Členství - Poskytované služby

Mezi hlavní služby pro členy Zemědělského svazu patří:

 • Informační servis - členové svazu týdně dostávají ucelené zprávy s aktuálními informacemi z oblasti legislativy, dotací, cenových analýz a statistik, ale i politiky, ekonomiky apod. 
 • Právní poradenství - členové svazu mají možnost se v právních otázkách bezplatně obrátit na právní oddělení. 
 • Lobbing – vůči státním orgánům ve prospěch zemědělců.
 • Levné volání O2 a T-Mobile - Členové svazu mohou volat pod rámcovou smlouvu O2 nebo T-Mobile. Oproti běžným firemním nabídkám ušetříte více jak 50% u volání, mobilního internetu, roamingu a volání do zahraničí.
 • Zabezpečování zprostředkovatelské činnosti mezi dodavateli vstupů a členy svazu za účelem snížení nákladů na zemědělskou produkci - členové svazu mají  z hlediska členství nárok na slevy a výhodnější podmínky u některých dodavatelů. 
 • Pořádání seminářů a školení - svaz vč. jednotlivých územních organizací organizuje pro členy semináře a školení s cílem zvyšovat úroveň managementu a zaměstnanců svazu. 
 • Pomoc členům svazu řešit bezpečnost a ochranu zdraví při práci, pracovní režimy a další úkoly vyplývající ze zákoníku práce a dalších právních předpisů. 
 • Organizace zahraničních a poznávacích zájezdů -  Svaz i jeho územní organizace organizují zahraniční zájezdy pro členy svazu a jejich zaměstnance. 
 • Poradenství pro oblast ochrany životního prostředí (Cross Compliance, GAEC,…) - členové se mohou na svaz obracet s žádostí o informace a rady. 
 • Uzavírání kolektivní smlouvy vyššího stupně - Svaz každoročně uzavírá kolektivní smlouvu vyššího stupně s odbory. Ta je následně rozšiřována na všechny zemědělské podniky v ČR. Svaz se snaží v této roli tlumit a zreálňovat požadavky odborů především na nárůst mezd. 
 • Příprava mladých lidí pro manažerské pozice - Svaz prostřednictvím Sdružení mladých manažerů organizuje setkání, školení, semináře, zahraniční cesty a výměnu zkušeností pro mladé pracovníky členských podniků svazu a připravuje je tak na manažerské a řídící pozice. 
 • Připomínkování legislativy a snaha o snižování byrokracie a administrativy - svaz pravidelně informuje členy svazu o připravovaných změnách legislativy s možností se k uvedeným návrhům vyjádřit.  
 • Pomoc při přírodních katastrofách - Svaz organizuje pomoc pro členy svazu, jejich zaměstnance a rodiny při přírodních katastrofách.
 • Školení IT dovedností – pro členy může být uspořádáno školení užívání internetu, MS Office (Word, Excell, PowerPoint, Outlook)
 • Pracovní místa – možnost zveřejňovat nabídky/poptávky pracovních míst v podnicích na webových stránkách a ve vnitřní informační poště.Partneři Zemědělského svazu ČR: