Seminář Násilné převzetí – jak probíhá a jak se mu bránit

Dne 10. 11. 2016 se v budově Družstevní asociace České republiky konal seminář na téma Násilné převzetí – jak probíhá a jak se mu bránit. Tento seminář zorganizoval Zemědělský svaz České republiky a to ve spolupráci s advokátní kanceláří Havel, Holásek & partners. Seminář byl zorganizován na základě požadavků celé řady členských subjektů svazu a o aktuálnosti a palčivosti předmětného tématu svědčí skutečnost, že seminář byl plně obsazený a bylo nutné odmítnout několik desítek dalších zájemců o účast na semináři. Lektorem semináře byl Mgr. Tomáš Valouch, senior advokát advokátní kanceláře Havel, Holásek & partners, který je specialistou na oblast obchodního práva, práva obchodních společností, fúzí, akvizic, médií a telekomunikací aj.  

Renomovaná advokátní kancelář Havel, Holásek & partners spolupracuje se Zemědělským svazem České republiky na základě smlouvy o spolupráci a svaz tak může svým členským subjektům poskytnout služby a informace i z oblastí, kterými se svaz z kapacitních důvodů zabývat nemůže. Dochází tak k dalšímu rozšiřování služeb poskytovaných Zemědělským svazem České republiky své členské základně. Lektor se ve svém vystoupení velmi podrobně zabýval základními aspekty násilného převzetí jakými jsou varianty nabytí účasti, specifika akvizic účastí, agresivní praktiky, „obchodní“ strategie a také jak se na eventuální násilné převzetí připravit. Výklad byl obohacen zcela konkrétními praktickými příklady, kdy na konkrétních případech byly dokumentovány hlavní problémy předmětné problematiky. V průběhu semináře byla jeho účastníky vznesena celá řada zcela konkrétních dotazů s tím, že vedle dotazů někteří účastníci uvedli i své konkrétní poznatky a zkušenosti týkající se násilného převzetí. Účastníci semináře velice kladně hodnotili vystoupení lektora s tím, že poznatky získané v průběhu semináře jsou pro ně velice cennými informacemi případně praktickými východisky dalšího jednání. V závěru semináře byl vznesen požadavek, aby Zemědělský svaz České republiky v budoucnu uspořádal obdobný seminář, ale zaměřený na problematiku družstev, neboť je zde celá řada specifik ve srovnání s obchodními společnostmi. Tomuto podnětu bude nepochybně v přiměřené době vyhověno.

Fotografie ze semináře si můžete prohlédnout zde.

 

JUDr. Stanislav A. Marchal, CSc.

 


Vložit komentář ke článku


Partneři Zemědělského svazu ČR: