Glorifikace malých farem v ČR pokračuje bez ohledu na světové trendy

16.3.2017

Pokud chceme být v ČR konkurenceschopní, nemůžeme podpory prioritně orientovat na malé zemědělské podniky živnostenského podnikání rodinného typu. Úloha malých podniků zůstává např. pro zpestření nabídky na trzích lokálního významu, přičemž spolu s velkými podniky vytvářejí funkční podnikatelské spektrum pro zajištění zájmů spotřebitelů. Není pravda, že velkým kapitálovým podnikům odzvonilo, ale právě naopak: Celý svět ale směřuje k větším podnikatelským kapitálovým celkům a k větší koncentraci výroby. Důvod je jasný: Velké kapitálové podniky lépe realizují možnosti a výhody z vyšší koncentrace a objemu výroby. Fixní náklady jsou stejné při větším či menším objemu výroby. Rozmělněním fixních nákladů do většího objemu výroby jsou náklady na jednotku produkce nižší. Velký podnik má větší možnosti ve využívání moderních technologií apod. Hospodaření malých podniků nemůže velkým konkurovat. Ukazuje se to i ve vztahu mezi EU a USA. Jednou z výhod amerického zemědělství je právě vyšší velikost podniků – v USA v průměru 200 ha a v EU to je řádově méně - okolo 20 hektarů. V Americe je průměrná výměra sice 200 ha, ale 55% rostlinné produkce (čili většinu) zajišťují podniky větší jak 400 ha. Koncentrace zemědělské výroby v USA se stále více zvětšuje. EU nemůže být do nekonečna výjimkou, pokud chce s dravou zámořskou konkurencí po odstranění exportních a jiných dotací udržet krok. 

 

Rodinní farmáři se snaží zabránit dalšímu vylidňování venkova. Článek Hospodářských novin k přednostem malých farem v plném znění je zde: http://byznys.ihned.cz/c1-65659850-mali-zemedelci-bojuji-za-status-rodinne-farmy-velke-podniky-podle-nich-zivot-na-venkove-neudrzi

 

Vložit komentář ke článku


Partneři Zemědělského svazu ČR: