Klub seniorů Zemědělského svazu navštívil Slovensko

6.6.2017

Ve dnech 16. – 18. května 2017 se konal zájezd Klubu seniorů na Slovensko. Cílem zájezdu byla obec Liptovská Těplička a návštěva místního Poĺnohospodárského podielnického družstva. Tuto návštěvu nám zprostředkoval tajemník Zväzu poľnohospodárskych družstiev a obchodných spoločností SR  Ing. Zelený. Dne 17. května 2017 dopoledne nás přijala  p. Anna Glejdúrová, předsedkyně družstva a členka představenstva  ZPD a OS.

Družstvo hospodaří v nadmořské výšce 900 – 1400 metrů nad mořem na výměře 1325 ha, z toho pouze 60 ha tvoří orná půda, na které se pěstují ozimé obiloviny a  brambory.  Družstvo je zaměřené na chov ovcí (cca 700 ks) a hovězího dobytka masného skotu (cca 260 ks).  Veškeré ovčí mléko se zpracovává na biopotraviny. Družstvo má cca 30 zaměstnanců, kteří  jsou  v zimním období částečně zaměstnáni v penzionu Dolinka, který patří družstvu. V tomto penzionu byli členové Klubu seniorů ubytování.

Dne 17. května v odpoledních hodinách účastníci navštívili město Levoču. Levoča si svou urbanistikou a hradbami zachovala charakter středověkého města. Je městskou památkovou rezervací pod patronací UNESCO a díky množství památek a uměleckých skvostů patří mezi nejkrásnější historická města na Slovensku. Nejvýznamnější a jedinečnou památkou je gotický Kostel svatého Jakuba, obsahující 11 gotických a renesančních křídlových oltářů, včetně nejvyššího dřevěného gotického oltáře na světě (18,6 m), jehož autorem je pozdně gotický řezbář Pavel, zvaný Mistr Pavel z Levoče. Město má největší obdélné středověké náměstí na světě o stranách v poměru 1:3, obklopené řadou cenných renesančních domů. Kromě městského kostela svatého Jakuba stojí v prostoru náměstí také známá renesanční radnice. Ve městě jsou i další dva vzácné kostely s barokními interiéry, klasicistní budovy župního domu a evangelického kostela. Historické centrum obklopuje mohutný hradební systém o délce 2,5 km.

Účastníci navštívili dominantu Levoče -  Mariánskou horu. Je to jedno z nejstarších a nejvýznamnějších poutních míst na Slovensku.   V roce 1995 byla jedním s cílů návštěvy papeže Jana Pavla II. na Slovensku. Pouti se zúčastnilo více než 650 000 lidí.

Ze zájezdu jsme dovezli knihu Levoča a okolí, kterou účastníci dostali darem od majitele restaurace Planéta Levoča. Tato kniha je vystavena na sekretariátu Zemědělského svazu.

 

Zapsala: Brabcová Gina

Vložit komentář ke článku


Partneři Zemědělského svazu ČR: