Úvodní stránka > Aktuality

Marže v ČR u potravinářského zboží v r. 2017

29.1.2018

ZS ČR po řadu let doporučoval, aby MZe ČR ve spolupráci s ČSÚ oficiálně analyzovalo vývoj marží obchodníků u základních potravin a zaujalo k tomu stanovisko. V roce 2017 svaz toto uvedl v zásadních připomínkách svazu k Zelené zprávě MZe a v připomínkách ke Statistickým zjišťováním ČSÚ. O velkém nepoměru v maržích v neprospěch zemědělců a o přenášení ekonomického tlaku na zemědělce se hovořilo a hovoří i v Bruselu a v zemích tzv. Visegrádské čtyřky. Na vysoké marže obchodních řetězců opakovaně poukazuje i prezident   ČR. Logicky: máme-li posoudit výši marží řetězců – musíme výši těchto marží vyčíslit. Vstupními veličinami do potenciálního výpočtu jsou ceny placené zemědělským výrobcům, ceny placené potravinářům a spotřebitelské ceny potravin. Těmito všemi údaji ČSÚ disponuje, avšak vůle k oficiálním propočtům marží doposud schází. Naše propočty potvrzují, že marže obchodníků s potravinami/obchodních řetězců se zvyšují - za uplynulých 18 let se zvýšily 2,5 krát.

Výsledky propočtů ZS ČR – přibližná průměrná výše marží obchodníků u potravinářského zboží představujícího cca 40% obratu potravinářským zbožím v ČR

 r. 1999

 cca 16 %

 r. 2009

 cca 23 %

 r. 2015

 cca 34 %

r. 2016

 cca 38 %

r. 2017

 cca 42%

 

Marže počítáme vzorcem: spotřebitelská cena mínus DPH mínus cena zpracovatelů, to celé děleno cenou zpracovatelů krát 100 (v %) - nejde o zachycení přesných čísel, ale o vyjádření řádu a trendu; absenci oficiálního vykazování marží ČSÚ z jimi zjišťovaných cen dlouhodobě připomínkujeme, avšak zatím bezvýsledně.

Přílohy
marze-2017.doc
marze-aktual.xls
marze-u-mleka.xls
marze-u-masla.xls


Váš komentář se ukládá. Prosím počkejte...

CZ EN