Marian Jurečka jednal s bavorským ministrem zemědělství Helmutem Brunnerem

4.5.2017

Bavorský ministr pro výživu, zemědělství a lesnictví, Helmut Brunner, včera v Praze projednal s ministrem Marianem Jurečkou budoucí podobu Společné zemědělské politiky a také další spolupráci v oblasti výzkumu a vývoje, digitalizace a inovací. Se Svobodným státem Bavorsko připravuje Česká republika dva projekty přeshraniční spolupráce. Jeden z nich se týká stanovení výskytu rizikových prvků a látek na nivních půdách na historických územích těžby rud ve východním Bavorsku a v České republice. Druhý bude trvat tři roky a jeho cílem je zpracovat pro obce severní Horní Falce a jejich české sousedy z Plzeňska jednotný regionální postup opětovného získávání živin z odpadních kalů a péče o krajinu. Spolupráce s Bavorskem je dlouhodobá. V letech 2013-2015 partneři Výzkumný ústav rostlinné výroby a Bayerisches Landesamt für Umwelt společně zpracovali výzkumný projekt Kontaminanty v životním prostředí řeky Eger – Ohře.

Dalším důležitým bodem jednání byla budoucí podoba Společné zemědělské politiky po roce 2020, kdy se oba ministři shodli, že jejich cílem je její maximální zjednodušení a snížení administrativní zátěže pro zemědělce i pro státní správu. Mluvili spolu o nutném snížení počtu kontrol a odstranění těch, které se dublují. Tématem rozhovoru bylo také udržitelné hospodaření s přírodními zdroji, ochrana klimatu, zvýšení výkonnosti zemědělských podniků, investice do moderních technologií a nutnost generační obměny v zemědělských profesích.

Zdroj: http://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/aktualne/marian-jurecka-jednal-s-bavorskym.html

 

Vložit komentář ke článku


Partneři Zemědělského svazu ČR: