Úvodní stránka > Aktuality

Zeras, a. s., Radostín nad Oslavou je TOP ZSČR za rok 2014

26.6.2015

 

Tisková zpráva

25. 6. 2015

 

V rámci slavnostního zahájení Národní výstavy hospodářských zvířat a zemědělské techniky na brněnském výstavišti, kterého se Zemědělský svaz ČR tradičně účastní, bylo udělováno ocenění nejlepším členským podnikům Zemědělského svazu ČR za rok 2014 s názvem TOP ZSČR. Soutěž je udělována ve třech kategoriích, z nichž je pak vyhodnocen ještě nejlepší podnik. Letos se konal již 14. ročník této soutěže. Jedním z předávajících byl ministr zemědělství Ing. Marian Jurečka.

Zemědělský svaz ČR pořádá každoročně soutěž, při které se zaměřuje výhradně na ekonomické parametry charakterizující ekonomickou sílu a úroveň členských zemědělských podniků. Vyhodnocení  je prováděno dle výrobních oblastí.

Cílem soutěže je vyhledávat vynikající podniky a ocenit je. Ekonomická síla podniků mnohé vypovídá o celkové  úrovni řízení, o kvalitě řízení lidí, řízení věcí, řízení procesů atd. a též o osobnostních kvalitách vrcholového managementu podniků.

Oceňování top členských podniků bylo vyhlašováno za přítomnosti ministra Ing. Mariana Jurečky, předsedy zemědělského svazu Ing. Martina Pýchy, generálního ředitele brněnského výstaviště Ing. Jiřího Kuliše v prostorách haly P na velkém předvadišti. Oceněným předali věcné dary významní partneři svazu, jmenovitě obchodní ředitel Ing. Ivan Springer z významné evropské firmy Kingspan, a. s., jednatel společnosti Schaumann, s. r. o. Dr. Ing. Jiří Kuník, a ekonomický ředitel společnosti Chovservis Ing. Rostislav Barnet, MBA.

 

První výrobní oblast, ve které jsou podniky oceňovány, je řepařská a kukuřičná výrobní oblast.

První - Libinská AGRO s. r. o., o. Šumperk – cenu převzal jednatel společnosti Ing. Jiří Milek. Společnost se zabývá kombinovanou výrobou, rostlinnou i živočišnou a je dceřinou společností ÚSOVSKO a. s. Hospodaří na 5 275 ha a chová 1200 kusů dojného skotu, ze kterého vyprodukuje 12 mil litrů mléka.

Druhá - ZDV Krchleby, o. Kutná Hora – cenu převzal ředitel Ing. Milan Tajčovský, kombinovanou výrobu, tzn. rostlinnou a živočišnou. Rostlinná výroba je zaměřena na produkci obilovin, řepky, cukrovky, kukuřice a krmných plodin. Živočišná výroba na chov skotu s tržní produkcí mléka. Obhospodařuje 3 tis. ha zemědělské půdy a je zde ustájeno 750 ks skotu a 380 dojnic.

Třetí - Mohelnická zemědělská, a.s., o. Šumperk – cenu převzal ekonomický ředitel Ing. Martin Novák. Společnost se zabývá rostlinnou výrobou, je to dceřiná společnost společnosti ÚSOVSKO a. s. Hospodaří na 3 350 ha a z toho na 350 ha ovocných sadů.

 

Druhou výrobní oblastí jsou podniky z bramborářské výrobní oblasti, kde jsou oceněny tyto podniky:

První -  LUPOFYT, s.r.o., o. Rakovník - cenu převzal Ing. Jaroslav Mikoláš. V současné době podnik hospodaří na ploše cca 1900 ha zemědělské půdy. Specializuje se pouze na polní rostlinnou výrobu a pěstování chmele (80 ha). Zejména se zaměřuje na pěstování olejnin, máku setého  a obilovin.                                              

Druhý - AGRODRUŽSTVO Vyšetice, o. Benešov  - cenu převzal ředitel společnosti Ing. Václav Štecher. Podnik se zabývá rostlinou a živočišnou výrobou. Pěstuje řepku, pšenici, ječmen, oves, kukuřici, vojtěšku a jetel. Chovají zde prasata, skot a produkují mléko.

Třetí - ZD Korolupy, o. Znojmo – cenu převzala předsedkyně představenstva družstva Ing. Markéta Voříšková. Hlavní podnikatelskou aktivitou podniku je zemědělská rostlinná a živočišná prvovýroba. Provozuje chov skotu a prasat, dále pak skladování krmiv a steliva pro živočišnou výrobu a opravárenskou činnost vlastní zemědělské techniky. Obhospodařuje cca 1634 ha zemědělské půdy.

 

Poslední skupinu tvoří podniky z výrobní oblasti bramborářsko - ovesné a horské. Jsou to tyto podniky:

První -   ZERAS, a.s. Radostín n. Oslavou, o. Žďár n. Sázavou - cenu převzal předseda představenstva Ing. František Toman. Podnik se zabývá rostlinnou výrobou kombinovanou se živočišnou. Dále se zabývá zpracováním a konzervováním brambor. Obhospodařuje 1890 ha zemědělské půdy a ustájí 1140 dojnic, ze kterých produkuje mléko.

Druhý - AGRO Podlesí, a.s., o. Kutná Hora – cenu převzal ředitel společnosti Ing. Jan Procházka, Ph.D. Podnik se specializuje na výrobu mléka a pěstování obilovin.Maloodběratelům nabízí mléko, mladé býčky, obiloviny (ječmen, pšenici) a další.

Třetí -   AGROSPOL, Malý Bor, a.s., o. Klatovy - cenu převzal ředitel a prokurista Ing. Zdeněk Částka. Hlavním zdrojem příjmů společnosti je rozsáhlá živočišná výroba. Chová cca 1 400 ks skotu, z toho 550 vysokoužitkových dojnic holštýnského plemene.Rostlinná výroba je vedle produkce krmiv pro ŽV zaměřena na pěstování obilovin, řepky, máku a průmyslových brambor.

 

Absolutním vítězem soutěže TOP ZS ČR za rok 2014 se stala společnosti ZERAS, a.s., Radostín n. Oslavou z  okresu Žďár nad Sázavou.

 

Sponzorům za věcné dary děkujeme a oceněným podnikům ještě jednou gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů v činnosti do dalších let.

 

Ing. Jana Sixtová

Přílohy
tz-2015-06-25-top-zscr.pdf


Váš komentář se ukládá. Prosím počkejte...

CZ EN