Úvodní stránka > Aktuality

Informace EUROSTATu k cenám půdy

27.3.2018

EUROSTAT zveřejnil informaci k cenám půdy v EU v r. 2016. Průměrná cena orné půdy v EU se ale neuvádí - ceny půdy ze SRN, Rakouska, Belgie, Portugalska, Malty a Kypru nejsou dostupné. EUROSTAT v první řadě zdůraznil, že cena půdy velmi kolísá napříč členským spektrem. Nejvyšší ceny orné půdy jsou ve vysoce produkčním Nizozemí, kde v r. 2016 prodávala orná půda za 63 000 EUR/ha (po přepočtu 1,7 mil. Kč). Následuje Itálie s cenou orné půdy 40 000 EUR/ha (po přepočtu 1,1 mil. Kč). Mezi jednotlivými evropskými regiony se prodává nejdráže orná půda v italské Ligurii (severozápadní Itálie včetně italské riviéry, hlavní město Janov), kde hektar orné půdy stojí 108 000 EUR, což je po přepočtu téměř 3 mil. Kč. Naproti tomu nejlevnější orná půda je v Rumunsku (1 960 EUR/ha; tj. po přepočtu 53 000 Kč). Z regionů EU je nejlevnější bulharský Yugozapaden (jihozápad Bulharska u hranic s Albánií), kde se v r. 2016 prodávala orná půda za 1 165 EUR/ha, což je po přepočtu 31 500 Kč). Dle EUROSTATu se ceny půdy zvyšují hlavně v ČR, Litvě, Estonsku, Lotyšsku a Maďarsku. Ceny pachtu jsou nejvyšší rovněž v Nizozemí (791 EUR/ha zemědělské půdy/rok - po přepočtu 21 400 Kč) a nejlevnější v Lotyšsku (46 EUR/ha z.p./rok, tzn. 1 245 Kč). Zdroj: http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8756523/5-21032018-AP-EN.pdf/b1d0ffd3-f75b-40cc-b53f-f22f68d541df

Dle ÚZEI a Zelené zprávy u nás byla cena půdy cca 200 000 Kč/ha z.p. a ceny pachtu se pohybují okolo 2 000 Kč/ha z.p. Novější data budou v Zelené zprávě, která půjde do připomínkového řízení v květnu 2018.


Váš komentář se ukládá. Prosím počkejte...

CZ EN