Agrofert údajně neoprávněně hospodaří na 1700 hektarech půdy

28.11.2017

Holding Agrofert, který předseda hnutí ANO Andrej Babiš vložil do svěřenských fondů, podle nashromážděných důkazů neoprávněně hospodaří na více jak 1700 hektarech půdy. Jde o pozemky, které nemají jasného majitele. Společnostem tedy nepatří a ani je nemají v nájmu. Přesto však na většinu půdy pobírají dotace od Evropské unie. Zpráva Českého rozhlasu v plném znění je zde: https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/agrofert-dotace-holding-zemedelstvi-puda_1711280600_jra

Rozhovor s autorem výše uvedené zprávy Jankem Kroupou je zde: https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/kroupa-neopravnene-hospodareni-s-pudou-se-netyka-jen-agrofertu-zemedelcu-ale-ve_1711281730_dp

 

 

www.irozhlas.cz je nezávislé zpravodajství Českého rozhlasu na internetu; je financováno z reklam

Vložit komentář ke článku

14:06 28.11.2017

Stejně by mě ale zajímalo, co tedy se má s půdou těchto vlstníků dít, když už uživatel z 24.6.1991 (např. půdovní ZD již bylo zlikvidováno). To se ta půda má nechat ležet ladem? To je asi nejhorší možné řešení.... V roce 2023 připadnou tyto pozemky státu(pokud se nenajde dědic), ale to je ještě dlouhá doba.....
13:53 28.11.2017

Pokud uživatel ke dni účinnosti zákona o půdě, tj. 24. 6. 1991 stále existuje, pak skutečně mohl dát půdu ke které má nájemní vztah ze zákona do podnájmu i firmě, která vznikla v roce 2000. Předpokladem ovšem je, že původní uživatel stále existuje, neboť jeho zánikem bez právního nástupce by zanikl i nájemní vztah ze zákona a současně, že nedošlo v mezidobí k uzavření nájemní smlouvy. Ve věci koupě firmy je možné rovněž o tomto uvažovat, zde by konkrétní posouzení odviselo od přesného vymezení akvizice v kupní smlouvě, pokud by Agrofert koupil firmu se všemi právy a povinnostmi, pak by mohl vstoupit i do práv a povinností z nájemního vztahu ze zákona o půdě přirozeně za předpokladu, že tento nájemní vztah v okamžiku převodu trval.
13:26 28.11.2017
Zákon o půdě

Paní Sixtová, a co když tu půdu Agrofertu dal do PODnájmu podnik, co ke dni 24.6.1991 existoval a půdu užíval. Dále jak víme, Agrofert je holding, sice vzniklý v roce 2000 nebo kdy, ale to mu nebrání koupit firmu (a že to Agrofert dělal), co opět existovala ke dni 24.6.1991....tzn. určitě i Agrofert (či spíše podniky, které vlastní) užívají pozemky na základě zákona o půdě.
12:38 28.11.2017
Zákon o půdě

Zákon o půdě, tj. zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, upravuje nájemní vztah k půdě v ustanovení § 22. Dle ustanovení § 22 zákona o půdě nájemní vztah vznikl ke dni účinnosti tohoto zákona, tj. ke dni 24. 6. 1991 mezi vlastníkem a dosavadním uživatelem pokud mezi nimi nedošlo k jiné dohodě, tj. typicky pokud mezi nimi nedošlo k uzavření nájemní smlouvy na předmětné pozemky. Základním předpokladem existence nájemního vztahu dle zákona o půdě je tudíž to, že uživatelem je stále původní uživatel ke dni 24. 6. 1991 a nebo jeho právní nástupce a v mezidobí, tj. za více než 26 let od nabytí účinnosti zákona o půdě mezi nimi nedošlo k uzavření dohody v podobě typicky nájemní smlouvy. Z výpisu z obchodního rejstříku vyplývá, že akciová společnost AGROFERT. a. s. vznikla dne 1. 7. 2000 a chybí zde údaj, že by byla právním nástupem jiného subjektu. Z toho vyplývá, že existence nájemního vztahu dle zákona o půdě zde nepřipadá do úvahy, neboť by muselo jít o právního nástupce uživatele ze dne 24. 6. 1991. Vzhledem k tomu, že příslušná právní úprava nepožaduje a ani v minulosti nepožadovala povinnou písemnou formu nájemní smlouvy, připadá do úvahy existence konkludentně vzniklého nájemního vztahu, který se ale neřídí zákonem o půdě, ale občanským zákoníkem. Pokud někdo užívá nějaké pozemky bez písemné smlouvy a za užívání těchto pozemků platí jejich vlastníkovi nájemné a vlastník toto nájemné přijímá, pak může vzniknout konkludentně nájemní vztah k pozemkům i bez uzavření písemné nájemní smlouvy. V tomto případě jde o jinou situace než je nájemní vztah ze zákona o půdě, dle zákona o půdě vzniká nájemní vztah přímo ze zákona a zde vzniká nájemní vztah na základě konkludentního jednání.
10:42 28.11.2017
Zákon o půdě

Neužívá Agrofert obdobně jako jiné zemědělské podniky takové pozemky oprávněně na základě Zákona o půdě z roku 1991?

Partneři Zemědělského svazu ČR: