zemích až o 30%. Bez společné zemědělské politiky by zde existovalo jen 27 separátních národních zemědělských politik, které by byly finančně podstatně náročnější, než je tomu v případě jedné zemědělské politiky společné.

Jedině dostatečný rozpočet na zemědělskou politiku EU umožní zemědělcům plnit očekávané povinnosti směrem k ochraně životního prostředí, welfare zvířat, ale také širokou ekonomicko-sociální roli na venkově. Naopak krácení rozpočtu by znamenalo neschopnost obstát v konkurenci zemědělců z dalších zemí, kteří nemusejí plnit tak přísné environmentální a jiné předpisy, jako evropští farmáři. Současně je třeba uvést do praxe nové technologie, inovační procesy ke zvýšení produktivity evropského a potažmo českého zemědělství tak, aby bylo schopno reagovat na rostoucí světovou poptávku po potravinách. Ta by měla do roku 2050 vzrůst až o 70%.

Naléháme také na evropské instituce, aby přijaly rychlé a pozitivní rozhodnutí k podobě budoucí SZP a rozpočtu EU na období let 2014-2020, aby tak bylo možno reformovanou SZP implementovat včas. Stávající nejistota ohrožuje zemědělce, kteří jsou tak nuceni oddalovat investice a jiná důležitá rozhodnutí související s podnikáním v zemědělství.

Aktuální shrnutí dění a argumentace COPA/COGECA pro tisk je v anglickém jazyce na webových stránkách COPA/COGECA:

http://www.copa-cogeca.eu/Download.ashx?ID=1007133.

 

Ing. Martin Pýcha
Předseda ZS ČR a vice prezident COGECA

 

V Praze dne 25.1. 2013

 

Další informace na:

Ing. Martin Pýcha, tel.: 226 211 000, e-mail: pycha@zscr.cz


Váš komentář se ukládá. Prosím počkejte...

CZ EN