Informační listy VÚMOP o půdě

V listech jsou články mj. o nové legislativě v oblasti ochrany půdy a o metodice průzkumu zemědělských pozemků z hlediska pachtovních smluv (metodika uvádí základní popis stavu půdy na propachtovaném pozemku před a po skončení pachtu). Dle VÚMOP zemědělci hospodaří na více než 80% propachtované zemědělské půdy (skutečný podíl může být vyšší a to cca 89%). 45% zemědělské půdy v ČR je utuženo, 50% je ohroženo vodní erozí a 14% větrnou erozí. Půda se okyseluje a chybí v ní organická hmota.

 

 

 


Vložit komentář ke článku


Partneři Zemědělského svazu ČR: