Press klub na Frekvenci 1 s ministrem Jurečkou

30.1.2017

Přepis rozhovoru v Press klubu, 29. 1. 2017

Luboš Xaver VESELÝ, moderátor

Na Frekvenci 1 právě teď začíná Press klub a naším hostem je Marian Jurečka, ministr zemědělství České republiky, dobrý den, pane ministře.

Marian JUREČKA, ministr zemědělství /KDU-ČSL/

Krásný dobrý den.

Luboš Xaver VESELÝ, moderátor

Tak nám prošel vinařský zákon, paní Milerová. Řekl by klasik. Tak, znamená to, že už nebude u nás pajcované víno, pane ministře? Víte co je to, to paní Milerová, jo? Abyste si nemyslel, že jsem se zbláznil.

Marian JUREČKA, ministr zemědělství /KDU-ČSL/

Samozřejmě, samozřejmě. Ale na vaši otázku, pokud jde o prodejny, které dnes běžně máme, pokud jsou to legální prodejny, tak si myslím, že ten, kdo by s novou podobou vinařskýho zákona ještě měl ambici prodávat šizené, pančované víno, tak by byl blázen. Protože ta dohledatelnost a i ty výrazně zvýšené pokuty by prostě toho člověka de facto a jeho prodej zlikvidovaly. Takže já jsem přesvědčen o tom, že výrazným způsobem se změní kvalita vína pro nás pro spotřebitele.

Luboš Xaver VESELÝ, moderátor

Určitě by posluchače zajímalo, co vlastně se mění teď pro prodejce, ale i pro konzumenty nebo pro zákazníky, kteří si kupují víno?

Marian JUREČKA, ministr zemědělství /KDU-ČSL/

Mění se to, že vlastně to sudové víno bude moci podávat pouze výrobce nebo příjemce toho vína. To znamená, výrobce, to znamená vinař moravský nebo český, který to dělá z hroznů vlastní nebo dovezené produkce, anebo ten, kdo to dováží ze zahraničí. A v případě toho dovozu ze zahraničí je tady zásadní změna v tom, že na tom průvodním dokladu o tom vínu musí být už v prvopočátku uvedeno, kdo je ten příjemce, to znamená, kdo je i ten konečný prodejce zároveň toho vína v České republice. Takže se nám výrazně zvýší dohledatelnost a skončí ta praxe, se kterou se potýkáme dnes. Vlastně se tady objeví víno, u kterého my jako Státní zemědělská a potravinářská inspekce zjistíme zásadní pochybení, ale nejsme schopni dneska dohledat, kdo to víno vlastně do České republiky dovezl, odkud to víno úplně přesně pochází a vlastně nejsme schopni třeba uzavřít to správní řízení a udělit sankci, protože například v tom řetězení těch firem to končí u nějaké firmy někde na sídlišti, kde fakticky to fí..., sídlo firmy nikdy nebylo.

Luboš Xaver VESELÝ, moderátor

Takže si máme představit jakýsi rodný list každé lahve vína?

Marian JUREČKA, ministr zemědělství /KDU-ČSL/

Bavíme se o sudovém vínu.

Luboš Xaver VESELÝ, moderátor

O sudovém vínu.

Marian JUREČKA, ministr zemědělství /KDU-ČSL/

O sudovém vínu, o tom, které se vlastně ve vinotékách rozlévá do nádob, které si přineseme. U tohoto typu prodeje vína je ta zásadní změna, kde jednoznačně v té vinotéce budeme nejenom vědět, ale být schopni dohledat, že to víno například je, já nevím, z Moldávie, z Chile, jednoznačně to prostě bude deklarovaný údaj. A i pro nás pro inspekční orgány se ještě mění to, že ten, kdo to dováží na území České republiky, například v těch velkých cisternách, bude muset to víno po tom dovozu nechat 10 dnů, před tím, než ho bude dál třeba rozlévat do sudů a dál distribuovat, tak 10 dnů to víno musí zůstat u toho, u toho, kdo to dovezl na území České republiky, aby tady byla určitá lhůta, kdy mohou přijít naše dozorové orgány, odebrat vzorky toho vína a zjistit, jestli to víno nemá nějaké vady.

Luboš Xaver VESELÝ, moderátor

Hm. No, a víno, které kupujeme běžně v lahvích, ve vinotékách třeba nebo i v supermarketech, dokonce i u benzínky jsem viděl, že už se prodává víno, velký výběr, tak tam se nemění nic, pane ministře?

Marian JUREČKA, ministr zemědělství /KDU-ČSL/

Tam se mění pouze ta část takové, takzvaného označení trikolorou v českých národních barvách, kdy toto označování na tom víně bude povinné, já jsem nechtěl, aby to byla povinnost, já jsem argumentoval poslancům i senátorům, že veškerá naše označení, ať už jde o Klasu, Regionální potravinu nebo označení Bio výrobek, jsou označení dobrovolná. Ať se ten výrobce sám rozhodne, když splní ty podmínky, jestli to tam dá nebo nedá. Tady bohužel poslanci a senátoři udělali poprvé něco, že říkají, je to povinné, ukládáme to každému, i třeba tomu, kdo to víno vyrábí z hroznů moravských či českých vinohradů, ale třeba to víno má ambici exportovat do zahraničí, a není třeba pro něj tento, tato, řekněme, grafická deklarace České republiky úplně výhodou.

Luboš Xaver VESELÝ, moderátor

Hm. Jak často probíhají kontroly takzvaných vinoték? Tady.

Marian JUREČKA, ministr zemědělství /KDU-ČSL/

Probíhají velice často. Jsou to měsíčně stovky kontrol, které jsou jak u prodejců vína, tak i v těch provozech, kde se to víno zpracovává.

Luboš Xaver VESELÝ, moderátor

Hm. A pojďme ještě tady k tomuto tématu. Máte nějaký vzkaz v této chvíli pro vinaře, kteří si neustále stěžují, jak, jaká je to katastrofa, podnikat v České republice v tomto oboru, tak s tím novým zákonem, co byste jim vzkázal? Co se pro ně mění? Mohou být klidnější přinejmenším?

Marian JUREČKA, ministr zemědělství /KDU-ČSL/

Jednoznačně musím říct, že ten nový zákon pro moravské a české vinaře je pozitivum. Protože jim to ochrání jejich kvalitní produkci, vlastně vyčistí to pro ně nekalou konkurenci, která tady dováží vína za 15, 18, 20 korun a vlastně kazí jim dobré renomé toho sektoru a kazí jim i jejich kvalitní produkty a jejich cenu za ten kvalitní produkt. Takže já si myslím, že u těchto našich domácích poctivých vinařů je to jednoz..., jednoznačně pozitivní krok. Co se mění, tak jsou určité, řekněme, vyšší nároky na především právě prodejce v těch vinotékách. Tam k určité změně dochází. Tam budou muset splnit tu definici toho příjemce, budou se muset zaregistrovat na registru vinic a budou muset podávat potom i tu informaci o skladových zásobách a o těch prodejích. Ale to je ve prospěch toho, abychom měli tu dohledatelnost.

Luboš Xaver VESELÝ, moderátor

Existuje někdo, koho toto ohrožuje, ten zákon? Ve smyslu, bude mít menší tržby, bude mít, víte, jak to chodí s EET, jak jsme slyšeli, kolik restaurací bude muset skončit, když se narovnává nějaké prostředí?

Marian JUREČKA, ministr zemědělství /KDU-ČSL/

Já nemohu vyloučit, že některá prodejní místa, a řekl bych to, řekněme, lidovou, lidovou řečí, takové ty nonstopy, určitá hladová okýnka na sídlištích, kde se dnes prodává sudové víno, že prostě třeba ty podmínky toho zákona nenaplní. Že nebudou schopni se dohodnout s žádným příjemcem toho vína, že vlastně budou pro ně to víno prodávat. Protože mu ten příjemce nebude ochoten dát tu důvěru, aby vlastně prodával de facto jeho víno. To nemohu vyloučit. Ale jednoznačně říkám, že je to ve prospěch kvality a ve prospěch zdraví nás spotřebitelů.

Luboš Xaver VESELÝ, moderátor

Slova ministra zemědělství na Frekvenci 1.

Marian Jurečka, ministr zemědělství, je hostem Press klubu Frekvence 1. Tak, pane ministře, hezké téma je ptačí chřipka. Je to ka..., katastrofa v této chvíli?

Marian JUREČKA, ministr zemědělství /KDU-ČSL/

No, pro některé chovatele je to katastrofa. Je to pro nás hodně nepříjemné téma. My jsme skoro 2 roky byli jako anomálií, že skoro všechny státy okolo nás měly nějaké, nějakou ptačí chřipku zjištěnou na svém území, České republice se to dlouho vyhýbalo, bohužel tak, jak se prostě, jak ptáci migrují a Česká republika je tím státem, nad kterým hodně migrují ptáci, tak prostě se tady ptačí chřipka objevila a já z toho žádnou radost nemám.

Luboš Xaver VESELÝ, moderátor

Jaké jsou aktuální škody? Máme už nějaká čísla?

Marian JUREČKA, ministr zemědělství /KDU-ČSL/

Ty škody už začínají být poměrně, poměrně nemalé. Máme dneska přes 13 tisíc utracených kusů drůbeže, ty škody, pokud jde o kompenzace jak těch ztrát na té drůbeži, plus náklady na deratizaci, desinfekci, na zlikvidování těch zvířat, dneska jdou už přes 10 milionů korun.

Luboš Xaver VESELÝ, moderátor

Vy jste před chvílí řekl kompenzaci, to znamená, že ti chovatelé, kterým jsou komplet tedy vybíleny ty chovné stanice nebo ty chovy, tak oni to dostanou uhrazeno?

Marian JUREČKA, ministr zemědělství /KDU-ČSL/

Oni dostanou zpětně, pokud požádají, uhrazenou škodu za ta zvířata, to znamená, ta zvířata mají nějakou hodnotu, takže za ta zvířata jim vyplatíme odškodnění, plus ...

Luboš Xaver VESELÝ, moderátor

Pojišťovna nebo stát nebo ...

Marian JUREČKA, ministr zemědělství /KDU-ČSL/

Platí to stát. Je to, je to ze zákona. V okamžiku, kdy přijde nějaká takováto nákaza, a Státní veterinární správa nařídí utracení těchto kusů, tak v ten okamžik stát automaticky plní. A plníme nejenom tu škodu za ta zvířata, ale i ty náklady spojené právě s tou desinfekcí a s likvidací těch zvířat.

Luboš Xaver VESELÝ, moderátor

Stát. A teď aktuálně, jaký je vývoj tedy nebo jaká je prognóza v těchto dnech?

Marian JUREČKA, ministr zemědělství /KDU-ČSL/

Bohužel v těchto dnech nám opět přibývají nová zjištěná místa, nová ohniska, kde u volně žijících ptáků, kteří uhynou, tak detekujeme ten virus H5N8, takže bohužel těch míst přibývá a já vůbec nejsem schopen, ani nikdo nejsme schopni říct, jestli to bude stav, kterej se tady teď na, řekněme, těchto místech zastaví, nebo budou nějaká nová místa. Spíše předpokládám, že těch míst bude postupně přibývat. Ale to je, to je odhad, který nejsem schopen podložit o žádná fakta.

Luboš Xaver VESELÝ, moderátor

Může to mít nakonec třeba vliv na cenu drůbeže v obchodech?

Marian JUREČKA, ministr zemědělství /KDU-ČSL/

No, pokud by nastaly opravdu ty katastrofické scénáře, to znamená, že by ta ptačí chřipka z těch drobnochovů, kde de facto dneska se bavím o té likvidaci prakticky jenom v drobnochovech, máme tam, myslím, jenom dva nebo tři chovy, které byly profesionální, ale kde těch kusů bylo ještě poměrně málo, takže pokud by to přeskočilo do těch velkých chovů a došlo k vybíjení statisíců kusů zvířat, pak už to může začít mít případně i vliv na cenu drůbeže.

Luboš Xaver VESELÝ, moderátor

Kdyby se vlastně takováto křivka, kdy bychom to měli očekávat? Kdyby byl ten katastrofický scénář, pane ministře.

Marian JUREČKA, ministr zemědělství /KDU-ČSL/

No, tady je potřeba říct, že pokud chovatelé dělají všechno pro to, nebo všechno to, co jim ukládá dneska zákon, plus naše opatření, která jsme uložili, to znamená, že jsme řekli, nesmí dojít ke kontaktu mezi volně žijícím ptactvem a chovanou drůbeží u profesionálních chovatelů, tak by vlastně k tomu, že se objeví ptačí chřipka v profesionálních chovech, nemělo vůbec dojít. Je to samozřejmě také hodně důležité, jakým způsobem budou ty, ti lidé, kteří v těch chovech pracují, dodržovat ty hygienické a veterinární podmínky. To znamená, čisté podrážky, čisté oblečení, protože ten virus se šíří právě podestýlkou drůbeží, to znamená, ten člověk to může teoreticky přenést, pokud bude někde ve svém drobnochovu, kde ten virus je, poklízet, a potom půjde ve stejných botech, které si neočistí, nedesinfikuje, do toho profesionálního chovu, tak to velice rychle ten virus může přenést.

Luboš Xaver VESELÝ, moderátor

Hm. Takže to může být otázka týdnů třeba. Tak.

Marian JUREČKA, ministr zemědělství /KDU-ČSL/

No, já znovu říkám, předpokládám, že dneska chovatelé opravdu úpěnlivě dbají na to, ...

Luboš Xaver VESELÝ, moderátor

Že to, že se to nestane.

Marian JUREČKA, ministr zemědělství /KDU-ČSL/

... aby se, aby se ta hygienická stopa jasně oddělila, aby k tomuto, co jsem popsal, nikdy nedo..., nikdy nedošlo.

Luboš Xaver VESELÝ, moderátor

Zaregistroval jsem, pane ministře, někde v médiích vaše vyjádření směrem k pivovaru Budvar. A vy jste tam velmi obhajoval tu polohu Budvaru jako národního podniku. Myslíte, že je dobré, že to nakonec nesemlela privatizace, ten Budvar? Že to, protože tím by to trošku popíralo tu privatizaci jako takovou, protože někdo říká, Budvar se zachránil, ostatní se rozkradlo, někdo to vidí opačně, tak povídejte.

Marian JUREČKA, ministr zemědělství /KDU-ČSL/

Já jsem jednoznačně rád za to, že Budvar nebyl privatizován, že nám zůstal. Protože dneska ho považuju za vlastně takové národní zlato. Z hlediska i těch ekonomických výsledků a přínosů pro státní rozpočet. Já si myslím, že i v rámci té privatizace jsme neměli tolik spěchat a že jsme si měli možná i některé strategické podniky ponechat v daleko větší míře. Podívejme se na západ nebo na sever od nás. Tam státy vlastní třeba i daleko více ekonomicky aktivních podniků a čerpají z toho benefity pro své státní rozpočty. My jsme bohužel touto cestou nešli. V případě Budvaru je potřeba si uvědomit, že tam zaměstnáváme přes 650 lidí. Ten podnik do státního rozpočtu na daních, sociálním, zdravotním, plus na tom hospodářském výsledku odvádí někde přes 1,2 miliardy korun ročně. Nevyvádí žádné peníze žádnému zahraničnímu vlastníkovi do zahraničí. Takže opravdu dneska je to z hlediska kondice těch státních nebo národních podniků zhruba podnik na třetím, na čtvrtém místě, pokud jde o činnosti pro státní rozpočet. Takže já to vidím jednoznačně pozitivně.

Luboš Xaver VESELÝ, moderátor

To ano, ale zas někteří analyci tvrdí, že když stát podniká, už to samo o sobě, že není dobře, a ještě k tomu v pivovarnictví. To jsem, tak že to není dobré.

Marian JUREČKA, ministr zemědělství /KDU-ČSL/

Já, já samozřejmě tyto názory slyším. Ale já říkám, pokud ten stát to pivo vaří dobře, a má z toho vysoký ekonomický přínos, tak proč by to pivo neměl vařit? Mimochodem my jsme dneska, pokud jde o Budvar, na 11. místě na světě, pokud jde o zisk z jednoho hektolitru piva. Takže opravdu ta efektivita pro daňového poplatníka v České republice je opravdu vysoká. Navíc řekněme si, kdyby se Budvar privatizoval, jestli vůbec by se ještě dneska to pivo v Českých Budějovicích vařilo? Jestli ta značka Budweiser Budvar by dál existovala? Jestli by naopak konkurence z Ameriky neměla ambici tu značku jednou provždy zrušit. Takže já si myslím, že z toho nejenom národohospodářského, ale řekněme i určitého vlasteneckého hlediska, si myslím, že je velice dobře, že ten národní podnik tady je. A já odmítám diskuzi o prodeji nebo privatizaci.

Luboš Xaver VESELÝ, moderátor

Dvě věci k tomu. Jednak údajně může budějovickému Budvaru uškodit takzvaný registr smluv, protože státní nebo národní podnik musí uvádět všechny smlouvy v tom registru, to jsem četl na internetu, což znamená i smlouvu třeba s případnými dodavateli, odběrateli, neboli ztrácí jakousi konkurenční výhodu. Nebo prozrazuje konkurenci, co a jak. Co s tím budete dělat? Je tam nějaká výjimka možná?

Marian JUREČKA, ministr zemědělství /KDU-ČSL/

Já se snažím, já se snažím, aby opravdu to, co vy popisujete, a co ohrožuje zájmy národního podniku Budvar, protože zveřejňovat smlouvy, byť můžu některé části té smlouvy takzvaně začernit, ale už jenom to, že vlastně rozkrývám karty konkurenci, s kým vším já obchoduji, a já jsem firma, která v případě budějovického Budvaru neberu státní dotace, nehospodařím s penězi daňových poplatníků, jenom je odvádím do toho rozpočtu, takže nerozumím tomu, proč já tady mám podnik, který má tedy majetkovou účast státu, vysvléci úplně donaha, přitom ten podnik je na 100% konkurenčním tržním prostředí. Takže my se tomu bráníme. Já jako poslanec Marian Jurečka jsem podal pozměňovací návrh, respektive novelu zákona k registru smluv, abychom budějovický Budvar úplně vyjmuli, aby vůbec neměl povinnost do toho registru smluv ty smlouvy uvádět, byť by je začerňoval, protože já říkám, to nemá logiku. My vlastně děláme zbytečnou práci. Já tam budu muset zaměstnat člověka, kterej to bude dávat do toho systému, kterej to tedy bude začerňovat, ale pro tu myšlenku té transparentnosti, se kterou tedy vlastně tvůrci toho zákona o registru smluv přišli, to nemá vůbec žádnou přidanou hodnotu. Tak proč to děláme? Takže proto to chci změnit.

Luboš Xaver VESELÝ, moderátor

Tak, a ještě jedna věc tedy k pivovaru, který vlastní stát. My občané, pane ministře, jsme vděční vám zákonodárcům a vládě, že jste tedy s takovou péčí zakázali to kouření všude, protože teď budeme všichni zdraví. Vy, vy jste na nás, k nám takoví ohleduplní. A otázka je, jestli si to myslí provozovatelé těch restaurací. A já myslím, že první paní poslankyně, která teď nebude mít co dělat, udělá nějakou tabulku o tom, jak je pivo škodlivé, přednese ji v Poslanecké sněmovně, s pohnutým hlasem tam zarecituje, kolik rodin už ty pivnice, kam se chodí opíjet ti muži, se rozpadlo, a tak dále, a bude se hlasovat o tom, jak je škodlivé pivo, dřív nebo později bude škodlivé úplně všechno, a vy to schválíte, protože to s námi myslíte dobře. Nemáte obavu, že z tohoto pohledu podnikání státu při vyrábění alkoholu, že to není úplně jako dobrý?

Marian JUREČKA, ministr zemědělství /KDU-ČSL/

Tak, já tu obavu, že by někdo přinesl takovýto návrh a měl by tady ambici omezovat výrobu piva ...

Luboš Xaver VESELÝ, moderátor

Dávám tomu rok.

Marian JUREČKA, ministr zemědělství /KDU-ČSL/

Tak já tu obavu nesdílím. Ono, přiznám se, už dneska nějakým způsobem stát vstupuje do regulace výrobu alkoholu tím, že tady má nějaký saz..., nějaké sazby spotřební daně. Nicméně k tomu zákonu, tomu protikuřáckému, jak se mu lidově říká, já osobně se na to dívám tak, ...

Luboš Xaver VESELÝ, moderátor

Tak to už je pryč. To už je ...

Marian JUREČKA, ministr zemědělství /KDU-ČSL/

Já se na to dívám tak, že vždycky se máme k té dané problematice stavět, kde končí ta moje svoboda, a kde já začínám omezovat svobodu toho druhého. Toho druhého, kdo je v té restauraci, kdo nekouří, kdo tam pracuje, například jako o..., jako personál taky nekouří, a kde já mu vlastně ohrožuju jeho lidské zdraví. A dívám se na to tak, že mohu si jít přece zakouřit a to svoje osobní právo na to, že si chci ty, chci tu cigaretu dát, mohu naplnit tím, že jdu před tu restauraci, a tam si tedy svobodně zakouřím. Vidíme to v mnoha státech na západ od nás. Já jezdím často do Bruselu, tam ti lidé chodí kouřit ven, platí to tam nějaké 3, 4 roky. Nikdo s tím nemá zásadní žádný problém. Takže já nevidím důvod, proč já, když jdu do restaurace se svojí rodinou, bych měl po hodině a půl přijít domů a vyměnit si trenýrky, které neskutečně smrdí. Takže já říkám, chraňme tu osobní svobodu i těch nekuřáků, kterou jsme dneska úplně nechránili.

Luboš Xaver VESELÝ, moderátor

Jo. Já nevím, proč to říkáte. Ano, ano, tak to je. A myslím, že budou občané za to vděčni. A já bych omezil všechno. Já bych omezil všechno, protože takhle to je, vy, vy to s námi myslíte dobře, vy zákonodárci, politici. A já bych zakázal, pokud možno, i tu Coca-Colu, i ty hranolky, víte, jak je to hrozné, když ty lidi pracují u toho McDonalda a smrdí, přijdou domů a smrdí tím přepáleným tukem? Víte ty děti, co pijí Coca-Colu, o chlastu ani nemluvě. Takže já bych zakazoval jak na běžícím pásu. Ale to není naše téma.

Marian JUREČKA, ministr zemědělství /KDU-ČSL/

Tak ... No, já trošku si dovoluji oponovat. My tady nemáme ...

Luboš Xaver VESELÝ, moderátor

Já vás podporuju.

Marian JUREČKA, ministr zemědělství /KDU-ČSL/

... tak, tak prokazatelné výsledky, abychom řekli, z konzumace hranolků a Coca-Coly je tak vysoká úmrtnost jako na rakovinu plic v České republice. Podívejte se, také chráníme lidi tím, že je tady povinné poutání v autech. Jsou povinné helmy pro děti na sjezdovkách a na kolech. Takže je to vždycky, že ten stát, vy říkáte už příklady, které jsou přitažené za vlasy, ale do určité míry ten stát by měl chránit tu svobodu těch lidí, a to si myslím, že jsme tady tímto udělali.

Luboš Xaver VESELÝ, moderátor

No, já bych našel ještě jiné věci, kde si myslím, že by stát nás měl chránit a nedělá to, ale to teď není naše téma, pane ministře. Mě by teď zajímalo, prosím vás, jedna věc. Vy byste tak mohl vědět, my sledujeme v médiích ty debaty o tom, kdy Andrej Babiš údajně má přijímat nějaké dotace, on tvrdí, že ne, že má takzvané nárokové dotace, a teď jsou různé takové dohady v té Poslanecké sněmovně. Já už jsem se v tom zcela ztratil, co je pravda a co není. Můžete nám říct, odhadem střelte, miliarda sem, miliarda tam, kolik Andrej Babiš a jeho Agrofert dostává doca..., dotací?

Marian JUREČKA, ministr zemědělství /KDU-ČSL/

Přiznám se, já to nevím. Já jsem to nepočítal.

Luboš Xaver VESELÝ, moderátor

A dostává nějakou kačku, tam je něco?

Marian JUREČKA, ministr zemědělství /KDU-ČSL/

Je, samozřejmě, že dos...

Luboš Xaver VESELÝ, moderátor

Na kafe aspoň?

Marian JUREČKA, ministr zemědělství /KDU-ČSL/

Samozřejmě, že dostává dotace, prakticky asi napříč svým podnikatelským portfoliem, protože podniká ve zdravotnictví, takže dostává platby z zdravotního pojištění, podniká ...

Luboš Xaver VESELÝ, moderátor

No, ale to není dotace, ne?

Marian JUREČKA, ministr zemědělství /KDU-ČSL/

Dobře, ale, ale předpokládám, že třeba v jiných oblastech, jako je třeba průmysl i zemědělství, dostává dotační pro..., dotační peníze z operačních programů, třeba, nevím, OPPIK, program rozvoje venkova, a tak dále. Já se k tomu stavím, stavím tak, že pokud ty podmínky jsou napsány transparentně, těch operačních programům, tak pak pokud on uspěje, tak pokud je splnil a nebylo tam žádný, žádný ovlivnění subjektivní, tak je to férová soutěž a vůči tomu já nemohu nic moc v zásadě namítat. Ale ...

Luboš Xaver VESELÝ, moderátor

No, ale on říká, že nedo..., nebere dotace, vystoupí pan Kalousek a řekne, bere dotace. A co my o..., co, co já občan potom? Já sedím u televize a pláču, protože nevím, pane ministře, jaká je pravda.

Marian JUREČKA, ministr zemědělství /KDU-ČSL/

Jednoznačně bere finanční dotace, ať už z národních či evropských finančních prostředků. Ten objem nevím. Ale pokud tady byla do..., diskuze v Poslanecké sněmovně na toto téma ve vztahu k zákonu o střetu zájmů, tak já jednoznačně říkám, že žádný zákon nevyřeší nikdy problematiku střetu zájmů. To, pokud bude chtít nějaký politik ovlivňovat něco ne pro svého rodinného příslušníka nebo pro sebe, ale třeba pro svého přítele, což už na to ten zákon nepamatuje, tak pokud je to charakterově křivák, tak to dělat bude. Ale myslím si, že tady je důležité udělat jednoznačnou linii, protože ten ministr je dost často i tím hlavním nebo posledním odvolacím orgánem. V případě ministra financí to mohou být záležitosti týkající se finanční nebo celní správy. Já si myslím, že není v pořádku, když je tam ta přímá linka, že ten úředník toho dotčeného orgánu, který spadá pod toho ministra, jde například na kontrolu nebo jde dělat nějakou, já nevím, správní, správní činnost, a může vědět, že to skončí nakonec na rozhodnutí u stolu ministra financí, a ty některé dokumenty může podepsat jenom ministr, on to nemůže delegovat na toho náměstka, a potom je to tak, že ten ministr vlastně může rozhodovat o záležitostech, které se týkají toho, co přímo vlastní. A to si myslím ...

Luboš Xaver VESELÝ, moderátor

Takže podtrženo, sečteno?

Marian JUREČKA, ministr zemědělství /KDU-ČSL/

To si myslím, že je trošku postaveno na hlavu. A ten zákon o střetu zájmů tady toto řešil, není to lex Babiš vůči jenom Andreji Babišovi, ale řeší to pro mnoho jiných vrcholných politiků.

Luboš Xaver VESELÝ, moderátor

No, ještě pro k..., pro kterýho třeba? To jsem něco, mi něco uniklo?

Marian JUREČKA, ministr zemědělství /KDU-ČSL/

Může se to, může se to, ty záležitosti uplatnit i vůči postavení některých politiků v Poslanecké sněmovně, v Senátu, že ...

Luboš Xaver VESELÝ, moderátor

To jo, ale máme nějakého konkrétního na mysli?

Marian JUREČKA, ministr zemědělství /KDU-ČSL/

Já myslím, že některé, některé věci, teď se přiznám, nejsem vám schopen někoho ...

Luboš Xaver VESELÝ, moderátor

Tak vy jste třeba zemědělec soukromý.

Marian JUREČKA, ministr zemědělství /KDU-ČSL/

Ne, já jsem, já jsem musel, pozor, to je ten rozdíl, já jsem, když jsem nastoupil, já jsem musel svoji podnikatelskou činnost ukončit, protože ten zákon už tehdy byl vůči mě nastavený tak, že ministr nesměl podnikat jako, jako fyzická osoba. Což bylo určitá disproporce, ...

Luboš Xaver VESELÝ, moderátor

Rozumím.

Marian JUREČKA, ministr zemědělství /KDU-ČSL/

... že mohl klidně vlastnit Agrofert, ale nesměl jsem být ten ...

Luboš Xaver VESELÝ, moderátor

A jak to u vás dopadlo? Kdo, kdo to vzal?

Marian JUREČKA, ministr zemědělství /KDU-ČSL/

Já jsem udělal to, že jsem sám ukončil podnikání, podniká moje manželka, někteří lidé vyčítají a říkají, ale Jurečka v principu jako, on to převedl jenom na manželku ...

Luboš Xaver VESELÝ, moderátor

On to přepsal na manželku, jasně.

Marian JUREČKA, ministr zemědělství /KDU-ČSL/

Jenomže já jsem k tomu řekl to důležité b). Já jsem řekl, dokud já budu aktivní v politice, tak nikdy moje žena nebude brát žádné investiční dotace. Dostane jenom tu nárokovou část, ty platby na hektar, které dostává každý zemědělec. Ale nebude žádat o žádné podpory, jako je zelená nafta, jako jsou podpory z operačních programů, protože tam už je to něco, kde případně je nastavován nějaký bodový kritéria a podobně, a mohl by mě kdokoliv z něčeho podezírat. A to je ten rozdíl mezi mojí manželkou a ministrem financí a Agrofertem. Protože ten Agrofert ty dotace, o kterých jsem tady mluvil, jako je zelená nafta a podobně, bere v řádu stovek mili..., milionů korun minimálně. To, toho jsme se my doma vzdali a řekli jsme ne, toto brát nebudeme.

Luboš Xaver VESELÝ, moderátor

Hm. Proč mu neporadíte, jak to má udělat?

Marian JUREČKA, ministr zemědělství /KDU-ČSL/

Já mu nebudu radit. Já jsem se takto rozhodl doma, to je otázka našeho svědomí. Prostě já jsem vstoupil do politiky a toto byl určitý problém zákonný. Já jsem ho takovýmto způsobem vyřešil. Já to, jsem se takto rozhodl dobrovolně, říct prostě, nebudu brát peníze, které jsou v našem případě za dobu mého podnikání, nebo respektive za dobu mého působení v politice mohli jít do třeba statisíců, ale rozhodl jsem se tyto peníze nevyužít a nechat je tady státu.

Luboš Xaver VESELÝ, moderátor

Ostrý střih, zvažujete kandidaturu na předsedu KDU-ČSL?

Marian JUREČKA, ministr zemědělství /KDU-ČSL/

Nezvažuji. Já jsem to už oznámil na počátku ledna. Já jsem jenom dostával dotazy na toto téma, včetně vůbec pokračování v politice, v průběhu Vánoc jsme si to doma rozříkali, jestli vůbec příští volební období dále pokračovat, jestli to ...

Luboš Xaver VESELÝ, moderátor

Doma? Jak doma?

Marian JUREČKA, ministr zemědělství /KDU-ČSL/

Doma, s manželkou, s rodinou. Protože ...

Luboš Xaver VESELÝ, moderátor

Jo, jako prvně rodina a pak ...

Marian JUREČKA, ministr zemědělství /KDU-ČSL/

Protože prostě tři roky jsem v Praze od rodiny, rodinu vidím a děti jenom o víkendu.

Luboš Xaver VESELÝ, moderátor

Co říkala paní?

Marian JUREČKA, ministr zemědělství /KDU-ČSL/

Není to jednoduchá situace. Manželka z toho není nadšená. Manželka říkala, vidím, že prostě ta práce tě baví, má to nějaké výsledky. Je to samozřejmě pro nás oběť, já bych byla nejradši, abys byl doma, ale prostě dokážeme nějakým způsobem se s tím vyrovnat. Samozřejmě my bychom asi museli se třeba v budoucnu přestěhovat, ale to jsou naše interní věci. Nicméně to rozhodnutí ve vztahu ke KDU-ČSL je takové: nebudu kandidovat na předsedu. Myslím si, že Pavel Bělobrádek je dobrý předseda. Já tady jsem 6 let s ním v tandemu. Spolupodílím se na těch věcech. Jsem spokojen s tím, kam KDU-ČSL směruje. Daří se nám i v volebních výsledcích, takže já nevidím důvod, pokud on chce dál pokračovat, má tu sílu, tak jej rád podpořím.

Luboš Xaver VESELÝ, moderátor

No, ale mluví se o tom, že kolem KDU-ČSL chodí nějaká nevěsta.

Marian JUREČKA, ministr zemědělství /KDU-ČSL/

Tak o tom se mluví. To tak někdy v životě bývá.

Luboš Xaver VESELÝ, moderátor

Tak, povídejte. Jak je, jak jste s nevěstou daleko?

Marian JUREČKA, ministr zemědělství /KDU-ČSL/

Tak, pokud jde o tu spolupráci s hnutím Starostů a nezávislých, tak musím říct, že v těchto dnech vedeme hodně intenzivní jednání o té vzájemné spolupráci pro příští volby v roce 2017, případně i dále. Uvidíme, jak to dopadne. Máme tady, řekněme, zhruba někdy čas do poloviny února, abychom si řekli teda, jestli dokážeme tu spolupráci nastavit. A ...

Luboš Xaver VESELÝ, moderátor

Na co zatím přicházíte? Máte víc společného? Nebo víc rozdílného?

Marian JUREČKA, ministr zemědělství /KDU-ČSL/

My máme po té programové věcné stránce, bych řekl, opravdu většinu toho společného. Spojuje nás i to, že jsme tady lidé a politici mladí, nové generace, nezatížení politikou 90. let, nezatíženi korupčními aférami, to všechno je pozitivní, co bychom rádi této republice a lidem nabídli. Ale samozřejmě máme tady určité problémy, které jsou definovány zákonem, jak tu spolupráci vlastně dokázat v praxi nastavit.

Luboš Xaver VESELÝ, moderátor

Hm. A kdo by byl hlava té party? Už je to, už je to dáno, pane Jurečko?

Marian JUREČKA, ministr zemědělství /KDU-ČSL/

To te..., to z těch námluv s dovolením nebudu, nebudu teďka říkat, my si to musíme napřed vyříkat mezi sebou a potom můžeme jít za těmi rodiči a říct, jestli nám teda dají to požehnání.

Luboš Xaver VESELÝ, moderátor

Požehnání. No, a jak by to v konečném důsledku vypadalo směrem k volbám? To by byl jeden nějaký blok? Nebo by to bylo pod hlavičkou KDU nebo pod hlavičkou Starostů? Nebo ...

Marian JUREČKA, ministr zemědělství /KDU-ČSL/

To jsou ty technické detaily, které právě teď konzultujeme, ladíme. Klíčové je to, že pokud by se to podařilo, tak by to byla prostě výrazná politická síla, která by byla, si myslím, že velice dobrou alternativou vůči ČSSD a ANO. Aby ...

Luboš Xaver VESELÝ, moderátor

No to jo.

Marian JUREČKA, ministr zemědělství /KDU-ČSL/

Aby nabídla novou možnost směřování České republiky a vlastně i novou svěží ...

Luboš Xaver VESELÝ, moderátor

To by byla síla jak bejk. To by bylo nejmíň 7 %.

Marian JUREČKA, ministr zemědělství /KDU-ČSL/

Nebo minimálně jako kráva teda.

Luboš Xaver VESELÝ, moderátor

Čemu říká..., čemu říkáte výrazná politická síla? To je tady jenom Andrej.

Marian JUREČKA, ministr zemědělství /KDU-ČSL/

Něco, co si myslím, že má reálnou šanci získat třeba ve volebním výsledku někde až k 15 %. A výrazně promluvit do směřování České republiky.

Luboš Xaver VESELÝ, moderátor

Držíme palce. Tak, pane ministře, ...

Marian JUREČKA, ministr zemědělství /KDU-ČSL/

Děkuji.

Luboš Xaver VESELÝ, moderátor

Děkujeme za to, že jste přišel. Ještě bych měl řadu dota..., dotazů, ale znamená to jedno jediné, že vás budeme zase žádat za nějaký čas blízký.

Marian JUREČKA, ministr zemědělství /KDU-ČSL/

Já velice rád přijdu na Frekvenci 1.

Luboš Xaver VESELÝ, moderátor

Jo? Tak to jsme rádi. Mějte se moc hezky a na shledanou.

Marian JUREČKA, ministr zemědělství /KDU-ČSL/

Děkuji za pozvání, krásný den.

Luboš Xaver VESELÝ, moderátor

Hostem Press klubu byl dnes ministr zemědělství pan Marian Jurečka.

Zdroj: http://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/vystoupeni-v-mediich/press-klub-s-ministrem-marianem-jureckou.html

 

 

 

Vložit komentář ke článku


Partneři Zemědělského svazu ČR: