Úvodní stránka > Aktuality

Potvrzeno. Glyfosát není karcinogenní

6.4.2017

Glyfosát, širokospektrální herbicid, složka celosvětově nejpoužívanějšího pesticid proti plevelu, není karcinogenní. S tímto prohlášením přišla v polovině března Evropská agentura pro chemické látky (ECHA). Evropská unie uvažovala o jeho zákazu na základě toho, že loni Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny označila glyfosát za pravděpodobný karcinogen. Nakonec bylo toto rozhodnutí o zákazu odloženo na letošní rok, dle výsledku studie Evropské agentury pro chemické látky, kterou si Evropská komise nechala zpracovat. Pro zemědělce je glyfosát důležitý, kvůli jeho obtížné nahraditelnosti.

 

Výbor pro posuzování rizik (RAC) Evropské agentury pro chemické látky (ECHA) zveřejnil na základě výsledku své studie, že glyfosát nebude klasifikován jako karcinogen. Avšak nadále RAC souhlasí se zachováním klasifikace glyfosátu jako látky způsobující vážné poškození očí a jako látky, která je toxická pro vodní organismy s dlouhotrvajícím efektem. Výbor pro posuzování rizik dospěl k výsledku, že dostupné vědecké důkazy neprokázaly u glyfosátu karcinogenitu, mutagenitu ani reprodukční toxicitu. Podobně jako RAC charakterizovala glyfosát jako látku, která pravděpodobně nepředstavuje karcinogenní riziko pro člověka v důsledku požití, také Organizace pro výživu a zemědělství, která spadá pod OSN.

 

Glyfosát je složkou pesticidu Roundup, často používaného herbicidu na hubení plevelů a to nejen na polích, v parcích, na dětských hřištích, sportovištích ale i soukromých zahradách. Jeho nahraditelnost v zemědělství je omezená a jeho zákaz by v některých případech znamenal naopak používání většího množství náhradních, méně účinných pesticidů. Evropská komise se v minulosti opakovaně jednala o zákazu jeho užívání, ale kvůli nesouhlasu některých členských zemí bylo rozhodnuté odloženo až po výsledku studie, kterou si Evropská komise zadala. Zemědělský svaz tento rozumný přístup Evropské komise vítá. Jednostranný zákaz v EU by se promítl do konkurenceschopnosti evropských zemědělců.

 

 „Bez ohledu na výše uvedené rozhodnutí je v i zájmu zemědělců používat nejen glyfosát, ale obecně pesticidy pouze v nezbytně nutném množství“, uvedl předseda Zemědělského svazu Ing. Pýcha. Spotřeba glyfosátu v ČR za poslední roky klesá. Zatímco v roce 2012 se u nás spotřebovalo přes milion litrů glyfosátu, dnes jde o necelých sedm set tisíc litrů. Snižování spotřeby pesticidů přináší nové moderní technologie. „V inovacích a moderních technologiích vidíme veliký potenciál nejen pro snižování množství používaných pesticidů ale například i hnojiv v zemědělství. Proto jsme založili Českou technologickou platformu pro zemědělství s cílem podpořit propojení aplikovaného výzkumu a zemědělské praxe a z toho plynoucí pozitivní dopady na výrobu zdravých potravin“ doplnil Pýcha.

 

Jana Sixtová 

 

 

Přílohy
tz-5-4-glyfosaty-nejsou-karcinogenni.doc


Váš komentář se ukládá. Prosím počkejte...

CZ EN