Úvodní stránka > Kalendář

Seminář Management zdraví krav respektující fyziologii organismu ve vztahu k ekonomice chovu, 12. 12. 2019, Klatovy

Cílem projektu je předat účastníkům semináře nové poznatky a zvýšit tak úroveň jejich znalostí využitelných při kontrole a řízení zdraví krav, resp. tvorbě a uplatnění vhodného systému zoohygieny a preventivní veterinární péče vycházejícího z nároků organismu měnících se v důsledku intenzifikace fyziologických a metabolických procesů. Cílem projektu je tedy přenos nejmodernějších postupů řízení zdraví krav do praxe a získané znalosti a dovednosti chovatelům skotu usnadní optimalizaci organizace a managementu nejdůležitějších fází mezidobí s pozitivním dopadem na ekonomiku chovu plemenic, čímž povedou ke zvyšování ekonomické efektivnosti živočišné prvovýroby a celkovému zvýšení konkurenceschopnosti zemědělců.

Seminář je pořádán v rámci Programu rozvoje venkova, Operace 1.1.1 Vzdělávací akce.

Termín a místo konání: 12. 12. 2019, Střední škola zemědělská a potravinářská, Národních mučedníků 141/IV, 339 01 Klatovy

Přílohy
24-12-12-2019-zdravi-krav-klatovy.pdf

CZ EN