Úvodní stránka > Kalendář

Den otevřených dveří v zemědělském podniku POOSLAVÍ v Nové Vsi, 16. 9. 2018

Zážitky, ochutnávky, ukázky techniky. To je den otevřených dveří v zemědělském podniku POOSLAVÍ  v Nové Vsi

Na neděli 16. září od 13 do 17 hod připravuje zemědělský podnik Pooslaví Nová Ves den otevřených dveří pro veřejnost. Navazuje tak na předešlé dny otevřených dveří, o které byl velký zájem. Kromě komentované prohlídky areálu, kravínů a bioplynové stanice si návštěvníci budou moci prohlédnout novou zemědělskou techniku. Nebude chybět občerstvení a spousta vyžití pro děti. Například malování na obličej, šlapací traktory, jízda na koních a koňském povozu.

Zemědělci představí technologie, které chrání půdu před erozí

Velký význam v ochraně půdy před erozí mají půdoochranné technologie. Díky projektu Demonstrační farmy se zemědělci vzájemně vzdělávají a získávají zkušenosti z jiných zemědělských podniků. Družstvo v Nové Vsi připravilo během jara a léta sérii seminářů s praktickými ukázkami přímo na poli, které absolvovali zemědělci ze širokého okolí. Veřejnosti představí vyzkoušené technologie na dnu otevřených dveří 16. září.

Například při pěstování kukuřice je velmi účinné setí meziplodin. V Pooslaví používají technologie setí kukuřice do vymrzlé meziplodiny. „V našem případě jsme použili jako meziplodinu hořčici. Než se zasela, tak proběhlo hluboké prokypření půdy, v srpnu loňského roku jsme pak do půdního bloku zaseli právě zmiňovanou hořčici,“ vysvětloval přímo na poli agronom Leoš Chalupa. „Na jaře dalšího roku jsme pole před zasetím ošetřili herbicidem, aby plevele nezadusily zasetou kukuřici. Po týdnu jsme kukuřici zaseli, dá se říci do mulče, který zbyl po vymrzlé meziplodině, tedy hořčici.“

Pásy na polích nejsou od mimozemšťanů. Zabraňují erozi půdy

Další metodou, kterou představovali na seminářích zemědělcům, je přerušení odtokových linií. Pásy jiných plodin totiž zabraňují erozi. Na polích u Nové Vsi použili zemědělci pás jařiny, tedy jarního ječmene, na jiném místě zase ozim, tedy ozimé žito. „Naše zkušenost ukazuje, že jarní ječmen pro přerušení odtokových linií nezafungoval. Osvědčily se nám ozimy,“ shrnul poznatky přímo z terénu Lukáš Jurečka.

Eva Fruhwirtová

Přílohy
zscr-plakata4-zari.pdf

CZ EN