Informace SVS o výskytu ptačí chřipky k 10.1.2017

11.1.2017

SVS v aktualitách zveřejnila stav k 10. lednu: "Ohnisko v Lázních Toušeň bylo 9.1. celé zlikvidováno, všichni ptáci v ohnisku byli utraceni a jejich těla neškodně zlikvidována. V ochranném pásmu ohniska Ivančice stále pokračuje utrácení z důvodu vysokého počtu malochovů v přilehlých obcích. 10.1. by mělo být utrácení dokončeno... SVS stále přijímá hlášení o zvýšených úhynech volně žijících ptáků a na základě epizootologického vyhodnocení rozhoduje o jejich vyšetření v laboratoři. Od začátku ledna se objevilo v celé ČR již více než 20 hlášení nálezu uhynulých volně žijících ptáků. Z těchto hlášení byl zatím potvrzen pouze jeden případ výskytu vysocepatogenní ptačí chřipky H5N8 v blízkosti potvrzeného ohniska v Ivančicích u uhynulých labutí. Hlášení se týkala především vodních ptáků (labutí a volavek). Nalezení uhynulí ptáci byli hlášeni již z osmi krajů. Od 2. 1. 2017 bylo SVS řešeno přes 30 případů podezření v malochovech drůbeže s následným odběrem vzorků (z toho v pěti případech byl výsledek pozitivní na H5 a následovalo vyhlášení ohniska). Všechny ostatní vzorky zaslané do laboratoře k vyšetření do 9. 1. 2017 ráno byly negativní.
Utrácení drůbeže v chovu kachen společnosti Sebol s.r.o. v Moravském Krumlově bylo 10.1. dokončeno. Dle aktuálních informací bylo v ohniscích a ochranných pásmech na jihu Moravy zatím utraceno celkem 9 666 ks drůbeže v malochovech. V komerčním chovu celkem 1 828 ks kachen,  zlikvidováno 51 307 vajec. Katastrální území Vedrovice (777536), které bylo v souladu s  mimořádnými veterinárními opatřeními  vydanými na základě potvrzení výskytu nebezpečné nákazy – vysocepatogenní aviární influenzy v k.ú. Moravský Krumlov a Němčice u Ivančic součástí ochranného pásma, bylo dnes nově na základě vyhodnocení aktuální nákazové situace stanoveno jako součást pásma dozoru. Proto v katastrálním území Vedrovice (777536) již nebude pokračovat usmrcování drůbeže...Upozorňujeme, že je třeba při zaznamenání zvýšených úhynů v chovech drůbeže nebo při výskytu klinických příznaků nasvědčující podezření z nákazy informovat místně příslušnou krajskou veterinární správu." Článek v plném znění je uveden zde: http://www.svscr.cz/vysocepatogenni-aviarni-influenza-v-cr-aktualni-informace/

 

Vložit komentář ke článku


Partneři Zemědělského svazu ČR: