Stanovisko ZS ČR k návrhu vyhlášky o ochraně zemědělské půdy před erozí

3.7.2017

Stanovisko Zemědělského svazu ČR k návrhu vyhlášky o ochraně zemědělské půdy před erozí

Zemědělský svaz konstatuje, že Ministerstvo životního prostředí vytvořilo návrh vyhlášky o ochraně zemědělské půdy před erozí, bez spolupráce se zemědělskou veřejností. Zemědělský svaz několikrát žádal o možnost se do přípravy vyhlášky zapojit, ale MŽP na tento návrh nereagovalo. Proto nás nepřekvapuje, že tento návrh zcela ignoruje některé aspekty zemědělského hospodaření a vyvolává negativní reakce mezi zemědělci. Zemědělský svaz ČR proto uplatňuje k předloženému návrhu tyto připomínky:

  1. Odůvodnění bagatelizuje dopady návrhu na podnikatelskou sféru a RIA je v tomto směru naprosto nedostatečně zpracovaná. Se schválením/zúčiněním takto zásadního právního předpisu nelze souhlasit, dokud státní správa nezpracuje skutečně rigorózní cost-benefit analýzu, která ve variantních scénářích popíše skutečný dopad navrhované úpravy a nedojde k alespoň roční zkušenosti s aplikací (viz. dále). Tato připomínka je zásadní.
  2. Momentálně se v obdobném gardu bude aplikovat přísnější nástroj ochrany půdy před erozí v rámci Cross compliance (zpracovatel MZe). Zásadně nesouhlasíme, aby protierozní vyhláška MŽP předjímala ve 4 letých vlnách nějaké rozšiřování vymezení erozně ohrožených půd (resp. zpřísnění parametrů smyvu půdy – což vede k totožnému závěru), ale aby oba nástroje postupovaly ruku v ruce, přičemž MZe by mělo mít v tomto směru hlavní slovo. Požadujeme tedy, aby vyhláška pracovala výhradně jen s první úrovní (tzn. příloha č. 1 tabulka č. 1 – zasaženo cca 25% z.p.) a další kroky (tabulky přílohy č. 1) byly odstraněny a řešeny vždy v rámci standardních novelizačních kroků, pokud nad takovou úpravou bude koncensus MŽP a MZe. Tato připomínka je zásadní.
  3. Poněkud absurdní je návrh pro účinnost této vyhlášky ke dni 1. 7. 2017, vzhledem k tomu, že „elektronická aplikace“ – referenční/kontrolní nástroj (§2), není dosud ve stavu, aby mohla být pro účely tohoto právního předpisu použitelná (ani pro využití v rámci cross compliance dosud není integrovaná). Navíc i z minulosti víme, že model, na kterém tuto aplikaci VÚMOP vyvíjel, mnohokrát vykazoval vysokou chybovost (v rámci uplatňování podmíněnosti. Požadujeme, aby k projednání vyhlášky pro první úroveň (tzn. příloha č. 1 tabulka č. 1) došlo nejdříve k 1. 7. 2019 – tzn. až bude alespoň roční zkušenost s využíváním aplikace v rámci cross compliance (DZES 4 – tzv. protierozní kalkulačka). Tato připomínka je zásadní.
  4. K §5 – v těchto ustanoveních je v zásadě zemědělec přinucen dostát zcela novým byrokratickým praktikám, kdy na celé ploše užívané půdy bude muset přesně lokalizovat jednotlivé hony plodin horizontu několika let tak, aby je případně mohl orgán ochrany ZPF vložit do elektronické aplikace (§2). Takto vysoká byrokratická zátěž je dle našeho soudu nepřípustná, technicky velmi obtížná a finančně náročná, tudíž zpracovatel návrhu by měl najít alternativní cestu prokazování plnění povinností z této vyhlášky. Tato připomínka je zásadní.
  1. K §6 – požadujeme uvést do souladu výčet opatření s výčtem v současnosti využívaných opatření v rámci cross compliance (DZES).

 


Vložit komentář ke článku


Partneři Zemědělského svazu ČR: