Pýcha je předsedou Družstevní asociace ČR

29.3.2017

Dnes proběhlo 22. valné shromáždění Družstevní asociace České republiky, jehož součástí byla volba nového předsedy představenstva. Předseda představenstva Družstevní asociace je vždy volen na rok. Tato funkce je založena na pravidelné roční rotaci předsednictví členských organizací. Pro tento rok předsedá Družstevní asociaci Zemědělský svaz ČR v čele s jeho předsedou Ing. Martinem Pýchou. Ten byl jednomyslně zvolen všemi hlasujícími.  Předsedou představenstva DA ČR je Pýcha pro funkční období od 1. dubna 2017 do 31. března 2018. Pýcha vystřídal v této funkci Ing. Pavla Březinu předsedu Svazu českých a moravských spotřebních družstev.

Družstevní Asociace ČR je zájmovým sdružením právnických osob k projednávání a řešení společných družstevních záležitostí, k ochraně, podpoře a uplatňování zájmů družstev a jejich členů. Jako národní družstevní centrála sdružuje Svaz českých a moravských bytových družstev, Svaz českých a moravských spotřebních družstev, Svaz českých a moravských výrobních družstev a Zemědělský svaz České republiky. Družstevní Asociace ČR je také dlouholetým významných členem Mezinárodního družstevního svazu a navazuje na tradice družstevního hnutí v bývalé Československé republice. Představitelé družstevnictví České republiky jsou také členy mezinárodních družstevních orgánů a organizací, v nichž zaujímají významné postavení. Při své činnosti navazuje Družstevní asociace ČR na více jak stopadesátiletou historii, na tradice družstevních hodnot a principů s cílem přispívat ke zlepšení ekonomických a sociálních podmínek života společnosti.

V čele Družstevní Asociace ČR stojí představenstvo, které je jejím výkonným a statutárním orgánem. Představenstvo projednává a rozhoduje v záležitostech určených stanovami, plní úkoly podle stanov a podle usnesení valného shromáždění. Předseda představenstva je volen vždy na jeden rok z předsedů členských svazů. Pod vedením Martina Pýchy bude DA ČR pokračovat nadále plnit stěžejní cíl: posilovat povědomí o družstevnictví, podpora družstevních podniků a vytváření vhodných legislativních a politických podmínek pro rozvoj družstevnictví.  „Družstevní forma podnikání se od ostatních typů obchodních společností liší zejména demokratičtější formou vlastnictví a správy aktiv, a je celosvětově uznávána a respektována“, popisuje Pýcha.

Ing. Martin Pýcha je v současné době předsedou Zemědělského svazu ČR, který je mj. evropské nevládní organizace zemědělských družstev COGECA (General Committee for Agricultural Cooperation in the European Union), ve které působí na pozici viceprezidenta.

Zemědělský svaz České republiky je právnickou osobou, která je dobrovolným, nezávislým, nevládním a nepolitickým sdružením právnických a fyzických osob – zemědělských obchodních společností, zemědělských družstev, odbytových družstev a společností, zemědělců a dalších podnikatelů, jejichž podnikání je především zaměřeno na zemědělství, pěstitelství, chovatelství a služby - které se sdružily na ochranu svých hospodářských a sociálních zájmů v souladu s právními předpisy České republiky.

 

Jana Sixtová, Zemědělský svaz ČR


Vložit komentář ke článku


Partneři Zemědělského svazu ČR: