Celá ČR:

24

září

pozvánka na Den otevřených dveří společnosti Agro Okluky a.s.

Program: • prohlídka stájí • stánek „Zemedelství žije“ • ukázka zemedelské techniky DEN OTEVRENÝCH DVERÍ pátek 24. 9. 2021 9.00 – 15.00 v areálu spolecnosti ZEMEDELSTVÍ ŽIJE! Nivnická 839, 687 62 Dolní Nemcí +420 731 440 670 Zemedelský svaz CR, územní organizace Uh. Hradište Návštevníci jsou povinni splnit a dodržovat aktuální protiepidemiologická opatrení. Pro zájemce zajišten odvoz autobusem. Odjezd autobusu od ZŠ UNESCO v 8.30 hod.1

říjen

Pozvánka na den otevřených dveří ZS TOPGARA spol. s r.o.

Program: • prohlídka stájí • stánek „Zemědělství žije“ • ukázka zemědělské techniky DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ pátek 1. 10. 2021 9.00 – 15.00 v areálu společnosti ZEMĚDĚLSTVÍ ŽIJE! TOPAGRA, spol. s r.o., Topolná 164, 68711, Topolná, +420 572 508 462 Zemědělský svaz ČR, územní organizace Uh. Hradiště Pro zájemce zajištěn odvoz autobusem. Odjezd autobusu od ZŠ UNESCO v 8.30 hod. Návštěvníci jsou povinni splnit a dodržovat aktuální ...


1

říjen

Protierozní ochrana zemědělské půdy

1/ Nová vyhláška o ochraně půdy před erozí (obsah, dopad na praxi) 2/ Portál monitoringu eroze zemědělské půdy (hlášení, záznam a hodnocení erozních událostí) 3/ Protierozní kalkulačka     a/ obsah a ovládání SW aplikace     b/ Založení lokalizace (načtení DPB uživatele)     c/ Erozní ohroženost pozemků a protierozní účinnost plodin     d/ Práce s osevními postupy     e/ Vztah protierozní vyhlášky a kalkulačky k DZES 5 ...6

říjen

Seminář Management zdraví krav respektující fyziologii organismu ve vztahu k ekonomice chovu, 6. 10. 2021, Ostředek

Cílem projektu je předat účastníkům semináře nové poznatky a zvýšit tak úroveň jejich znalostí využitelných při kontrole a řízení zdraví krav, resp. tvorbě a uplatnění vhodného systému zoohygieny a preventivní veterinární péče vycházejícího z nároků organismu měnících se v důsledku intenzifikace fyziologických a metabolických procesů. Cílem projektu je tedy přenos nejmodernějších postupů řízení zdraví krav do praxe a získané znalosti a ...


6

říjen

Národní a evropské podpory, evidenční pravidla ve vztahu k podporám

1. Dotační podmínky (přímé platby a PRV) 2. Dokumenty a evidence v zemědělském podniku ve vztahu k dotacím 3. Kontrola podmíněnosti 4. Zásady při přípravě Jednotné žádosti 5. Diskuse Lektor: Ing. Lubomír Smrček Seminář je pořádán za podpory Ministerstva zemědělství ČR v rámci dotačního projektu 9.F.e. Regionální přenos informací


Proběhlé události:

23

září

Seminář Právní úprava vlastnických a užívacích vztahů k nemovitým věcem v zemědělství, 23. 9. 2021, Větrný Jeníkov

Cílem semináře je opětovně seznámit účastníky se všemi zásadními změnami, které do oblasti vlastnických a užívacích vztahů k nemovitým věcem zejména v oblasti zemědělství přinesla nová právní úprava obsažená v novém Občanském zákoníku od 1. 1. 2014. Seminář by měl účastníkům zvýšit jejich úroveň znalostí v oblasti vlastnických a užívacích vztahů k zemědělské půdě a ostatnímu zemědělskému nemovitému majetku, a to zejména z pohledu aplikace ...


22

září

Konference SPOLEČNÁ ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA PO ROCE 2021 - 22.9.2021 9:00 až 16:00 v Hotelu Olšanka (Táboritská 23, Praha 3).

Dovolte mi vás co nejsrdečněji pozvat na konferenci na téma " SPOLEČNÁ ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA PO ROCE 2021 ", která se bude konat ve středu 22. září 2021 od 9:00 - 16:00 v Kongresovém sálu Hotelu Olšanka, Praha 3 . Zajímá vás, jak bude vypadat nastavení budoucí SZP? Zavede nová vláda ČR zastropování přímých plateb? Mohou zemědělci spoléhat na podporu investic a konkurenceschopnosti? Bude prioritou udržení živočišné výroby? Jak mají být ...


22

září

Zemědělci a životní prostředí

Program : 1/ Havarijní plány - náležitosti 2/ Polní složiště 3/ Těsnost jímek 4/ Kontrolní systém u jímek 5/ Skladové karty 6/ Pohotovostní plány 7/ Registrace a povinnosti krmivářských podniků 8/ Vedení evidence pastvy 9/ Vedení evidence POR 10/ Vedení evidence hnojení Přednáší Ing. Lubomír SMRČEK Prezence od 8,30 h, zahájení v 9,00 h v Motorestu ZD Kokory.  Školení je pořádáno za podpory MZe v rámci ...


Stránka 1 z 121
CZ EN