Úvodní stránka > Kalendář

Seminář - Výskyt houbových chorob obilnin, odrůdová odolnost a ochrana porostů, 28.2.2017, Dolany

Cílem projektu zaměřeného na vzdělávání je zajistit transfer nových poznatků vědy a výzkumu (ze zahraniční literatury i vlastní výsledky výzkumu) do praxe. Na seminářích budou účastníci seznámeni s aktuálními údaji o výskytu houbových chorob na území ČR a o změnách druhového a rasového spektra. Získají také informace o výsledcích analýzy rizikových faktorů pro výskyt chorob a informace o komplexním přístupu k ochraně porostů obilnin. Objektivní údaje o rezistenci odrůd, pomohou pracovníkům zemědělské prvovýroby lépe se orientovat v současné široké
nabídce odrůd.

Seminář je pořádán v rámci Programu rozvoje venkova, Operace 1.2.1 Informační akce.

Termín a místo konání:

28. 2. 2017, ZD Dolany, Dolany 57, 552 01 Dolany

 

Program s přihláškou naleznete v příloze.

Přílohy
prv-47-pozvanka-28-2-2017-dolany.pdf

CZ EN