Ministři schválili změny Společné zemědělské politiky

13.12.2017

Včera (12.12.2017) Rada Evropské unie schválila text zemědělské části návrhu nařízení „Omnibus“. Nařízení obsahuje zásadní změny Společné zemědělské politiky (SZP) EU. Došlo tak k zakončení dlouhotrvajících jednání, která začala již za slovenského předsednictví Rady EU v září minulého roku.

Evropská komise (EK) v září 2016 představila nařízení upravující finanční pravidla pro rozpočet EU spolu s opatřeními pro úpravu současného Víceletého finančního rámce. Cílem bylo posílit výkonnost a flexibilitu rozpočtu EU a také zjednodušit pravidla pro jeho provádění. Na tuto úpravu navazovala řada návrhů sektorových změn, mezi něž patří i zemědělství.

Česká republika již od začátku projednávání tohoto nařízení prosazovala zejména dobrovolný charakter aktivního zemědělce (aktivní zemědělec je dosud základní podmínkou pro poskytnutí přímých plateb a vybraných environmentálních podpor PRV). Nařízení nyní umožňuje, aby každý stát mohl na národní úrovni rozhodnout o možném zrušení této podmínky od roku 2018. Mezi další schválené změny, které jsme podporovali, patří například rozšíření nástrojů pro řízení rizik, zjednodušení přístupu zemědělců k půjčkám a finančním nástrojům či zjednodušení režimu ozelenění.

K zásadním změnám došlo také v oblasti Společné organizace zemědělských trhů. V této souvislosti se podařilo prosadit zjednodušení pro organizování producentů a celkové zvýšení ochrany prvovýrobců. Nově všechny organizace producentů mohou jménem svých členů plánovat produkci a vyjednávat smlouvy o dodávkách s velkými odběrateli. Tím se zlepší jejich vyjednávací pozice v rámci potravinového řetězce.   

V průběhu jednání vzhledem k rozsáhlosti finanční části nařízení došlo ke zpoždění projednávání a reálně hrozilo, že nařízení nebude moci jako celek vstoupit v platnost k původně stanovenému datu. Z tohoto důvodu došlo k oddělení zemědělské části nařízení a tato část tak vstoupí v platnost jako samostatný akt k danému termínu, tedy 1. 1. 2018.  

V celkovém kontextu změny přináší částečné zjednodušení a přesnější vymezení pravidel Společné zemědělské politiky.

Autor:

Markéta Ježková
tisková mluvčí Ministerstva zemědělství

Zdroj: http://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/aktualne/ministri-schvalili-zmeny-spolecne.html

 

Zdroj: MZe

Vložit komentář ke článku


Partneři Zemědělského svazu ČR: