Informace SVS o výskytu ptačí chřipky k 14.1.2017

16.1.2017

14. 1. 2017 byl potvrzen výskyt ptačí chřipky u labutě nalezené na Vltavě u holešovické tržnice v Praze. U volně žijíích druhů se nestanovuje ochranné pásmo. Pro komerční chovy plati mimořádná veterinární opatřeni dříve vydaná SVS. Pro malochovy nadále plati preventivní opatřeni. Více zde: http://www.svscr.cz/vysocepatogenni-aviarni-influenza-v-cr-aktualni-informace/

 

Vložit komentář ke článku


Partneři Zemědělského svazu ČR: