Celá ČR:

28

červen

Pozvánka na volební Valnou hromadu ZS ČR – ÚO Praha - přímí členové

Program: 1. Zahájení 2. Volba orgánů valné hromady, zapisovatel, ověřovatele zápisu a předsedající VH 3. Informace předsedy ÚO Praha - přímí členové JUDr. Ivana Hubáčka 4. Informace předsedy ZS ČR Ing. Martina Pýchy 5. Projednání navýšení členského příspěvku ZS ČR ÚO Praha – přímí členové dle změny Příspěvkového řádu ZS ČR na rok 2022) 6. Volba orgánů ZS ČR, ÚO Praha – přímí členové (tj. předsedy, náhradníka pro účel plnohodnotného ...


30

červen

Pozvánka na valnou hromadu ZS ČR – ÚO Plzeň - sever a Rokycany 30. 6. 2022,

Program: 1) Zahájení - volba pracovní komise, schválení jednacího a volebního řádu, jmenování zapisovatele a ověřovatele zápisu. 2) Zpráva představenstva - kontrola usnesení, - hodnocení činnosti za uplynulé období. 3) Zpráva kontrolní komise. 4) Projednání programových dokumentů ke konferenci ZS ČR - návrhu programového zaměření činnosti svazu na roky 2023-2026 - návrh změn stanov svazu. Projednání programového záměru činnosti ...


Proběhlé události:

24

červen

Pozvánka na Valnou hromadu ÚO ZS ČR Brno venkov a Znojmo

PROGRAM: 1. Zahájení, schválení jednacího a volebního řádu, jmenování zapisovatele a ověřovatele zápisu 2. Úvodní slovo předsedy ZSČR Ing. Martina Pýchy – aktuality v činnosti svazu, projednání programového zaměření činnosti svazu v letech 2023–2026 3. Úvodní slovo a zhodnocení činnosti ÚO předsedou Ing. Lukášem Jurečkou 4. Vystoupení hostů a diskuse k novinkám a důležitým změnám v zemědělské politice 5. Volba orgánů ÚO – předseda, ...


24

červen

-

25

červen

Den otevřených dveří v ZD Kokory

pátek 24.6. - pro MŠ a ZŠ                -          součástí budou poznávačky, hry s projektem "Zemědělství žije!" sobota 25.6. pro rodiny s dětmi, veřejnost -  projekt Zemědělství žije ! a ochutnávka výrobků se značkou RP a VOK  


23

červen

Pozvánka VH 23.6.2022 ZS Prostějov

Program: 1. Zahájení, volba pracovních komisí, schválení jednacího a volebního řádu, jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu 2. Zpráva představenstva – zhodnocení činnosti ÚO za uplynulé období 3. Zpráva kontrolní komise 4. Projednání programového zaměření činnosti svazu na roky 2022–2026 5. Projednání event. změn stanov svazu 6. Diskuse 7. Volby orgánů ÚO: - představenstva, předsedy a místopředsedy ÚO - kontrolní komise, předsedy ...


23

červen

Pozvánka na Krajskou radu kraje Vysočina

Program: 1. Aktuální informace k Společné zemědělské politice 2. Informace a závěry z jednání valných hromad ú.o. ZS ČR Kraje Vysočina 3. volba orgánů Krajské rady ZS ČR Kraje Vysočina 4. Schválení stanov ZS ČR a plánu činnosti ZS ČR v novém plánovacím období 5. Diskuze a závěr


22

červen

Konference „Zaměstnávání cizinců v zemědělství“, 22.6.2022, Praha

Zveme Vás na konferenci „Zaměstnávání cizinců v zemědělství“, která proběhne  22. červen 2022 v hotelu Olšanka   (Praha 3) od 9:00 do 15:00 . Konference bude zaměřena na aktuální problematiku zaměstnávání pracovníků z  Ukrajiny – podmínky pobytu a přístup na trh práce, povinnosti zaměstnavatelů a práva zaměstnanců . Rádi bychom zemědělcům poskytli fundovaný vhled do aktuální situace na trhu práce.  Zároveň bychom byli rádi, aby ...


22

červen

P O Z V Á N K A na valnou hromadu Zemědělského svazu ČR - územní organizace Mělník.

Program : 1. Zahájení, návrh na řídícího valné hromady, volba návrhové komise a volební, která současně ověří usnášeníschopnost, jmenování zapisovatele a ověřovatele zápisu, schválení jednacího řádu a schválení programu 2. Zpráva předsedy ÚO - zhodnocení činnosti za uplynulé období 3. Vystoupení zástupce celostátního vedení svazu (programové zaměření činnosti svazu na roky 2022 – 2026, změna stanov, aktuální situace,…) 4. ...


22

červen

Den českého zemědělství - Střední škola zemědělská Přerov

Součástí bude ochutnávka výrobků oceněných značkou Regionální potravina a Výrobek Olomouckého kraje.  Samozřejmostí bude i projekt ZSČR "Zemědělství žije!"Stránka 1 z 139
CZ EN