Rozhovor ČR 24 s ministrem zemědělství Marianem Jurečkou

ČT 24 Události, komentáře, 21. října 2016

Daniel TAKÁČ, moderátor

Poslanci schválili rozšíření zelené nafty. Vratku části spotřební daně z pohonných hmot by nově měli dostávat i chovatelé. Doteď na ní měli nárok jenom pěstitelé. Oproti původní vládní podobě poslanci text výrazně změnili. Vracení daně se bude týkat i rybníkářů a firem hospodařících v lesích. Rozšíření zelené nafty má tuzemské zemědělce podpořit v boji se zahraniční konkurencí. Podle opozice půjde o složitý a obtížně kontrolovatelný systém. A v Událostech, komentářích ministr zemědělství Marian Jurečka, dobrý večer.

 

Marian JUREČKA, ministr zemědělství, 1. místopředseda strany /KDU-ČSL/

Dobrý večer z Rokytnice.

 

Daniel TAKÁČ, moderátor

A někdejší ministr zemědělství Petr Bendl, dobrý večer.

 

Petr BENDL, poslanec, bývalý ministr zemědělství /ODS/

Hezký dobrý večer z Řevnic.

 

Daniel TAKÁČ, moderátor

Pánové, já si na začátek dovolím trochu odbočit. Pane ministře, já se nemůžu nezeptat na vaše večerní vyjádření, vy nepůjdete 28. října na Pražský hrad, nepřijmete pozvání na udělování státních vyznamenání?

 

Marian JUREČKA, ministr zemědělství, 1. místopředseda strany /KDU-ČSL/

S ohledem na to, co se děje za poslední tři, čtyři dny, tak v úterý na předsednictvu KDU-ČSL navrhnu, abychom se případně dohodli, že bychom zvážili, že tam nepůjde nikdo z členů vlády, z poslanců a senátorů zvolených za KDU-ČSL.

 

Daniel TAKÁČ, moderátor

Čili bude to rozhodnutí strany a buď všichni půjdete, nebo všichni nepůjdete, rozumím tomu dobře?

 

Marian JUREČKA, ministr zemědělství, 1. místopředseda strany /KDU-ČSL/

To tady nechci takto říkat. Chci, abychom si to prodiskutovali, protože to, co dnes zaznělo před asi 30 minutami v Událostech, komentářích z úst ministra kultury Daniela Hermana, tak to jsou vážné informace o tom, jak se chová prezident České republiky.

 

Daniel TAKÁČ, moderátor

Pane ministře, díky za tuto stručnou odbočku, už se vracím k zelené naftě, což je hlavní téma našeho rozhovoru v Událostech, komentářích. Zelená nafta pro víc zemědělců, proč, pane ministře, je to nutné?

 

Marian JUREČKA, ministr zemědělství, 1. místopředseda strany /KDU-ČSL/

Jestli čeští zemědělci na něco nejvíce poukazují, tak říkají, vytvořte nám stejné podmínky, jako mají naši hlavní konkurenti v Rakousku, v Německu, v Polsku, ve Francii, ve staré evropské patnáctce, a právě jednou z těch rozdílných konkurenčních podmínek je to, že zemědělci v České republice nemohli čerpat takzvanou zelenou naftu na tu naftu, která se spotřebuje v živočišné výrobě a tuto disproporci dnes právě ve třetím čtení Poslanecká sněmovně určitým způsobem vyrovnala.

 

Daniel TAKÁČ, moderátor

Jak je možné, že někteří zemědělci měli a jiní neměli tuto možnost, proč jste to nedali dohromady dřív už?

 

Marian JUREČKA, ministr zemědělství, 1. místopředseda strany /KDU-ČSL/

Tady to vysvětlím. Tady v minulosti byla takzvaná zelená nafta na naftu, která se spotřebovala v živočišné výrobě. Za vlády Petra Nečase, za vlády ODS a za vlády ministra Bendla tato vratka byla zrušená, byť ministr Bendl se snažil v roce 2013 v květnu ještě toto zvrátit a znovu tuto zelenou naftu zavést, nicméně až naše vláda to vrátila. Narovno říkám, už v tom prvním kroku před dvěma lety jsme měli zavést tu zelenou naftu nejenom pro rostlinou výrobu, ale i pro živočišnou výrobu, takže tento určitý dluh vůči zemědělcům doháníme teď, ale je aspoň dobře, že je to aspoň teď.

 

Daniel TAKÁČ, moderátor

Pane Bendle, je to nutné pro srovnání kroku se zahraniční konkurencí, aby naši zemědělci měli stejné podmínky. To není dostatečně silný argument pro to, aby zelená nafta, takzvaná zelená nafta existovala?

 

Petr BENDL, poslanec, bývalý ministr zemědělství /ODS/

Hezký dobrý večer do studia ještě jednou. No my navrhujeme jiný systém. My navrhujeme snížení spotřební daně pro všechny, nejenom pro zemědělce, ale také pro český průmysl, české zdravotnictví, hasiče, policii, zkrátka všechny, kteří potřebují ke svému životu a ke svému fungování naftu. To si myslíme, že by byl daleko lepší systém, méně byrokracie a rozhodně spravedlivější. Ten systém, který je dneska, tak všichni z praxe vám potvrdí, alespoň možná že ne na kameru, ale bokem zcela určitě, že ten systém je v podstatě neuhlídatelný, že jsou tam velké daňové úniky a je paradoxem, že tato vláda se holedbá tím, jak chce uhlídat daňové úniky a co tady všechno nezavádí, EET a další, ale tady vlastně ještě rozšiřuje systém, který je byrokratický a nejde vlastně uhlídat, kolik té nafty kdo opravdu spotřebuje.

 

Daniel TAKÁČ, moderátor

Dobrá, a to státní rozpočet unese, kdybyste snížili jednorázově spotřební daň tak, aby to v případě zemědělců odpovídalo těm rovnějším či rovným podmínkám se zahraničím?

 

Petr BENDL, poslanec, bývalý ministr zemědělství /ODS/

Tady je spousta dotačních titulů, které kdyby nebyly, tak by zemi bylo lépe, protože to je možné si to spíš prolobbovat a už i sami zemědělci vám potvrdí, že jestli něco ničí české zemědělství a obecně zemědělství v Evropě, pak je to přemíra dotací. Ten systém by to unesl. Není to tak dávno, co jsme v Poslanecké sněmovně o tomto návrhu hlasovali. Bylo to těsně o hlas, dokonce jsme o tom hlasovali asi třikrát nebo čtyřikrát, byla kolem toho velká mela, ale my jsme přesvědčeni o tom, že toto státní rozpočet unese a je to spravedlivé pro všechny a není potřeba taková velká řada úředníků a papírů kolem toho.

 

Daniel TAKÁČ, moderátor

Pane ministře, proč nesnížit spotřební daně všem? Proč zemědělci mají mít něco lepšího než ostatní podnikatelé?

 

Marian JUREČKA, ministr zemědělství, 1. místopředseda strany /KDU-ČSL/

Já musím říct dvě silné věci. Za prvé, my se tady bavíme právě o tom konkurenčním prostředí a o tom, že tady tuto výhodu mají v těch jiných státech jenom zemědělci, žádné jiné skupiny v rámci národního hospodářství tuto formu úlevy nemají. Takže to je vysvětlení logické, proč chceme vyvážit tu paritu. To, co říkal pan poslanec Bendl, že oni navrhují jako ODS to snížení pro ty ostatní sektory, možná řečnická otázka, no proč to nenavrhl jako pozměňovací návrh ve sněmovně? Teď tady jenom mluví jako nějaká prázdná gesta, ale žádný takový konkrétní návrh on jako poslanec nepředložil.

 

Daniel TAKÁČ, moderátor

A pan Bendl teď říkal přece, že už se o tom jednou hlasovalo ve sněmovně a že to neprošlo jenom těsně, takže ten návrh tam byl.

 

Marian JUREČKA, ministr zemědělství, 1. místopředseda strany /KDU-ČSL/

Teď, teď při tomto projednávání zákona žádný takovýto návrh pan poslanec Bendl a nikdo, ani nikdo z ODS na rozšíření zvýšení vratky spotřební daně na jiné obory nenavrhl.

 

Daniel TAKÁČ, moderátor

Pane Bendle, proč jste to tedy nenavrhli?

 

Petr BENDL, poslanec, bývalý ministr zemědělství /ODS/

Jak říkám, už jsme to jednou navrhli a byla možnost o tom hlasovat, ale pokud si pan ministr o to říká, určitě to uděláme.

 

Daniel TAKÁČ, moderátor

Ano, promiňte, to jsem připomněl panu ministrovi, ale on říká, že teď jste to nenavrhli a já se ptám, proč jste to teď znovu nenavrhli?

 

Petr BENDL, poslanec, bývalý ministr zemědělství /ODS/

Určitě to uděláme ještě jednou a ... No, už to tam jednou bylo, ale když si o to pan ministr říká, můžeme to udělat znovu.

 

Daniel TAKÁČ, moderátor

Dobrá, takže to předložíte. Pane ministře, já se tedy vrátím ale k té nevyrovnanosti, byť zahraničí teda říkáte, že pouze zemědělci, ale proč nezavést jednodušší systém, který podpoří v danou chvíli všechny podnikatele?

 

Marian JUREČKA, ministr zemědělství, 1. místopředseda strany /KDU-ČSL/

Já znovu vysvětluji to, že my tady vyrovnáváme tu disproporci vůči těm ostatním státům, kde je ta konkurence. Když se podíváme, tak jiné sektory v rámci národního hospodářství v Rakousku, Německu nebo v Polsku či jiných státech takovouto výhodu nemají. Mají to pouze zemědělci, případně blízké obory, například právě lesnictví, které jsme tam také dneska zahrnuli. A ty výtky ...

 

Daniel TAKÁČ, moderátor

Ano, i, promiňte, já jsem to pochopil tu vaší odpověď, ale ptám se, proč nejdete dál ještě?

 

Marian JUREČKA, ministr zemědělství, 1. místopředseda strany /KDU-ČSL/

Protože tuto ambici nemáme. Programové prohlášení vlády zní jasně, že chceme vyrovnávat podmínky našich zemědělců ve srovnání s jinými státy a my touto cestou jdeme. Musím říct, že mně vadí, když se tady z úst vysokých ústavních činitelů říká, že to je nějaký korupční systém a dochází k daňovým únikům. Pan ministr Bendl tady byl poměrně konkrétní, tak já ho poprosím, když to příště uslyší, ať jde a podá trestní oznámení, ať tu situaci řeší. Jinak zase je to jedna paní povídala.

 

Daniel TAKÁČ, moderátor

Ten systém je ukontrolovatelný, uhlídatelný, nebude znamenat daňové úniky, podvody, něco takového?

 

Marian JUREČKA, ministr zemědělství, 1. místopředseda strany /KDU-ČSL/

Ten systém je velice kvalitní z hlediska opravdu kontroly celní správy, kdy zemědělci sami kolikrát řeknou, my natankujeme nádrž poslední den v měsíci večer a celní správa nám ji neuzná, protože nám řekne, že jsme v ten večer tu nádrž už na tom poli nemohli projet, takové postřehy z praxe známe, zaznamenávám velice často, takže celní správa, si myslím, že je tady velice důsledná.

 

Daniel TAKÁČ, moderátor

Pane Bendle, důsledná celní správa, schopnost kontrolovat podvody tady je.

 

Petr BENDL, poslanec, bývalý ministr zemědělství /ODS/

V tom se s panem ministrem neshodneme. Já, moje zkušenost je jiná a myslím si, že v praxi to funguje jinak. Pan ministr žije trošku asi někde jinde.

 

Daniel TAKÁČ, moderátor

A jaká je ta zkušenost tedy, když říkáte, že to funguje jinak?

 

Marian JUREČKA, ministr zemědělství, 1. místopředseda strany /KDU-ČSL/

Jaká je vaše zkušenost?

 

Daniel TAKÁČ, moderátor

Pane ministře, s dovolením bych u otázek zůstal já tady, tak, pane Bendle, a vy, prosím, odpovídejte.

 

Petr BENDL, poslanec, bývalý ministr zemědělství /ODS/

Že se ten systém samozřejmě ošálit dá a že ti úředníci, koneckonců to prezentovala i náměstkyně ministra financí na jednání zemědělského výboru, kde apelovala na to, že je to systém příliš byrokratický a ministerstvo financí k tomuto návrhu zákona dalo negativní stanovisko. Takže to není jenom můj názor, ale dokonce i názor ...

 

Daniel TAKÁČ, moderátor

A ty vaše konkrétní, promiňte, pane Bendle, ty vaše konkrétní negativní zkušenosti, které od vás pan ministr chce slyšet, ty jso ujaké?

 

Petr BENDL, poslanec, bývalý ministr zemědělství /ODS/

Ty jsou takové, že se systém dá obejít a on to dobře ví, akorát už teď neví, jak z toho, protože to slíbil, ale uhlídat se to nedá.

 

Daniel TAKÁČ, moderátor

No a konkrétně víte, jak se to dá obejít a kdo to tak obchází? A víte o takovém případu a podáte trestní oznámení?

 

Petr BENDL, poslanec, bývalý ministr zemědělství /ODS/

Nikdo nikdy, nikdo nikdy nezměří, kolik toho opravdu bylo potřeba. Když to není zjistitelné, tak to zkrátka zjistitelné není, to prostě, koneckonců to, jak říkám, padalo i z úst představitelů koalice nebo chcete-li koaliční ministerstva financí, a to by si pan ministr měl pamatovat, že to takto na zemědělském výboru padlo a koneckonců i na jednání Poslanecké sněmovny.

 

Daniel TAKÁČ, moderátor

Pane ministře, náměstkyně ministra financí s tím má problém ten, který popisuje Petr Bendl?

 

Marian JUREČKA, ministr zemědělství, 1. místopředseda strany /KDU-ČSL/

Tady jasně zazněl i z úst pana poslance Bendla, že paní náměstkyně mluvila o tom, že to je určitá administrativní zátěž pro celní správu. On neřekl tady v té citaci, že by paní náměstkyně říkala, že tam dochází k daňovým únikům. Já jsem poslouchal velice bedlivě. Mě spíše zaráží, proč tedy, když pan poslanec Bendl to teď tak kritizuje, proč v roce 2013, když byl sám ministr, proč to vlastně navrhoval, aby se to tehdy zachovalo a sám ten návrh nesl na vládu, byť byl přehlasován? Tak je, buď máme nějaký konzistentní názory a na tu věc se dívám principiálně pořád stejně a neotáčím to podle toho, jestli jsem jednou ministr v  koalici a podruhé poslanec v opozici, o to bych prosil pěkně, ať jsme trošku tady féroví.

 

Daniel TAKÁČ, moderátor

Pane Bendle, proč kritizujete něco, co jste sám navrhoval?

 

Petr BENDL, poslanec, bývalý ministr zemědělství /ODS/

Já bych rád odpověděl, protože se končilo teprve finanční období Evropské unie, to byly ty léta 2007 až 2013 a my jsme věděli, že na to nové finanční období 2014 až 2020 bude možné dohodnout jiné lepší podmínky, které budou daleko více kontrolovatelné a nebudeme muset používat takovýto princip, který zvýhodňuje jenom jednu část podnikatelského sektoru. Je to byrokratický systém, který bude vést velké nároky na daňového poplatníka a ve finále by tady bylo daleko jednodušší a lepší řešení, a to je snížení zatížení spotřební daně jako takové.

 

Daniel TAKÁČ, moderátor

No a přesto i na nějakou dobu jste navrhoval něco, co říkáte, že je drahé, složité, obejitelné a tak dál?

 

Petr BENDL, poslanec, bývalý ministr zemědělství /ODS/

Protože jsme nemohli měnit v rámci finančního období toho roku 2007 až 2013 už pravidla hry. Ty pravidla hry byly domluvené ještě v roce 2006 a těsně před koncem finančního období už nebylo možné měnit pravidla dotačních systémů, které by, řeknu, byly prioritou České republiky. To bylo až za nás, kdy jsme připravili systém, ze kterého teď ministr zemědělství těží, který umožňuje podpořit, řeknu, živočišnou výrobu jako takovou. Byli jsme to my, kdo zavedl princip podpory živočišné výroby, byli jsme to my, kdo koneckonců, když teď tady vlastně v úvodu padlo, že se teprve teď zavádí podpora chovatelů, tak to není úplně pravda, protože pokud ti chovatelé měli půdu a měli pastviny, tak mohli tu zelenou naftu předtím už čerpat.

 

Daniel TAKÁČ, moderátor

Pane ministře, velmi krátce, prosím, jde to jinak, zkusíte to jinak, anebo tohle to je ta nejlepší cesta podle vás?

 

Marian JUREČKA, ministr zemědělství, 1. místopředseda strany /KDU-ČSL/

My samozřejmě kombinujeme i mnoho jiných způsobů podpory zemědělců, těch, kteří dělají nějakou přidanou hodnotu, mají živočišnou výrobu, vytvářejí pracovní místa, starají se zodpovědně o krajinu a o půdu, ale samozřejmě toto je velký významný nástroj, který kdybychom nezavedli, tak budem těžko dohánět ten handicap, který budou mít naši zemědělci vůči těm svým rakouským, německým a polským kolegům, takže já si myslím, že to je jasný krok k tomu zrovnoprávnění toho stavu, aby ti naši podnikatelé měli plus minus alespoň stejné příležitosti v této oblasti.

 

Daniel TAKÁČ, moderátor

Pane ministře, pane exministře, díky za rozhovor v Událostech, komentářích oběma. Na shledanou.

 

Petr BENDL, poslanec, bývalý ministr zemědělství /ODS/

Děkuji za pozvání.

 

Marian JUREČKA, ministr zemědělství, 1. místopředseda strany /KDU-ČSL/

Děkuji, pěkný večer.

 

Daniel TAKÁČ, moderátor

Poděkování i vám, divákům Událostí, komentářů. Přání pěkného večera, klidného víkendu třeba ve společnosti České televize, na shledanou.

 

Zdroj: http://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/vystoupeni-v-mediich/rozhovor-s-ministrem-zemedelstvi-10.html

 

Vložit komentář ke článku


Partneři Zemědělského svazu ČR: