Celá ČR:

28

leden

Vedení evidencí na LPIS - on line webinář 28.1.2022

1/ Úvod - možnosti Portálu farmáře 2/ Využití LPIS pro plnění legislativních a dotačních požadavků 3/ Práce se zákresy erozních pozemků a zemědělských parcel 4/ Možnosti elektronického vedení evidence hnojení, pastvy a POR v portálu farmáře 5/ Využití registru zvířat (DJ, intenzita chovu, vedení stájového registru, objednávky ušních známek, evidence léčení) 6/ Dotazy, diskuze Přednáší : Ing. Lubomír SMRČEK Školení je ...


3

únor

Hnojení a bilancování živin s ohledem na ochranu vody, půdy a dotační a legislativní požadavky, 3.2.2022

Cílem webináře je podat účastníkům ucelené informace o platných legislativních podmínkách (vč. dotačních) v oblasti nakládání s hnojivy, uvést vhodné způsoby plnění těchto požadavků a rovněž upozornit na možné chyby či nedostatky. Webinář rozšíří znalosti účastníků o obecných principech a vhodných postupech při skladování a používání minerálních, organických a statkových hnojiv a rovněž i dalších hnojivých látek (upravené kaly a sedimenty) ...


10

únor

Hnojení a bilancování živin s ohledem na ochranu vody, půdy a dotační a legislativní požadavky, 10.2.2022

Cílem webináře je podat účastníkům ucelené informace o platných legislativních podmínkách (vč. dotačních) v oblasti nakládání s hnojivy, uvést vhodné způsoby plnění těchto požadavků a rovněž upozornit na možné chyby či nedostatky. Webinář rozšíří znalosti účastníků o obecných principech a vhodných postupech při skladování a používání minerálních, organických a statkových hnojiv a rovněž i dalších hnojivých látek (upravené kaly a sedimenty) ...


17

únor

Hnojení a bilancování živin s ohledem na ochranu vody, půdy a dotační a legislativní požadavky, 17.2.2022

Cílem webináře je podat účastníkům ucelené informace o platných legislativních podmínkách (vč. dotačních) v oblasti nakládání s hnojivy, uvést vhodné způsoby plnění těchto požadavků a rovněž upozornit na možné chyby či nedostatky. Webinář rozšíří znalosti účastníků o obecných principech a vhodných postupech při skladování a používání minerálních, organických a statkových hnojiv a rovněž i dalších hnojivých látek (upravené kaly a sedimenty) ...


24

únor

Hnojení a bilancování živin s ohledem na ochranu vody, půdy a dotační a legislativní požadavky, 24.2.2022

Cílem webináře je podat účastníkům ucelené informace o platných legislativních podmínkách (vč. dotačních) v oblasti nakládání s hnojivy, uvést vhodné způsoby plnění těchto požadavků a rovněž upozornit na možné chyby či nedostatky. Webinář rozšíří znalosti účastníků o obecných principech a vhodných postupech při skladování a používání minerálních, organických a statkových hnojiv a rovněž i dalších hnojivých látek (upravené kaly a sedimenty) ...


Proběhlé události:

27

leden

Hnojení a bilancování živin s ohledem na ochranu vody, půdy a dotační a legislativní požadavky, 27.1.2022

Cílem webináře je podat účastníkům ucelené informace o platných legislativních podmínkách (vč. dotačních) v oblasti nakládání s hnojivy, uvést vhodné způsoby plnění těchto požadavků a rovněž upozornit na možné chyby či nedostatky. Webinář rozšíří znalosti účastníků o obecných principech a vhodných postupech při skladování a používání minerálních, organických a statkových hnojiv a rovněž i dalších hnojivých látek (upravené kaly a sedimenty) ...


25

leden

Hnojení a bilancování živin s ohledem na ochranu vody, půdy a dotační a legislativní požadavky, 25.1.2022

Cílem webináře je podat účastníkům ucelené informace o platných legislativních podmínkách (vč. dotačních) v oblasti nakládání s hnojivy, uvést vhodné způsoby plnění těchto požadavků a rovněž upozornit na možné chyby či nedostatky. Webinář rozšíří znalosti účastníků o obecných principech a vhodných postupech při skladování a používání minerálních, organických a statkových hnojiv a rovněž i dalších hnojivých látek (upravené kaly a sedimenty) ...


20

leden

Seminář Zvýšení kvalifikace a úrovně znalostí zemědělců, kteří zahajují nebo rozvíjejí zemědělskou činnost, 20. 1. 2022, Nechanice

Cílem semináře je zvýšit konkurenceschopnost a životaschopnost nových a rozvíjených zemědělských podniků formou informační podpory vstupu do zemědělství zakládáním nových podniků a rozvojem podniků převzatých. Účastníci na semináři získají informace o základním legislativním rámci pro zemědělské podnikání a jeho rozvoj a způsobech plnění legislativních povinností a jejich doložení, základní informace o možnostech čerpání národních a ...


20

leden

Hnojení a bilancování živin s ohledem na ochranu vody, půdy a dotační a legislativní požadavky, 20.1.2022

Cílem webináře je podat účastníkům ucelené informace o platných legislativních podmínkách (vč. dotačních) v oblasti nakládání s hnojivy, uvést vhodné způsoby plnění těchto požadavků a rovněž upozornit na možné chyby či nedostatky. Webinář rozšíří znalosti účastníků o obecných principech a vhodných postupech při skladování a používání minerálních, organických a statkových hnojiv a rovněž i dalších hnojivých látek (upravené kaly a sedimenty) ...


18

leden

Seminář Pěstební systémy omezující degradaci životního prostředí a zvyšující efektivitu agrotechniky, 18. 1. 2022, Strakonice

Cílem semináře je rozšíření znalostí účastníků o obecných principech a možnostech eliminace degradačních procesů půdy pomocí agrotechnických postupů. Problematika je věnována příčinám vzniku degradace půdy při jejím zemědělském využití a samozřejmě novým technologiím, které tato rizika snižují. Cíleně je problematika zaměřena na eliminaci technogenního zhutnění, omezení erozních rizik na půdním bloku, specifikace pěstování polních plodin ...


Stránka 1 z 127
CZ EN