Úvodní stránka > Aktuality

Program konzultací v oblasti inovací v zemědělské výrobě dle tematických oblastí na veletrhu TECHAGRO 2018

21.3.2018

Chcete se dozvědět nejnovější poznatky vědy a výzkumu v oblasti zemědělské prvovýroby?

Přijďte na stánek České technologické platformy (pavilon: C, č. stánku: 003), kde na Vás čekají odborníci v daných oblastech.

 

Půda a voda v půdě a krajině

 9.4.2018

 Problematika kontaminace zemědělských půd  - doc. Ing. Radim Vácha, Ph.D., VÚMOP

14,00 – 18,00

 Eroze, protierozní opatření, hodnocení půdní kvality  - Ing. Vítězslav Vlček, Ph.D., Mendelu

9,00 – 18,00

 Problematika hospodaření v OPVZ - Ing. Petra Oppeltová, Ph.D., Mendelu

9,00 – 18,00

 

Vodohospodářská opatření v krajině - Ing. Svatava Křížková, VÚMOP

9,00 - 13,00

 Ochrana půdy před erozí  - Mgr. Petr Karásek, VÚMOP

13,00 -18,00

 Půdoochranné technologie - Ing. David Kincl, VÚMOP

9,00 – 14,00

 

Zemědělská technika I - technologie

 9.4.2018

 Moderní technika a technologie pro zemědělskou výrobu - Ing. Antonín Machálek, CSc. Ing. Daniel Vejchar, Ing. Jiří Souček, Ph.D., VÚZT

9,00 – 18,00

 Agroekologie, produkce a aplikace ,,kompostů na míru“ - Ing Petr Plíva, CSc, Ing. Martin Dědina, Ph.D., VÚZT

14,00 – 18,00

  

Rostlinná výroba, biodiverzita, klimatická změna

 10.4.2018

 Dotace v rostlinné výrobě  - Ing. Lada Kozlovská, VÚRV

9,00 – 14,00

 Rezistence plevelů vůči herbicidům a udržitelné používání herbicidů  - Prof. Ing. Josef Soukup, CSc., ČZU Praha

14,00 – 18,00

 Význam mokřadů v krajině - Mgr. Ing. Martina Eiseltová, VÚRV

9,00 – 14,00

 Integrované systémy regulace plevelů - doc. Ing. Jan Mikulka, CSc., VÚRV

9,00 – 18,00

 Biologická ochrana rostlin  - Dr. Roman Pavela, VÚRV

9,00 – 15,00

 Rostlinná výroba, klimatické změny - Ing. Jan Klír, CSc., VÚRV

14,00 – 18,00

 

Živočišná produkce

 11.4.2018

 Reprodukce hospodářských zvířat  - Ing. Martin Hošek, Ph.D., Mendelu

9,00 – 18,00

 Masný skot, výkrm skotu, masná užitkovost skotu a kvalita hovězího masa - Ing. Daniel Bureš, Ph.D., VÚŽV Uhříněves

9,00 – 18,00

 Chov prasat, technologie chovu, předvýkrm a výkrm prasat, chov prasnic, ekonomika produkce a kvalita vepřového masa  - doc. Ing. Jaroslav Čítek, Ph.D., ČZU Praha

9,00 – 18,00 

 Chov dojeného skotu, technologie chovu o odchovu jednotlivých kategorií, kvalita a ekonomika produkce - doc. Ing. Luděk Stádník, Ph.D., ČZU Praha

9,00 – 18,00 

 

Zemědělská technika II – agroekologie a ekonomika

 12. 4. 2018

Zemědělství a životní prostředí - Ing. Amitava Roy, Ph.D., Ing. Milan Herout, VÚZT

9,00 – 18,00

 Expertní systémy pro zemědělství, rezortní internetový vyhledávač - Ing. Jiří Richter, VÚZT 

9,00 – 18,00

 

 


Váš komentář se ukládá. Prosím počkejte...

CZ EN