Zpráva MZe o protierozní kalkulačce

MInisterstvo zemědělství na své stránky vyvěsilo následující zprávu: "Posilovat ochranu zemědělské půdy před erozí pomáhá zemědělcům protierozní kalkulačka. Díky této internetové aplikaci se dozví například informace o ochranném účinku modelových osevních postupů s možností vytvářet a hodnotit vlastní osevní postupy. Aplikace má přinést uživatelům vysokou variabilitu řešení protierozní ochrany v závislosti na vyhodnocení konkrétních místních podmínek a specifických potřeb uživatele.

„Pestrost osevních postupů není rozhodně malá, většina podniků má nad čtyři, jsou i podniky s osmi plodinami. Pro nás bude důležitější vybrání vhodných lokalit pro plodiny, zajištění organické hmoty a délka svážnice, která není přerušená,“ říká ministr zemědělství Marian Jurečka.

Po aplikaci osevního postupu na lokalitu a zadání stávajících protierozních opatřeních kalkulačka vyhodnocuje potřebu přijmout doplňující protierozní opatření a hodnotí rovněž jejich účinnost.

V budoucnu by měla aplikace pomoci i s daty o suchu, například jaké jsou dlouhodobé srážkové poměry v dané lokalitě.

Vodní erozí je v ČR ohroženo až 60 procent zemědělské půdy, v ohrožených až nejohroženějších kategoriích je to přibližně 35 procent území.

Podívejte se, jak funguje protierozní kalkulačka":

https://www.youtube.com/watch?v=lgNOVufrXrk&feature=youtu.be

 

Zdroj: http://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/aktualne/zemedelcum-pomaha-protierozni-kalkulacka-2.html

 

Vložit komentář ke článku


Partneři Zemědělského svazu ČR: