Úvodní stránka > Aktuality

Česká technologická platforma pro zemědělství

12.7.2016

Dne 30. 6. 2016 byla založena Česká technologická platforma pro zemědělství (ČTPZ). Iniciátorem založení ČTPZ byl Zemědělský svaz České republiky. Ustavujícího zasedání valné hromady České technologické platformy pro zemědělství se zúčastnilo 20 zakládajících členů z řad výzkumných pracovišť, univerzit, profesních svazů a zemědělských podniků. Funkci odpovědného koordinátora ČTPZ plní Zemědělský svaz České republiky,

Hlavními cíli ČTPZ bude zejména:

-          podporovat transfer inovací a výsledků vědy a výzkumu do zemědělské praxe,

-          podporovat udržitelnost, úspěšnost a konkurenceschopnost českého zemědělství,

-          poskytovat oporu regulaci a podporovat vytváření politiky na národní i regionální úrovni,

-          rozšiřovat schopnost českého zemědělství vytvářet a využívat tržní segmenty, které jsou méně citlivé na cenovou konkurenci,

-          vytvářet u spotřebitelů větší důvěru v zemědělskou prvovýrobu především zkvalitňováním výroby a následně kvalitními potravinami,

-          významně propagovat a podporovat snižování nákladů na výrobu zemědělských prvovýrobků a dalšího zpracování přispívajícího ke zlepšení zdraví populace,

-          pořádat diskusní setkání s cílem dosáhnout společné vize ČTPZ mezi širokou škálou zainteresovaných stran ze zemědělského sektoru a souvisejících odvětví, agro-potravinářského průmyslu, maloobchodu, výzkumných institucí, regulačních orgánů a spotřebitelských organizací,

-          zabezpečovat participaci platformy na schvalovacích, administrativních a rozhodovacích procesech spojených s podporou podnikání a výzkumu poskytovanou státními a jinými institucemi.

Strategická výzkumná agenda a Implementační akční plán ČTPZ zahrnují priority živočišná produkce, půda, voda, rostlinná produkce, biodiverzita, klimatické změny, zemědělská technika, kontrola zdraví hospodářských zvířat a hospodaření v lesích. Aby došlo k rozvoji definovaných priorit je třeba potřebné poznatky vedoucí k řešení klíčových témat předat koncovým uživatelům formou přednášek, prezentací, poradenství, publikační činnosti a dalších nástrojů.

 

Ing. Veronika Hlaváčková, Ph.D.

Ředitelka Institutu vzdělávání o. p. s.

 

Foto: Ustavující zasedání valné hromady

Autor: JUDr. Stanislav Marchal, CSc.

 

Seznam členů

Název instituce

Statutární zástupce

Agrární komora České republiky

Ing. Miroslav Toman, CSc.

Česká zemědělská univerzita v Praze

prof. Ing. Pavel Tlustoš, CSc.

Mendelova univerzita v Brně

prof. RNDr. Ladislav Havel, CSc.

OD Soběšice

Ing. František Trnka

Svaz chovatelů drůbeže České republiky

RNDr. Milan Tyller

Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o.

Ing. Jaroslav Čepl, CSc

Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.

Ing. Jiří Hladík, Ph.D.

Výzkumný ústav pícninářský, spol. s.r.o.

RNDr. Jan Nedělník, Ph.D.

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.

Dr. Ing. Pavel Čermák

Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i.

MVDr. Miloslav Skřivánek, CSc.

Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i.

 Ing. Martin Karban

Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i.

doc.Ing. Petr Homolka , CSc.,Ph.D.

ZD Keblov, a.s.

Ing. Pavel Navrátil

ZD Maleč

Ing. Vít Šimon, Ph.D.

ZD Sloupnice

Ing. Jaroslav Vaňous

Zemědělská akciová společnost Nivnice

Ing. Josef Minařík

Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž, s.r.o.

Ing. Petr Míša, Ph.D.

ZETKA Strážník a.s.

Ing. Pavel Jiran

ZOD Zálší

Zdeněk Burda

 

 

Přílohy
lanek-k-zalozeni-ctpz.docx


Váš komentář se ukládá. Prosím počkejte...

CZ EN