Konference Voda a sucho - jaký dopad mají klimatické změny na české zemědělství

Zemědělský svaz ČR uspořádal ve spolupráci s Konfederací zaměstnavatelských a podnikatelských svazů konferenci na téma "Voda a sucho - jaké dopady mají klimatické změny na české zemědělství"

Na akci vystoupili zástupci ministerstev – Ing. Marian Jurečka, ministr zemědělství a Ing. Jiří Klápště, ředitel odboru obecné ochrany přírody a krajiny, kteří posluchače seznámili s legislativními opatřeními proti suchu a povodním a vůbec rozmarům počasí.

Dalším z hostů byl Ing. Jiří Hladík, ředitel VÚMOP, v. v. i., jež seznámil přítomné s aktuálním stavem klimatu a jak mohou zemědělci bojovat proti klimatickým anomáliím, které je zužují poslední léta.

A především vystoupili uznávaní přední vědci jako RNDr. Václav Cílek, CSc., známý geolog, klimatolog, filozof, krajinolog a spisovatel, RNDr. Pavel Kalenda, geofyzik z Ústavu struktury a mechaniky hornin Akademie věd České republiky, RNDr. Radim Tolasz, vedoucí oddělení klimatické změny Českého hydrometeorologického ústavu, Ing. Petr Hlavinka, odborný asistent Ústavu agrosystémů a bioklimatologie Mendelovy univerzity v Brně a doc. RNDr. Zbyněk Hrkal, CSc., z Ústavu hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky.

Konference přinesla mnoho pohledů na počasí v České republice i v okolních státech, pozitivní i negativní predikce a také legislativní změny. „„Je jasné, že rozmary počasí budou čím dál častější, takže pomoc potřeba bude. Jaká bude nejvhodnější, ukáže čas. Zemědělství je velmi závislé na počasí a nikdo není tak zranitelný jako právě zemědělci. Proto je nutné jednat a pomáhat správným způsobem na správných místech,“ uzavírá předseda Zemědělského svazu ČR Martin Pýcha.


Vložit komentář ke článku


Partneři Zemědělského svazu ČR: