Celá ČR:

19

říjen

Seminář Ochrana půdy a udržitelné způsoby hospodaření, 19. 10. 2021, Litoměřice

Cílem projektu je seznámit zemědělce s nejnovějšími trendy péče o půdu. V průběhu semináře budou účastníci seznámeni se základními degradačními procesy půdy a příčinami jejich vzniku. Hlavní část semináře bude věnována problematice ochrany půd před erozí, jednotlivým druhům protierozních opatření a používání půdoochranných technologií na orné půdě a v trvalých kulturách. Dále budou představeny informační zdroje s problematikou péče o půdu a ...


20

říjen

Seminář Právní úprava vlastnických a užívacích vztahů k nemovitým věcem v zemědělství, 20. 10. 2021, Říčany

Cílem semináře je opětovně seznámit účastníky se všemi zásadními změnami, které do oblasti vlastnických a užívacích vztahů k nemovitým věcem zejména v oblasti zemědělství přinesla nová právní úprava obsažená v novém Občanském zákoníku od 1. 1. 2014. Seminář by měl účastníkům zvýšit jejich úroveň znalostí v oblasti vlastnických a užívacích vztahů k zemědělské půdě a ostatnímu zemědělskému nemovitému majetku, a to zejména z pohledu aplikace ...


21

říjen

pozvánku na polní den - Den společnosti STAGRA

zahájení v sídle společnosti ve Studené v 10 hod. ► představení společnosti STAGRA ► předvedení strojů, prohlídka porostů, tombola OBČERSTVENÍ Z GRILU ZAJIŠTĚNO STAGRA, Družstevní 498, Studená www.stagra.cz Předváděné stroje: HORSCH & HORSCH Leeb Pronto 6 DC, Maestro CV & CX, Terrano 4 MT, Terrano 4.3 GX, Cruiser 5 XL, Joker 8 RT, Leeb 4 LT, Leeb 4 AX, Leeb PT 350


22

říjen

BRAMBORY 2021

Český bramborářský svaz vás zve při příležitosti 31. bramborářských dnů v Havlíčkově Brodě na odborný seminář konaný dne 22. října 2021 v Kulturním domě Ostrov (Na Ostrově 28, Havl. Brod) a výstavu vzorků odrůd brambor (před KD Ostrov) v rámci projektu Stabilita produkce brambor postupy šetrnými k životnímu prostředí a hospodaření s vodou v půdě.


Proběhlé události:

15

říjen

Seminář Právní úprava vlastnických a užívacích vztahů k nemovitým věcem v zemědělství, 15. 10. 2021, Uherské Hradiště

Cílem semináře je opětovně seznámit účastníky se všemi zásadními změnami, které do oblasti vlastnických a užívacích vztahů k nemovitým věcem zejména v oblasti zemědělství přinesla nová právní úprava obsažená v novém Občanském zákoníku od 1. 1. 2014. Seminář by měl účastníkům zvýšit jejich úroveň znalostí v oblasti vlastnických a užívacích vztahů k zemědělské půdě a ostatnímu zemědělskému nemovitému majetku, a to zejména z pohledu aplikace ...


14

říjen

Seminář Právní úprava vlastnických a užívacích vztahů k nemovitým věcem v zemědělství, 14. 10. 2021, Prostějov

Cílem semináře je opětovně seznámit účastníky se všemi zásadními změnami, které do oblasti vlastnických a užívacích vztahů k nemovitým věcem zejména v oblasti zemědělství přinesla nová právní úprava obsažená v novém Občanském zákoníku od 1. 1. 2014. Seminář by měl účastníkům zvýšit jejich úroveň znalostí v oblasti vlastnických a užívacích vztahů k zemědělské půdě a ostatnímu zemědělskému nemovitému majetku, a to zejména z pohledu aplikace ...


13

říjen

Seminář Právní úprava vlastnických a užívacích vztahů k nemovitým věcem v zemědělství, 13. 10. 2021, Palačov

Cílem semináře je opětovně seznámit účastníky se všemi zásadními změnami, které do oblasti vlastnických a užívacích vztahů k nemovitým věcem zejména v oblasti zemědělství přinesla nová právní úprava obsažená v novém Občanském zákoníku od 1. 1. 2014. Seminář by měl účastníkům zvýšit jejich úroveň znalostí v oblasti vlastnických a užívacích vztahů k zemědělské půdě a ostatnímu zemědělskému nemovitému majetku, a to zejména z pohledu aplikace ...


6

říjen

Seminář Management zdraví krav respektující fyziologii organismu ve vztahu k ekonomice chovu, 6. 10. 2021, Ostředek

Cílem projektu je předat účastníkům semináře nové poznatky a zvýšit tak úroveň jejich znalostí využitelných při kontrole a řízení zdraví krav, resp. tvorbě a uplatnění vhodného systému zoohygieny a preventivní veterinární péče vycházejícího z nároků organismu měnících se v důsledku intenzifikace fyziologických a metabolických procesů. Cílem projektu je tedy přenos nejmodernějších postupů řízení zdraví krav do praxe a získané znalosti a ...


6

říjen

Národní a evropské podpory, evidenční pravidla ve vztahu k podporám

1. Dotační podmínky (přímé platby a PRV) 2. Dokumenty a evidence v zemědělském podniku ve vztahu k dotacím 3. Kontrola podmíněnosti 4. Zásady při přípravě Jednotné žádosti 5. Diskuse Lektor: Ing. Lubomír Smrček Seminář je pořádán za podpory Ministerstva zemědělství ČR v rámci dotačního projektu 9.F.e. Regionální přenos informacíStránka 1 z 122
CZ EN