Úvodní stránka > Aktuality

Vývoj agrárního zahraničního obchodu ČR za r. 2017

9.2.2018

Zlepšování poměrů v agrárním zahraničním obchodě nastalo jen z krátkodobého hlediska, neudrželo se a záporné agrární saldo vloni opět přesáhlo úroveň mínus 30 mld. Kč.  Toto agrární záporné saldo je o 7,7 mld. Kč vyšší, než jak bylo v roce 2016. Průměrné záporné agrární saldo za uplynulých dvacet let bylo zhruba -25 mld. Kč. Z toho vyplývá, že se situace v našem agrárním zahraničním obchodě nezlepšuje. Máme stále stejný problém - agrární dovozy se zvyšují rychleji a agrární vývozy to nestačí vykompenzovat. V r. 1993 nám stačil dovoz za 31 mld. Kč, v r. 2004 za 94 mld. Kč a v r. 2017 agrární dovoz představoval rekordně vysokou částku ve výši 227 mld. Kč. Proti roku vstupu ČR do EU to je více jak dvojnásobné zvýšení a proti roku vzniku samostatné ČR se agrární dovoz zvýšil více než 7 krát. Dramatické nárůsty agrárních dovozů znamenaly a znamenají omezování tuzemské zemědělské produkce a to zvláště živočišné výroby.

  • Více jak 70% záporného agrárního salda ČR je tvořeno vysokým záporným saldem u masa (z masa dovážíme hlavně vepřové maso a to hlavně z Německa a Polska). Meziročně se záporné agrární saldo u masa zhoršilo (téměř o 2 mld. Kč) a u této komodity nadále zůstává nejvyšší záporné saldo ze všech agrárních komoditních skupin.
  • Sice se dlouhodobě zvyšuje vývoz a kladné saldo u nezahuštěného mléka (CN 0401), ale saldo zahraničního obchodu mléčnými výrobky bývá každoročně počínaje rokem 2009 záporné.
  • Agrární saldo nám „zachraňují“ tyto dvě komoditní skupiny (bez nich by bylo záporné agrární saldo ještě vyšší): obiloviny, tabák a tabákové výrobky (dle mezinárodní klasifikace patří mezi 1. až 24. třídu obsahující agrární komodity a potraviny). U třídy celního sazebníku 10 (obilí) vloni bylo kladné saldo přesahující 12,5 mld. Kč a u třídy celního sazebníku 24 (tabák a výrobky) to bylo téměř 10 miliard Kč. Tak vysokého agrárního salda nebylo dosaženo u žádné jiné agrární komodity, resp. komoditní skupiny. Nejblíže tomu je nezahuštěné mléko (kladné saldo = 7,20 mld. Kč) a také živá zvířata (kladné saldo = 7,18 mld. Kč).

 

 

 

 

 

 

 

Přílohy
azo-cr-za-r-2017.doc
azo-v-cn-2017.xls
trendy-v-saldu-eu-27.xls
trendy-v-saldu-masemeu-27.xls
azo-bez-mleka-09.xls


Váš komentář se ukládá. Prosím počkejte...

CZ EN