Úvodní stránka > Kalendář

Seminář Management odchovu telat v současných podmínkách vysokoužitkových stád dojeného skotu, 5. 2. 2020, Lomnice nad Popelkou

Cílem semináře je předat účastníkům semináře nové poznatky a zvýšit tak úroveň jejich znalostí nezbytných při kontrole a řízení odchovu telat v současných
podmínkách vysokoužitkových stád dojeného skotu se zaměřením na optimalizaci technických a technologických podmínek, poporodní péče, řízení výživy telat, prevenci jejich zdraví, kontroly a hodnocení výsledků odchovu ve vztahu k ekonomice odchovu, resp. potenciálnímu přínosu pro budoucí užitkovost stáda. Hlavní témata semináře budou charakterizovat doporučované a ekonomicky přínosné metodiky a postupy kontroly a řízení odchovu telat v dojených stádech.

Seminář je pořádán v rámci Programu rozvoje venkova, Operace 1.2.1 Informační akce.

Termín a místo konání: 5. 2. 2020, ZEOS LOMNICE, a.s., K urnovému háji 1276, 512 51 Lomnice nad Popelkou

Přílohy
42-5-2-2020-odchov-telat-zeos-lomnice.pdf

CZ EN