Úvodní stránka > Kalendář

Seminář Management odchovu telat v současných podmínkách vysokoužitkových stád dojeného skotu, 22. 1. 2020, České Libchavy

Cílem semináře je předat účastníkům semináře nové poznatky a zvýšit tak úroveň jejich znalostí nezbytných při kontrole a řízení odchovu telat v současných
podmínkách vysokoužitkových stád dojeného skotu se zaměřením na optimalizaci technických a technologických podmínek, poporodní péče, řízení výživy telat, prevenci jejich zdraví, kontroly a hodnocení výsledků odchovu ve vztahu k ekonomice odchovu, resp. potenciálnímu přínosu pro budoucí užitkovost stáda. Hlavní témata semináře budou charakterizovat doporučované a ekonomicky přínosné metodiky a postupy kontroly a řízení odchovu telat v dojených stádech.

Seminář je pořádán v rámci Programu rozvoje venkova, Operace 1.2.1 Informační akce.

Termín a místo konání: 22. 1. 2020, Restaurace Chata Habřinka, České Libchavy 171, 561 14

Přílohy
34-22-1-2020-odchov-telat-habrinka.pdf

CZ EN