MZe zveřejnilo seznam veřejných zakázek

13.4.2017

Oznámení MZe: "Ministerstvo zemědělství (MZe) v rámci jím nastaveného trendu transparentního, nediskriminačního a ekonomicky výhodnějšího zadávání veřejných zakázek zveřejňuje seznam plánovaných veřejných zakázek malého rozsahu na celý rok 2017, a to na webu MZe http://eagri.cz/public/web/mze/verejne-zakazky/.

„Pro větší transparentnost jsme jako první resort zveřejnili i plánované zakázky našeho Ministerstva na letošní rok. Informovat potenciální okruh dodavatelů o plánované veřejné zakázce v dostatečném předstihu tak, aby byla zaručena vyšší účast uchazečů v soutěži, je nespornou ekonomickou výhodou pro zadavatele,“ řekl ministr zemědělství Marian Jurečka.

„Tímto krokem přispějeme zejména k vyšším šancím pro malé a střední podnikatele uspět v rámci vypsaných zakázek, což pozitivně ovlivní regionální zaměstnanost,“ dodal Jiří Jirsa, první náměstek ministra.

Rozsah uvedených veřejných zakázek je vzhledem k rozmanité činnosti zadavatele široký. Je to např. stavba výtahu a bezbariérového vstupu v budově MZe ve Strakonicích, posouzení vlivu agroenvironmentálně–klimatického opatření na životní prostředí s využitím konceptu veřejných statků a expertní a poradenská služba spojená s přenosem výsledků lesnického a mysliveckého výzkumu pro praxi v letech 2017–2020."

Zdroj: http://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/aktualne/ministerstvo-zemedelstvi-jako-prvni-ve.html

 

Vložit komentář ke článku


Partneři Zemědělského svazu ČR: