Licence glyfosátu byla prodloužena na 5 let

28.11.2017

ČR/Praha Zástupci členských zemí Evropské unie souhlasili po diskusi takzvaného smírčího výboru s návrhem Evropské komise na pětileté prodloužení licence pesticidu glyfosát. Ta by jinak skončila k 15. prosinci. Zemědělský svaz ČR ve svém prohlášení z 31. 10. 2017 apeloval na Evropskou komisi, aby prodloužila licenci glyfosátu alespoň na 10 let.

„Zemědělský svaz ČR jako zástupce zemědělců samozřejmě sleduje tuto problematiku a jsme rádi, že byla licence glyfosátu prodloužena na 5 let, ačkoliv jsme navrhovali 10 let,“ říká předseda Zemědělského svazu ČR Martin Pýcha. „Pokud by byl glyfosát zakázán, byl by to další z hřebů zaražených do vlastních zad. Místo jednoho systémového herbicidu se by se totiž používaly tři, čtyři, možná i více, samozřejmě s vyššími náklady a zátěží pro životní prostředí a také s vyššími náklady pro samotné zemědělce,“ doplňuje Pýcha.

Jedná se o kontroverzní aféru, jelikož prodloužení licence opět rozvířilo diskuze o škodlivosti glyfosátu na životní prostředí. V březnu tohoto roku prohlásila Evropská agentura pro chemické látky, že glyfosát není karcinogenní. Při jeho používání se však musí dbát zvýšené bezpečnosti.

Je glyfosát potencionálně karcinogenní?

Studie, z níž vycházela Světová zdravotnická organizac, spočívala v tom, že se orálně podával glyfosát v postupné dávce 2000 mg/kg živé hmotnosti myší a potkanů. Převedeno na hmotnost člověka, malé dítě o hmotnosti 10 kg by se muselo „naládovat“ 20 litry glyfosátu. I při této obrovské dávce nebyl zjištěn žádný vliv na změnu genetické informace myší a potkanů. Další pokusy se týkaly výzkumu vzniku karcinomů slinných žláz. Myším a potkanům byl podáván glyfosát v dávce 0 – 1 mg/kg živé hmotnosti. U potkanů nebyl potvrzen žádný výskyt a u myší se nedala vyloučit možnost vzniku karcinomu při podávání výrazně vyšších dávek. Z toho důvodu Světová zdravotnická organizace konstatovala, že není pravděpodobné, že by glyfosát představoval karcinogenní riziko pro člověka při podání orální cestou. Zařazení do skupiny potencionálně karcinogenních vycházelo z několika dílčích epidemiologických studií v souvislosti s výskytem NHL (různé rakoviny krve) po expozici glyfosátem v zaměstnání. Ale sama zdravotnická organizace konstatovala, že neexistuje žádná studie s vysokou kvalitou, která by dokázala spojit expozici glyfosátem a výskyt rakovin krve. Takže zařazení do potenciálně karcinogenních je spíše formou předběžné opatrnosti. Zajímavé je srovnat výskyt lymfomu v lidské populaci v Evropě. Dlouhodobě se pohybuje na úrovni 12 – 16 na 100.000 obyvatel. Přestože se glyfosát na evropských polích používá již zhruba 30 let.

Jana Sixtová a Vladimír Pícha 


Vložit komentář ke článku


Partneři Zemědělského svazu ČR: