Úvodní stránka > Aktuality

Vyhlášení soutěže Středočeská Regionální potravina 2018

22.2.2018

Vážení výrobci potravin,

dovolte nám, abychom Vás informovali, že i v letošním roce Ministerstvo zemědělství vyhlásilo celostátní soutěž s názvem Regionální potravina. Udělování značky „Regionální potravina“ je určeno pro potravinářské nebo zemědělské výrobky od malých a středních potravinářských podniků, tj. subjekty s počtem maximálně 250 zaměstnanců.

Cílem této soutěže je podpořit malé a střední potravinářské podniky a zároveň představit a zvýšit oblibu regionálních potravin nejen mezi odbornou veřejností, ale především mezi spotřebiteli.

Do soutěže se můžete hlásit v těchto kategorií:

 1. Masné výroby tepelně opracované, včetně uzených mas (šunkový salám, gothajský salám, párky, špekáčky, šunky, tlačenka, jitrnice, slanina, grilovací klobásy, uzená kolena, paštiky apod.).
 2. Masné výrobky trvanlivé (fermentované a tepelně opracované výrobky - poličan, paprikáš, vysočina, herkules, turistický salám, lovecký salám, klobásy, sušené šunky, apod.), včetně tepelně neopracovaných masných výrobků, konzerv a polokonzerv
 3. Sýry včetně tvarohu (přírodní, tavené a syrovátkové sýry a tvarohy).
 4. Mléčné výrobky ostatní (mléko, kysané mléčné výrobky, máslo apod.).
 5. Pekařské výrobky, včetně těstovin (chléb, běžné pečivo, jemné pečivo, trvanlivé pečivo, těstoviny).
 6. Cukrářské výrobky, včetně cukrovinek.
 7. Alkoholické a nealkoholické nápoje, s výjimkou vína z hroznu révy vinné (piva, lihoviny, ostatní alkoholické nápoje, šťávy, nektary, ochucené nealkoholické nápoje, minerální vody apod.).
 8. Ovoce a zelenina v čerstvé nebo zpracované formě (čerstvá, sušená, proslazená nebo nakládaná ovoce zelenina, kompoty, džemy, povidla, protlaky apod.)
 9. Ostatní (med, lahůdkářské výrobky, skořápkové plody apod.).

Na území Středočeského kraje bude tuto soutěž organizovat opět KIS Středočeského kraje. Zemědělský nebo potravinářský výrobek, který je předmětem žádosti o udělení značky

„Regionální potravina“, musí být vyroben v příslušném regionu ze surovin z daného regionu, případně je-li to z objektivních důvodů nutné z tuzemských surovin. Podíl těchto surovin musí tvořit minimálně 70 %. Hlavní surovina musí být ze 100 % tuzemského původu. U ostatních surovin se uvede procentické zastoupení, včetně uvedení původu.

 Příjem přihlášek Středočeská Regionální potravina do 25. března 2018

 

Oceněné výrobky a jejich producenti získají, kromě možnosti využívat značku Středočeská Regionální potravina, zdarma i značnou mediální podporu pro oceněné výrobky a možnost prezentovat tyto výrobky zdarma při ochutnávkových a prodejních akcích.

Metodiku s přílohami (přihláškou) najdete na webových stránkách KIS Středočeského kraje www.kis-stredocesky.cz nebo na stránkách www.regionalnipotravina.cz.

Předpokládaný termín zasedání hodnotitelské komise je 25. dubna 2018 v Příbrami, Poštovní 4. GPS 49.6691753N, 13.9902567E

Přihlášené výrobky bude nutno dodat dne 24. 4. 2018 v době od 8:00 do 15:00 hod. a výrobky s krátkým datem spotřeby dne 25. 4. 2018 v době od 7:00 do 8:00 hod.

 • na adresu Poštovní 4, Příbram V, GPS 49.6691753N, 13.9902567E
 • počet výrobků musí být přiměřený pro účely hodnocení osmi člennou komisí a zároveň s ohledem na případnou tvorbu fotodokumentace u vítězných výrobků je minimální počet výrobků stanoven na 2ks

 Způsob přijímání přihlášek:

 • Poštou nebo osobně na adresu: KIS Středočeského kraje, o.p.s., Poštovní 4, 261 01  Příbram V
 • Emailem: kis.stredocesky@atlas.cz
 • Datovou schránkou: ybqrpsq

Přihláška musí obsahovat:

Identifikační údaje žadatele (část A) – Obecné podmínky

Technická dokumentace výrobku (část B) - Specifické podmínky

Čestné prohlášení žadatele (část C)

Souhlas žadatele se zpracováním osobních údajů (část D)

Výpis z Obchodního nebo Živnostenského rejstříku ne starší než 3 měsíců (příp. Výpis z evidence zemědělského podnikatele) – k části A

Obal nebo foto obalu, čitelná etiketa – k části B

Logo společnosti ve vektorových křivkách (pdf, ai, cdr,eps, wmf) na CD nebo mailem.

 

Věříme, že využijete možnosti zúčastnit se soutěže a prokázat tak kvalitu Vašich výrobků a upozornit spotřebitele na Vaše produkty.

 

Všechny případné dotazy zodpovíme na tel: 721 315 260 – Ing. Gabriela Jeníčková nebo 721 561 889 – Bc. Petra Novotná nebo na e-mailu: kis.stredocesky@atlas.cz

Přílohy
metodika-pro-udelovani-znacky-rp-24-1-2018.pdf
oslovovaci-dopis.pdf
zadost-o-znacku-rp-2018.doc


Váš komentář se ukládá. Prosím počkejte...

CZ EN