Úvodní stránka > Kalendář

Seminář Praktická aplikace Nařízení EU 2016/679 (GDPR) o ochraně osobních údajů do praxe zemědělských závodů v roce 2018, 22. 3. 2018, Pelhřimov

Zemědělský svaz České republiky Územní organizace Pelhřimov Vás zve na seminář Praktická aplikace Nařízení EU 2016/679 (GDPR) o ochraně osobních údajů do praxe zemědělských závodů v roce 2018.

 

Termín a místo konání:

22. března 2018, 9.00 hod., U Stínadel 1316, Pelhřimov, zasedací místnost MZe

 

P R O G R A M   S E M I N Á Ř E:

8.30 – 9.00    Prezence účastníků
9.00 – 15.00    Seminář a diskuse účastníků
1.    ZÁKLADNÍ POJMY A PRAVIDLA OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ V GDPR
2.    POVINNOSTI SPRÁVCE A ZPRACOVATELE, PRÁVA SUBJEKTŮ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
3.    OBLASTI OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ V PRAXI ZEMĚDĚLSKÝCH ZÁVODŮ  
4.    POSTUP PŘÍPRAVY A REALIZACE IMPLEMENTACI V PRAXI
5.    ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ, TECHNICKÁ A ORGANIZAČNÍ OPATŘENÍ K IMPLEMENTACI GDPR
6.    DISKUSE K TÉMATŮM SEMINÁŘE

 

Lektoři:   

JUDr. Stanislav Marchal, CSc.
je dlouholetým pracovníkem Zemědělského svazu ČR a jeho předchůdců, pracovníkem advokátní kanceláře poskytující právní služby podnikatelům v agrárním sektoru, spoluautor komentáře k Zákonu o obchodních korporacích, člen právní komise Zemědělského svazu ČR a jeho zkušeným lektorem.

JUDr. Pavel Truxa
je advokátem specializovaným na poskytování právních služeb podnikatelům v agrárním sektoru zejména v oblasti korporátního práva a práva v zemědělství; byl právníkem Svazu zemědělských družstev, je členem právní komise Zemědělského svazu ČR a zkušeným lektorem v oblasti korporátního práva a ochrany osobních údajů.

 

Vložné pro ostatní účastníky členy ZS činí 500,- Kč.

Vložné pro nečleny ZS činí 1.000,-Kč.

Členové ZS ÚO Pelhřimov vložné neplatí.

Závazné přihlášky s přesnou adresou firmy a jmény účastníků zasílejte do 10.3.2018 na e-mailovou adresu: zsvaz-pe@seznam.cz slavetinsky.jiri@seznam.cz, Mobil: 603499902

Přihlášky budou přijímány jen do naplnění kapacity zasedací místnosti.

Přihlášeným budou předem zaslány podklady k semináři.

 

Přílohy
gdpr-pozvanka-22-3-2018-zs-uo-pelhrimov.pdf

CZ EN