Vývoj agrárního zahraničního obchodu ČR mlékem a mléčnými výrobky

21.8.2018

Saldo zahraničního obchodu ČR mléčnými výrobky (tzn. mléčná komoditní skupina po odpočtu nezahuštěného mléka) je v střednědobém i krátkodobém horizontu záporné: Když z agrárního zahraničního obchodu ČR mlékem a mléčnými výrobky odpočteme nezahuštěné mléko (celní nomenklatura 0401), pak výsledné saldo je, počínaje rokem 2009, záporné a to se zhoršujícím se trendem. Zatímco komoditní skupina mléčných výrobků v r. 2000 měla kladné saldo zahraničního obchodu ve výši přes 4 mld. Kč, od r. 2009 se toto saldo pohybuje v záporných číslech. Např. v r. 2013  bylo -1,0 mld. Kč; v 1.pololetí 2018 to bylo -1,3 mld. Kč.

Paradoxní je, že zatímco vývoz mléka je velmi úspěšná zahraničně obchodní položka v ČR (i díky vývozu odbytových družstev), vývoz mléčných výrobků úspěšný není. Mléčnému trhu u nás vadí to, že exportní iniciativa mlékáren podnikajících na našem území – zvláště po roce 2008 stagnuje a vzhledem k dramatickému nárůstu dovozů mléčných výrobků je nedostatečná. Agrární saldo ČR letos (v 1.pololetí) opět tradičně „zachraňují“ tyto komoditní skupiny: Nezahuštěné mléko (CN 0401) s nejvyšším kladným saldem ve výši 4,1 mld. Kč. Následovalo obilí (CN 10), u kterého bylo za 1. pololetí 2018 kladné saldo ve výši 3,9 mld. Kč. Dále živá zvířata (CN 01), kde bylo kladné saldo 3,4 mld. Kč aj.

 

 

 

 

 


Vložit komentář ke článku


Partneři Zemědělského svazu ČR: