Informace k nové obchodní dohodě Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA) - Dohoda o volném obchodě mezi Kanadou a EU

V Evropě se v souvislostech s  umělými překážkami obchodu (obchodní embargo aj.) otevírá problematika mj. zvýhodňování agrárních dovozů. Zřejmě se navzdory dohodám v rámci WTO jedná o skrytý dumping. Zatímco se nepodařilo pokročit v ujednávání v rámci WTO a v dodržování dohodnutého, na pořad dne se dostalo vyjednávání o dalších obchodních dohodách světového významu, které mohou ovlivnit mj. budoucnost zemědělství v EU. Ještě na konci letošního srpna se hovořilo o podpisu TTIP (kterou si americká vládní exekutiva vytýčila dotáhnout ke schválení ještě do konce svého mandátu), situace se posléze vyvinula tak, že namísto Dohody o volném obchodě mezi USA a EU (TTIP) byla dne 30. října 2016 v Bruselu podepsána Dohoda o volném obchodě mezi Kanadou a EU. Česká vláda návrh na sjednání Komplexní hospodářské a obchodní dohody EU s Kanadou (CETA) schválila dne 12. 10. 2016 a celá příprava za českou stranu probíhala na Ministerstvu průmyslu a obchodu v gesci ministra Jana Mládka.

Řada evropských expertů a různé nevládní organizace a občanské iniciativy (hlavně v Německu, ale i v jiných zemích) podrobili kritice to, že tyto dohody o volném obchodě jsou jednostranné a více výhodné pro Ameriku než pro EU. Předmětem kritiky je také pravděpodobný vliv na ohrožování zemědělství a potravinové bezpečnosti Evropy a jejích environmentálních standardů, zvýhodňování zámořských firem/zboží vůči evropským firmám/zboží. Uvádí se, že jednání nebyla dostatečně transparentní a standardy EU jsou v ohrožení. Někteří kritici také uvádějí, že když USA nemohly dosáhnout ústupků EU, resp. prosadit své národní zájmy skrze TTIP, učiní tak nepřímo a zprostředkovaně skrze obchodní dohodu CETA. A zboží se bude do Evropy valit přes Kanadu a omezovat tak evropskou produkci, evropská pracovní místa atd. Před negativními dopady na zemědělství EU varovali i někteří europoslanci z Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova Evropského Parlamentu. Proti CETA byla řada protestů ve velkých městech v Německu, Rakousku, Španělsku i v Belgii během září 2016. V říjnu se psalo o krizi na politické scéně v Belgii, kdy podpis dočasně zablokoval regionální valonský parlament (souhlas všech regionálních parlamentů je v Belgii nutný). Valoni chtěli belgické vládě zakázat přijetí této dohody. Jako jeden z důvodů se uvádí ohrožování produkčního belgického zemědělství a živočišné výroby laciným dovozem masa ze zámoří. Slavnostní podpis dohody mezi EU a Kanadou  měl být ve čtvrtek 27.10. 2016 a musel být odložen. Hledaly se cesty, jak belgickou neprůchodnost obejít a Valoni, resp. Belgie si vyjednala pro sebe výjimky.

V neděli 30.10.2016 v Bruselu kanadský premiér Trudeau a představitelé Evropské unie  podepsali obchodní a hospodářskou smlouvu CETA. Dohoda by měla od příštího roku začít odstraňovat naprostou většinu cel a poplatků, které dosud omezují obchod mezi unií a Kanadou. Zpráva Radiožurnálu je vyvěšena zde: http://www.rozhlas.cz/zpravy/ekonomika/_zprava/konec-celnich-poplatku-predstavitele-eu-a-kanady-podepsali-smlouvu-ceta--1664478

Během nadcházejících několika měsíců by CETA měla projít ratifikací v Dolní Sněmovně Kanady, v Evropském Parlamentu (to bylo mělo proběhnout v únoru 2017) a též ratifikací ve všech členských zemích EU. Poté Rada dohodu CETA zveřejní v Úředním věstníku EU.

Dle tvrzení v médiích by CETA měla oboustranně podpořit obchod mezi EU a Kanadou. Neboť odstraňuje překážky obchodu včetně dovozních cel a poplatků. Jestli k tomu skutečně dojde, to ukáže čas od příštího roku. Je otázkou, jak na tom budou profitovat původní země EU a jak země střední a východní Evropy, které doposud nemají stejné podmínky, např. v SZP EU je nemají.

Z celní statistiky ČSÚ vyplývá, že agrární obchod mezi ČR a Kanadou je nízký. Za r. 2015 agrární saldo činilo mínus 542 mil. Kč. My jsme tam dovezli agrární zboží za 237 mil. Kč a oni k nám za 779 mil. Kč. Za leden až srpen 2016 agrární saldo činilo mínus 346 mil. Kč. My jsme tam dovezli agrární zboží za 163 mil. Kč a oni k nám za 509 mil. Kč. Podrobnější informace je v příloze:

 

 

 

Přílohy
azo-cr-kanada.xls

Vložit komentář ke článku


Partneři Zemědělského svazu ČR: