Většinu zemědělské produkce zajišťují velké podniky

29.8.2018

V roce 2016 bylo v Evropské unii (EU) využíváno pro zemědělskou produkci více než 171 milionů hektarů půdy, což je asi 40 % celkové výměry půdy EU. Na nich hospodařilo asi 10,3 milionu hospodářství. Většina zemědělských podniků EU patřila mezi malé, dvě třetiny měly výměru menší než 5 hektarů. Naproti tomu 3 % zemědělských podniků EU o velikosti 100 ha nebo více hospodařila na více než polovině zemědělské plochy EU. Pouze 11 % zemědělců v EU ...

Zemědělský svaz nesouhlasí s razantním navýšením minimální mzdy

21.8.2018

Praha, 21. 8. 2018 Vláda na svém zasedání navrhuje zvýšení minimální mzdy o 1500 Kč. Zemědělský svaz ČR, který je největší zaměstnavatelskou organizací v sektoru zemědělství, s tímto návrhem zásadně nesouhlasí. Mzda musí být výsledkem vyjednávání všech sociálních partnerů a je nežádoucí jakýmkoli politickým zásahem do toho vyjednávání zasahovat. Zdůrazňujeme, že jakákoliv úprava výše minimální mzdy musí být vždy výsledkem shody sociálních ...

Zemědělci prodávají za stále stejné ceny, ačkoliv vstupy rostou

26.6.2018

Větrný Jeníkov/ČR, 26. 6. 2018 - Dle pravidelných statistik, které provádí Zemědělský svaz ČR, je zřejmé, že posledních cca 20 let prodávají zemědělci své produkty za relativně stále stejnou respektive nižší cenu, ačkoliv vstupy rostou. Na nízkou cenu tlačí prostřednictvím zpracovatelů obchodní řetězce, ale také vysoký agrární dovozu Zemědělský svaz upozorňuje, že zhoršující vliv na finální výsledky zemědělství dlouhodobě mají podhodnocené ...

Zemědělský svaz kritizuje společnou zemědělskou politiku EU

20.6.2018

Praha/ČR, 20. 6. 2018 - Před necelým měsícem Komise Evropské unie zveřejnila návrh budoucího rozpočtu společné zemědělské politiky a návrh nových pravidel této politiky. Zemědělský svaz ČR vnímá tento návrh jako špatný, protože neodpovídá odlišným podmínkám v jednotlivých zemích a mohl by výrazně poškodit strukturu českého zemědělství i jeho konkurenceschopnost v rámci společného prostoru Evropské unie.   Proti snížení rozpočtu se ...

Avízo: Tisková konference na téma Společná zemědělská politika po roce 2020 a její dopady

14.6.2018

Zemědělský svaz České republiky Vás zve na TISKOVOU KONFERENCI „Společná zemědělská politika po roce 2020“ ·       Jaké budou dopady na české zemědělství?  ·       Jaká je pozice ČR   Na tyto a další otázky odpoví: Ing. Martin Pýcha – předseda Zemědělského svazu ČR Ing. Svatopluk Müller – jednatel společnosti Zemagro, spol. s. r. o. Paolo GOUVEIA, hlavní poradce pro politiku COPA COGECA   Kdy: 20. června v 9 h Kde: Top ...

Svaz: Legislativní návrh pro SZP není pro české zemědělce přijatelný

6.6.2018

Praha/ČR - Na konci minulého týdne zveřejnila Evropská komise legislativní návrhy pro SZP po roce 2020 kde navrhuje povinné zastropování přímých plateb, degresivitu přímých plateb a snížení dobrovolných plateb vázaných na produkci. Zemědělský svaz ČR návrh vnímá jako špatný, neboť nereflektuje odlišné podmínky v jednotlivých zemích a mohl by velmi vážně poškodit české zemědělce.   Předseda Zemědělského svazu ČR o návrhu Evropské komise ...

Avízo: Tisková konference na téma Digitalizace a robotizace: budoucnost zemědělství

24.5.2018

·   Jakou roli hrají moderní technologie v zemědělství? ·   Nahradí roboty lidskou práci?   Na tyto a další otázky odpoví: Ing. Martin Pýcha – předseda Zemědělského svazu ČR Ing. Kateřina Duspivová – PhD., TREXIMA (analýza vlivu dopadu robotizace a moderních technologií na práci v zemědělství) Ing. Jaroslav Vaňous – předseda ZD Sloupnice (robotické dojení, satelitní řízení polní techniky…)   Kdy: 25. května v 9:00 h Kde: ...

V zemědělství chybí pracovníci. Musí je nahradit robotizace a automatizace

24.5.2018

Praha/ČR– Do deseti let odejde ze zemědělství z důvodu vysokého věku třetina pracovníků. Tento výpadek je podle Zemědělského svazu nezbytné řešit právě automatizací a robotizací. Ukazuje to také aktuální studie, jejíž výsledky budou představeny na konferenci Vliv digitalizace a robotizace na charakter práce a roli sociálního dialogu v zemědělství, která se uskuteční v pátek 25. května od 10 hod v Praze v Hotelu Olšanka (Táboritská 23, Praha ...

Budoucí vláda se dohodla na programovém prohlášení

11.5.2018

Praha – Zástupci formující se menšinové koalice ANO a ČSSD se 10. května dohodli na textu programového prohlášení. Dokument má 6 hlavních bodů. Dokument má 6 hlavních bodů. Zástupci zemědělského svazu ČR programové prohlášení hodnotí v zásadě kladně.   „Dle našeho soudu vláda velmi dobře skloubila v dokumentu jak strategické cíle, tak každodenní témata blízká většině obyvatel ČR. V kapitole zemědělství rezonuje mnoho bodů, se kterými se ...

Včely versus postřiky

25.4.2018

Praha - Aby mohli včelaři včas reagovat na postřik zemědělských plodin, který může být pro včely rizikový, jsou centrálně evidovány informace o umístění včelstev, a zemědělci mají nově povinnost plánované postřiky minimálně 48 hodin předem včelařům hlásit. Vzhledem k tomu, že se mají informovat včelaři v okruhu 5 km, je taková praxe pro zemědělce v zásadě nerealizovatelná, jelikož by měli při každém výjezdu na pole s postřikem (případně i s ...

Zákon o vodách

20.4.2018

Praha – 11. dubna byl schválen pozměňovací návrh vodního zákona Poslaneckou sněmovnou, na kterém spolupracovalo právní oddělení Zemědělského svazu ČR s panem poslancem Karlem Turečkem (ANO), který předložil návrh Zemědělskému výboru PSP ČR, posléze Výboru pro Životní prostředí PSP ČR, aby byl následně postoupen plénu Poslanecké sněmovny.   Důvodem předkládaného pozměňovacího návrhu je snaha kompenzovat znevýhodnění zemědělců hospodařících ...

Vědci a zemědělci upravili traktor. Díky tomu nahradí polovinu spotřeby nafty plynem

4.4.2018

Traktor, který jezdí na naftu i na zemní plyn, testují už druhým rokem v družstvě POOSLAVÍ v Nové Vsi. Vědci z Výzkumného ústavu zemědělské techniky spojili své vědomosti s praxí zemědělců a zjistili, že díky nové technologii duálního paliva je možné z poloviny nahradit naftu zemním plynem. K čemu je to dobré? Jedná se o alternativu, která dokáže šetřit náklady na provoz v zemědělství a také dochází k menšímu vypouštění emisí do vzduchu. ...

Podpis memoranda o spolupráci svazu a Akademie zemědělských věd

21.3.2018

21.3.2018 Na zasedání výboru Zemědělského svazu ve Větrném Jeníkově, které se uskutečnilo minulou středu, bylo mimo jiné podepsáno Memorandum o spolupráci mezi Zemědělským svazem zakladatelem České technologické platformy pro zemědělství a Českou akademií zemědělských věd.  Předmětem Memoranda je spolupráce v oblasti vědy, výzkumu a vzdělávání a osvěta a popularizace výsledků pro zemědělce s cílem zpřístupnit vědecko-výzkumné výsledky ...

Česká technologická platforma pro zemědělství se distancuje od spolupráce na konferenci Průmyslové zemědělství, výživa lidstva a vymírání druhů.

19.3.2018

 Praha - Česká technologická platforma pro zemědělství, resp. Zemědělský svaz ČR jako její koordinátor, se distancují od spolupráce na konferenci Průmyslové zemědělství, výživa lidstva a vymírání druhů, kterou pořádá Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů České zemědělské univerzity v Praze.  Jméno České technologické platformy pro zemědělství bylo pro tuto akci použito bez vědomí představitelů platformy. Tato dezinformace ...

Výsledek hospodaření v zemědělství stagnuje

14.3.2018

Větrný Jeníkov/ČR – Výsledek hospodaření v zemědělství za rok 2017 byl zhruba stejný jako v roce 2016 tj. 12 mld. Kč. Na výsledku se projevilo sucho a vývoj cen. Zisk nepoklesl díky stabilitě vyplácených podpor a současně díky meziročnímu zlepšení ve zpeněžování živočišné produkce, které pokrylo pokles tržeb v produkci rostlinné. Vyplývá to ze šetření Zemědělského svazu ČR v členských podnicích. Zisk z vlastního šetření Zemědělského svazu, ...

Výkyvy počasí mohou snížit letošní úrodu. Zemědělci upozorňují na klimatické změny

2.3.2018

2.3.2018   Praha/ČR - Holomorazy a výkyvy teplot, které přináší letošní zima, mohou způsobit problémy plodinám zaseté na podzim (tzv. ozimy). Zemědělský svaz ČR upozorňuje, že nepříznivé klimatické jevy budou mít stále větší vliv na zemědělství a také na vývoj cen agrárních komodit. Zatímco předloňský rok byl z pohledu hlavních polních plodin pěstovaných v Česku poměrně úrodný, loňský už byl slabší. „Teploty v těchto dnech klesají k ...

Jednání k nové SZP pokračuje

1.3.2018

1.3.2018 Minulý týden proběhla v Bruselu Rada ministrů zemědělství k budoucí podobě Společné zemědělské politiky po roce 2020. Pro Českou republiku měla schůzka mírně pozitivní nádech, neboť většina ministrů zemědělství nepodpořila povinné zastropování přímých plateb. Zemědělský svaz ČR a také Ministerstvo zemědělství totiž zastropování odmítají.   Přímé platby byly hlavním tématem Rady ministrů zemědělství, která se uskutečnila v ...

Svaz k problematice látky glyfosát

1.3.2018

1.3.2018 Zemědělský svaz ČR vnímá citlivost problematiky používání účinné látky glyfosát, jako součást některých volně obchodovatelných přípravků na ochranu rostlin, ať už na úrovni politické, tak na úrovni mediální. Jedná se o kontroverzní problematiku, jelikož prodloužení licence na jeho používání opět rozvířilo diskuze o škodlivosti glyfosátu na životní prostředí.   „Zemědělský svaz ČR jako zástupce zemědělců samozřejmě sleduje tuto ...

Do škol míří nové pracovní sešity o zemědělství a životě na venkově

16.2.2018

Praha/ČR–Zemědělský svaz ČR připravil pracovní sešity zaměřené na výuku o zemědělství a životě na venkově. Třetí rozšířené vydání této čtyřdílné sady je určené převážně pro vyučující na základních školách a jejich žáky. Vydání pracovních sešitů finančně podporuje Program rozvoje venkova. Podle Ing. Jany Bačkovské z Programu rozvoje venkova, jsou sešity pěkně pracované a přináší ucelený přehled o zemědělství a životu na venkově. „Sešity ...

O zemědělství na KAŠi

13.2.2018

Besedy o zemědělství v Knihovně Antonína Švehly pro děti z mateřských a základních škol odstartovaly. Zemědělský svaz České republiky tak zahájil spolupráci v rámci osvětového projektu Zemědělství žije! s Ústavem zemědělské ekonomiky a informací. Pro podporu zemědělského oboru se v knihovně Antonína Švehly uskuteční v druhé polovině školního roku 2017/2018 celkem sedm besed, jejichž cílem je seznámit žáky s tímto nepříliš populárním, avšak ...

Dovážíme to, co si umíme vyrobit sami. Rekordní dovoz masa kritizuje Zemědělský svaz

9.2.2018

Praha/ČR– Agrární dovozy se zvyšují rychleji a agrární vývozy to nestačí vykompenzovat. V loňském roce bylo do České republiky dovezen rekordní objem masa za 28 mld. Kč, což je čtyřnásobek toho, co bylo dovezeno v roce vstupu naší země do Evropské unie. Úměrně tomu byla omezena tuzemská živočišná výroba. Vepřové maso do České republiky dovážíme z Německa a Polska. „Meziročně se záporné agrární saldo u masa zhoršilo téměř o 2 miliardy a u ...

Ukrajinci mohou řídit autobus, ale traktor ne. Zemědělský svaz poukazuje na problém řidičských oprávnění v EU

5.2.2018

Praha/ČR – Řidičské oprávnění skupiny T (traktor) je na rozdíl od ostatních řidičských skupin platné pouze v zemi jejího vydání.  Jak zjistil Zemědělský svaz ČR, právní úprava oprávnění k řízení traktoru je plně v pravomoci každého členského státu, tedy všude jiná. Problém pak je v tom, že oprávnění k řízení traktoru se vzájemně neuznávají. Zemědělský svaz ČR proto tuto nelogičnost a zejména její negativní dopady kritizuje a rád by inicioval ...

České zemědělství: kvalitní suroviny za levné peníze

31.1.2018

Praha/ČR- V České republice zemědělci dlouhodobě vyrábějí kvalitní výrobky, ovšem nejsou za to dostatečně finančně ohodnoceni. Zemědělci navzdory nízké cenové úhradě, převážně v živočišné výrobě, ze svého přispívali a přispívají na sociální smír: v r. 2017 oproti r. 1989 se ceny zemědělců zvýšily cca 1,7 krát, zatímco inflace vzrostla více než trojnásobně rychleji (5,5 krát). Loňské ceny zemědělců se meziročně zvýšily o 8 %, ale na vyrovnání ...

Zemědělský svaz ČR pořádá tiskovou konferenci - 31.1.2018

23.1.2018

Hlavní témata tiskové konference: Vývoj cen zemědělských výrobců za rok 2017 Mezinárodní porovnání cen hlavních komodit Na tyto a další otázky odpoví: Ing. Martin Pýcha – předseda Zemědělského svazu ČR Ing. Jaroslav Švec – předseda ZEA Světice a předseda představenstva mlékařského hospodářského družstva Střední Čechy  Ing. Jaroslav Navrátil – předseda ZD Senice na Hané Tisková konference se bude konat na adrese:  Hybernská 38, ...

Africký mor prasat může ohrozit české zemědělství

16.1.2018

V České republice na Zlínsku se v lednu opět objevila uhynulá divoká prasata, u nichž byl diagnostikován opět prasečí mor. Nemoc se rozšířila mimo ohraničenou oblast ve Zlínském kraji. Ačkoliv tato nemoc neohrožuje člověka, může mít devastující dopady na trh s vepřovým masem a vůbec živočišnou výrobu u nás. Zemědělský svaz ČR vyzývá vládu České republiky k razantnímu řešení této nákazy, která může mít fatální dopady na živočišnou výrobu u ...

Výsledek zahraničního agrárního salda bude ještě horší, než svaz předpokládal

12.1.2018

Praha - Loňské saldo agrárního zahraničního obchodu se opětovně zhoršilo. Z výsledku od ledna do listopadu 2017 vyplývá, že agrární záporné saldo dosáhlo -27,2 mld. Kč je o 7,5 mld. Kč vyšší, než bylo ve stejném období loňského roku. Zemědělský svaz již na podzim odhadoval, že agrární saldo ČR za rok 2017 bude v řádu -27 až -29 mld. Kč, poslední čísla však ukazují, že za celý rok 2017 může být výsledek ještě horší, a to přes mínus 30 mld. ...

Zemědělský svaz kladně hodnotí programové prohlášení vlády v oblastech spojených se zemědělstvím

4.1.2018

Praha/ČR – Hlavním bodem dnešního jednání Rady hospodářské a sociální dohody ČR byl návrh programového prohlášení vlády. Zemědělský svaz ČR návrh programového prohlášení vlády v oblastech, které zahrnují zemědělství, hodnotí jako vyvážené. Přesto však předseda svazu Martin Pýcha na dnešním jednání tripartity upozornil na některé chybějící aspekty. Programové prohlášení vlády se v oblasti zemědělství zaměřuje na takové oblasti jako je ...

Zástupci zaměstnavatelů a odborů v sektoru zemědělství dnes uzavřeli Kolektivní smlouvu vyššího stupně

21.12.2017

Praha/ČR, 21. 12. 2017 - Zemědělský svaz ČR a Českomoravský svaz zemědělských podnikatelů (ČMSZP) uzavřely dnes Kolektivní smlouvu vyššího stupně se zemědělskými odbory (Odborovým svazem pracovníků zemědělství a výživy - Asociací svobodných odborů ČR, dále OSPVZ). Na podpisu smlouvy se dnes dohodli zástupci obou organizací – předseda Zemědělského svazu ČR Ing. Martin Pýcha, předseda ČMSZP Ing. František Winter a odborový předseda Bohumír ...

Vyjádření Zemědělského svazu ČR k neoprávněnému hospodaření na půdě

1.12.2017

ČR/Praha – Zemědělský svaz České republiky se ohrazuje proti tvrzením, že v české republice existuje velké množství zemědělců, kteří neoprávněně hospodaří na půdě, jehož vlastníka nelze jednoznačně určit. O to více nás to mrzí, že s takového tvrzení vytváří negativní dojem, že zemědělci porušují zákon s cílem užívat dotace na tuto půdu.  V současné době existuje řada užívacích titulů k zemědělské půdě a veškeré tyto užívací tituly jsou ...

Začalo kolektivní vyjednávání

8.11.2017

Praha – V úterý začalo vyjednávání o kolektivní smlouvě vyššího stupně pro příští rok mezi Zemědělským svazem ČR a zemědělskými odbory (Odborovým svazem pracovníků zemědělství a výživy - Asociací svobodných odborů ČR, dále OSPVZ-ASO). Odbory požadují nárůst minimálních mzdových tarifů o více jak 8%.   Do rukou předsedy Zemědělského svazu ČR Martinu Pýchovi v úterý předal předseda OSPVZ – ASO Bohumír Dufek návrh na zvýšení minimálních ...

Agrární saldo České republiky za rok 2017 bude záporné

6.11.2017

Větrný Jeníkov - Zemědělský svaz odhaduje, že záporné agrární saldo ČR za celý rok 2017 bude v řádu okolo -25 mld. Kč. Přes 80 % záporného agrárního salda ČR je tvořeno vysokým záporným saldem u masa - za leden až srpen roku 2017 bylo dovezeno více než dvojnásobek toho, co bylo dovezeno v roce vstupu naší země do Evropské Unie. Koncentrovaným ukazatelem agrární sféry je právě agrární zahraniční obchod. Zemědělský svaz odhaduje, že záporné ...

Případný zákaz glyfosátu povede k ohrožení životního prostředí

31.10.2017

Praha/ČR - Zemědělský svaz ČR vyzývá Evropskou komisi k prodloužení licence na glyfosát alespoň na deset let. Případný zákaz používání glyfosátu by totiž mohl způsobit negativní dopady na životní prostředí a oslabil by konkurenceschopnost evropského zemědělství. „Evropská komise by měla zaujmout pragmatický postoj k používání glyfosátu. Studie, které si zadala Evropská komise, neprokázaly, že by při správném užití měl glyfosát negativní ...

Zemědělský svaz vyzývá úspěšné strany a poslance ke konstruktivnímu jednání

24.10.2017

Praha/ČR -  Z víkendových voleb vzešlo devět politických subjektů, které budou nově tvořit Poslaneckou sněmovnu a budou určovat směr nejen České republiky, ale také českého zemědělství a venkova. Česká republika potřebuje pro vyjednávání o společné zemědělské politice silnou vládu.   Zemědělský svaz ČR gratuluje úspěšným stranám a hnutím, které získaly potřebných 5 % pro vstup do Poslanecké sněmovny. Zároveň vyzývá představitele těchto ...

Evropská Komise dala předkupnímu právu zelenou

18.10.2017

Evropská Komise zveřejnila 15. října seznam možností, jak mohou členské státy v souladu s právem EU omezit skupování půdy zahraničními investory. Reagovala tak na situaci, kdy především země střední a východní Evropy upravují svoji legislativu v této oblasti. Podle vodítek Komise mohou státy např. omezit rozlohu pozemků, které mohou být skupovány, mohou zavést předkupní právo na půdu pro určitou skupinu zájemců včetně státu. Zemědělský svaz ...

Končí kvóty na cukr. Zemědělský svaz krizi neočekává. Výzva pro zemědělce to však je

29.9.2017

Praha/ČR - Ke 30. září končí systém produkčních kvót na cukr. Evropská unie tak přestane regulovat produkci cukru v jednotlivých zemích. Tato situace může být pro pěstitele cukrovky a české cukrovary jak hrozbou, tak příležitostí. S ukončením kvótového režimu lze velmi pravděpodobně očekávat tlak na cenu cukru, která i tak dlouhodobě klesá. Plocha pěstované cukrovky  navíc v letošní roce stoupne. Cena cukrovky pro zemědělce se odvíjí od ceny ...

Svaz vítá rozhodnutí vlády o zastropování

13.9.2017

Česká republika odmítla povinné zastropování přímých plateb v jednáních o budoucí podobě společné zemědělské politiky po roce 2020, vláda materiály schválila. Zastropování přímých plateb je považováno jako diskriminace velkých podniků. Zemědělský svaz ČR rozhodnutí vlády, jelikož prosazuje stejnou myšlenku. Stejně tak povinné zastropování odmítalo ministerstvo zemědělství.   Zemědělský svaz ČR oceňuje, že vláda nepodlehla populistickým ...

VIDEO: Výbor ZS ČR, 7.9.2017 - Diskuse zástupců politických stran a hnutí k tématu jejich představ o budoucnost českého zemědělství

8.9.2017

Předseda Zemědělského svazu Martin Pýcha vysvětluje, co vše stojí za dnešní cenou másla. Příčinou rostoucích spotřebitelských cen jsou vysoké marže obchodníků. Zemědělci na výrobě mléka prodělávají. Dozvíte se, jak je drahé máslo v Německu, za kolik prodávají máslo mlékárny do obchodů. Nepodléhejme mediálním zkratkám, poslechněte si vysvětlení.  

České republice hrozí konec živočišné výroby

6.9.2017

 Větrný Jeníkov/Praha – V rámci současné diskuse o nové Společné zemědělské politice po roce 2020 zaznívají hlasy o možnosti zastropování plateb pro větší zemědělské podniky. Cílem je ušetřit finanční prostředky, které budou chybět v evropském rozpočtu po odchodu Británie a nastavení jiných evropských priorit. Pokud by došlo k takovému rozhodnutí, mělo by to negativní důsledky pro české a slovenské zemědělství. V podstatě by to znamenalo ...

Zážitky, ochutnávky, ukázky techniky. Družstvo Pooslaví Nová Ves zve k sobě na návštěvu

6.9.2017

Nová Ves u Oslavan – Na neděli 17. září od 13 do 18 hod připravuje družstvo POOSLAVÍ Nová Ves den otevřených dveří pro veřejnost. Navazuje tak na předešlé dny otevřených dveří, o které byl velký zájem. Zářijový program bude mít spoustu novinek, které zaujmou děti i dospělé. Kromě prohlídky areálu, kravínů a bioplynové stanice bude k vidění Sterlingův funkční model motoru, RC modely zemědělských strojů na ovládání a také traktor jezdící podle ...

Zemědělské družstvo Krásná Hora nad Vltavou otevře své brány veřejnosti

29.8.2017

 ZD Krásná Hora nad Vltavou a.s. patří k jedněm z nejznámějších zemědělských podniků v republice s mnohaletou tradicí. Pro veřejnost připravila tato společnost na sobotu 16. září den otevřených dveří. Návštěvníci se mohou těšit nejen na komentované prohlídky stájí s českým strakatým skotem, dojírny a teletníku, ale i prohlídka bioplynové stanice či ukázka zemědělské techniky.  Pro zájemce bude připraven autobus, který dopraví návštěvníky na ...

VIDEO: Proč stojí máslo kolem 50 Kč?

11.8.2017

Předseda Zemědělského svazu Martin Pýcha vysvětluje, co vše stojí za dnešní cenou másla. Příčinou rostoucích spotřebitelských cen jsou vysoké marže obchodníků. Zemědělci na výrobě mléka prodělávají. Dozvíte se, jak je drahé máslo v Německu, za kolik prodávají máslo mlékárny do obchodů. Nepodléhejme mediálním zkratkám, poslechněte si vysvětlení.

VIDEO: Tisková konference ZS ČR - Ceny másla a mléka, 8. 8. 2017

9.8.2017

Co mají zemědělci z rostoucí ceny másla? Je cena mléka stále podnákladová? Na tyto a další otázky odpovídal: Ing. Martin Pýcha – předseda Zemědělského svazu ČR Ing. Jan Syrůček – Výzkumný ústav živočišné výroby Ing. Jaroslav Švec – předseda ZEA Světice a předseda mlékařského hospodářského družstva Střední Čechy  Zdeněk Houška – předseda ZD Skalka a místopředseda představenstva Mlékařského hospodářského družstva JIH

Máslo je nejdražší v historii. Zemědělcům zisk nepřináší

8.8.2017

Praha/ČR - V červnu dosáhla cena másla svého rekordního maxima. Ke 13. 6. vzrostla na 187,50 Kč za kilogram. To je cca 47 Kč za čtvrtkilové balení, které známe z obchodů nejčastěji. Cena másla roste nejenom u nás, ale v celé Evropě, kde jen v květnu se jeho cena navýšila o téměř 7 %. Z této ceny ale rozhodně neprofitují zemědělci. Výkupní cena mléka v EU klesla o 1 % a cena u nás, i přes růst v minulém období, zemědělcům stále nepokrývá ...

Zemědělský svaz upozorňuje: Čeští zemědělci mají za litr mléka o korunu méně než zemědělci v EU

8.8.2017

Praha/ČR - Čeští prvovýrobci vstoupili do roku 2017 s nejnižší cenou mléka v celé Evropské unii. Ačkoliv se cena mléka do prvního pololetí v České republice mírně zvýšila i v současnosti dostávají čeští zemědělci za litr mléka o korunu méně, než je průměrná cena v EU. Výkupní cena mléka u nás dosáhla v červnu 8,3 Kč a pro zemědělce je stále podnákladová. Cena mléka v EU od začátku roku víceméně stagnuje. Zatímco v lednu, dubnu a červnu ...

AVÍZO - TISKOVÁ KONFERENCE - CENY MÁSLA A CENY MLÉKA

7.8.2017

ZEMĚDĚLSKÝ SVAZ ČESKÉ REPUBLIKY  SI VÁS DOVOLUJE POZVAT  NA  TISKOVOU KONFERENCI    ·   Co mají zemědělci z rostoucí ceny másla? ·   Je cena mléka stále podnákladová?    Na tyto a další otázky odpoví: Ing. Martin Pýcha – předseda Zemědělského svazu ČR Ing. Jan Syrůček – Výzkumný ústav živočišné výroby Ing. Jaroslav Švec – předseda ZEA Světice a předseda mlékařského hospodářského družstva Střední Čechy   Zdeněk Houška – ...

Ministerstvo chce pomoci suchým oblastem

3.8.2017

Předseda Zemědělského svazu ČR Martin Pýcha vyzval ministra zemědělství Mariana Jurečku při jejich jednání ve středu 2. srpna k pomoci oblastem postižených suchem.  Reagoval tak na žádost našich členů z postižených oblastí, především z jihomoravského kraje ale také například ze zlínského kraje či Třebíčska. Žně sice ještě probíhají ale už tak je jisté, že výnosy nebudou tak vysoké jako v minulých letech a propad v nejpostiženějších regionech ...

Místo rozdávání ryb naučte lidi rybařit, vzkazuje Zemědělský svaz ministerstvu zemědělství

2.8.2017

Praha/ČR – Zemědělský svaz ČR upozorňuje na úmysl MZe spustit nesystémové a diskriminační opatření (plánované 50 milionové dotace ministerstva zemědělství) určené pro malé chovatele dojnic od 3 do 50 kusů. Dotace má kompenzovat malým producentům mléka ztížené podmínky pří produkci a distribuci mléka plynoucí z rozsahu jejich produkce. Zemědělský svaz poukazuje na to, že z dlouhodobého hlediska je tato podpora nejen neefektivní, ale dokonce ...

První ročník Jízdy zručnosti traktorem s vlekem zná vítěze

27.6.2017

První ročník Jízdy zručnosti traktorem s vlekem zná vítěze Do Janovic nad Úhlavou se 22. června sjelo 23 nejlepších mladých traktoristů na mistrovství republiky Agrotec jízdy zručnosti 2017, který pořádal Zemědělský svaz ČR ve spolupráci se SOŠ a SOU Sušice v areálu bývalých kasáren. Nejlepším mladým traktoristou se stal student SOŠ a SOU Sušice Václav Straka. Jízda zručnosti se konala pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky, ...

Demonstrační farmy na jižní Moravě představují jak hospodařit s ohroženou půdou

22.6.2017

Nová Ves u Oslavan – Do projektu Demonstrační farmy, které mají formou praktických ukázek postupů udržitelného hospodaření s půdou vzdělávat další zemědělské podniky i veřejnost, se v okrese Brno-venkov zapojil člen Zemědělského svazu ČR družstvo Pooslaví Nová Ves a Školní zemědělský podnik Žebětice. V pondělí 26. června bude v POOSLAVÍ Nové Vsi den otevřených dveří, kde kromě prohlídek stájí, techniky, bioplynové stanice a programu pro ...

Studenti zemědělských oborů se utkají na mistrovství republiky v jízdě zručnosti s traktorem

19.6.2017

Janovice nad Úhlavou - Republikové finále Agrotec jízdy zručnosti 2017 traktorem s vlekem, které se koná 22. června v Janovicích nad Úhlavou, zná své účastníky. V osmi regionálních kolech se v průběhu dubna a května o postup utkalo kolem 150 žáků středních zemědělských škol z celé republiky. Všichni se sejdou v areálu bývalých kasáren v Janovicích, kde bude připravena i výstava zemědělské techniky a další doprovodný program. „Je důležité, ...

Zemědělský svaz ČR se vyhrazuje proti nové úpravě greeningu

31.5.2017

Zemědělský svaz ČR reaguje na probíhající diskuzi o nových pravidlech greeningu. Současný návrh na zjednodušení SZP a greeningových pravidel zahrnuje i návrh na zákaz aplikace pesticidů na produktivních plochách využívaných v ekologickém zájmu (EFA), kam spadají i pícniny, plodiny vázající dusík či meziplodiny. To může omezit pěstování pícnin, které jsou důležitou součástí výživy přežvýkavců. Svaz svůj postoj již odeslal Evropskému ...

NÁRODNÍ ZEMĚDĚLSKÉ MUZEUM PŘEDSTAVÍ SVŮJ „MATEŘSKÝ“ OBOR – NA 2. ČERVEN PŘIPRAVILO DEN ZEMĚDĚLSTVÍ!

30.5.2017

Zemědělství je tu odpradávna. Bez zemědělství by nebyl člověk živ, neměl by co jíst, nemohl by se šatit a neměl by kde bydlet. Málokdo si tento obor dokáže představit v jeho komplexnosti a obrovských historických proměnách. Národní zemědělské muzeum proto ve spolupráci se Zemědělským svazem ČR v rámci projektu Zemědělství žije! připravilo na 2. červen speciální program, který provede návštěvníky jednotlivými zemědělskými obory a představí ...

Zemědělský svaz ČR nesouhlasí se změnami v zákoníku práce

29.5.2017

V současné době se v Poslanecké sněmovně projednává a upravuje novela zákoníku práce. Novelu zákoníku předložila Poslanecké sněmovně vláda ve znění, na kterém se shodla Rada hospodářské a sociální dohody (tripartita). V Poslanecké sněmovně jsou ale přikládány nové pozměňovací návrhy, které nejen nebyly projednány se zaměstnavateli, se kterými Zemědělský svaz ČR nesouhlasí.   Tripartita, společný orgán představitelů vlády, odborů a ...

Zemědělský svaz a společnost Schaumann prodlužují spolupráci

17.5.2017

Zemědělský svaz ČR a společnost Schaumann se dohodli na pokračování spolupráce a toto své rozhodnutí potvrdili podpisem smlouvy na Národní výstavě hospodářských zvířat v Brně. V pátek 12. května se na brněnském výstavišti, kde probíhala Národní výstava hospodářských zvířat, sešli zástupci Zemědělského svazu ČR Ing. Martin Pýcha, předseda ZS, a zástupce společnosti Schaumann ČR s.r.o. Ing. Dušan Kořínek, Ph.D., obchodní ředitel, aby ...

Polovina nominací za námi

9.5.2017

Na konci června se do Janovic nad Úhlavou sjedou nejlepší řidiči traktorů ze středních zemědělských škol a učilišť z celé republiky. V areálu zdejších bývalých kasáren se bude konat republikové finále jízdy zručnosti. Na trati složené z mnoha soutěžních prvků předvedou svou šikovnost při ovládání sourpavy traktoru s dvounápravovým vlekem s řiditelnou nápravou. Celá republika byla z organizačních důvodů rozdělena do osmi oblastí, ve kterých ...

Napříč zemědělstvím na Národní výstavě hospodářských zvířat v Brně

26.4.2017

Projekt Zemědělství žije! Zemědělského svazu ČR ve spolupráci s Výzkumným ústavem živočišné výroby, v.v.i. v Praze Uhříněvsi v rámci Národního programu konzervace a využívání genetických zdrojů zvířat MZe ČR připravují pro Národní výstavu hospodářských zvířat, která se uskuteční ve dnech 11. až 14. května 2017 na výstavišti BVV v Brně, společnou naučnou stezku napříč zemědělskými obory, zejména ve vztahu k chovu hospodářských zvířat. ...

Zemědělský svaz ČR uzavřel s odbory kolektivní smlouvu vyššího stupně

19.4.2017

Praha/ČR- 19.4.2017 - Zemědělský svaz ČR jako největší zemědělská zaměstnavatelská organizace, dnes uzavřel kolektivní smlouvu vyššího stupně se zemědělskými odbory (Odborovým svazem pracovníků zemědělství a výživy - Asociací svobodných odborů ČR, dále OSPVZ). Na podpisu smlouvy se dnes dohodli zástupci obou organizací – předseda Zemědělského svazu ČR Ing. Martin Pýcha a odborový předseda Bohumír Dufek.   Vzájemná dohoda o podmínkách ...

Zemědělský svaz oprášil jízdu zručnosti traktorem. Připravuje mistrovství republiky

17.4.2017

Praha/ČR – Zemědělský svaz České republiky letos obnovil soutěž pro studenty v jízdě zručnosti traktorem a vlekem. Série regionálních kol startuje ve čtvrtek 20. dubna na SZeŠ a SOŠ Poděbrady. Po celé republice se v průběhu dubna a května uskuteční oblastní soutěžní kola a ti nejlepší jezdci traktorem se utkají v celostátním kole 22. června v Sušici. V České republice funguje přes 90 středních škol a učilišť se zemědělskými obory. „Celou ...

Potvrzeno. Glyfosát není karcinogenní

6.4.2017

Glyfosát, širokospektrální herbicid, složka celosvětově nejpoužívanějšího pesticid proti plevelu, není karcinogenní. S tímto prohlášením přišla v polovině března Evropská agentura pro chemické látky (ECHA). Evropská unie uvažovala o jeho zákazu na základě toho, že loni Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny označila glyfosát za pravděpodobný karcinogen. Nakonec bylo toto rozhodnutí o zákazu odloženo na letošní rok, dle výsledku studie ...

Voda a zemědělská půda

23.3.2017

  Praha - Voda je jednou z nejrozšířenějších látek na Zemi, ale pouze 0,3 % celkových zdrojů vody je použitelných pro lidskou potřebu. Voda je nezbytná pro veškerý život na zemi a proto je logické, že zemědělství je na vody životně závislé. Česká republika je ale z hlediska zdrojů vody specifická, žádná řeka k nám nepřitéká a tak je naše společnost zcela závislá na dešťových srážkách, které jsou v posledních letech, vlivem změn klimatu, ...

Stanovisko Zemědělského svazu ČR k návrhu zákona o převodu vlastnického práva k zemědělským pozemkům

14.3.2017

Praha/ČR - Zemědělský svaz ČR plně podporuje návrh zákona o některých otázkách spojených s převodem vlastnického práva k zemědělským pozemkům, který předložil šéf komunistického poslaneckého klubu Pavel Kováčik spolu se dvěma svými stranickými kolegy.   Zemědělská půda v ČR je cílem spekulativních nákupů ze strany realitních společností či investičních fondů, za kterými mohou být také zahraniční investoři. Tato situace pak vede rychlému ...

Výsledek hospodaření v zemědělství se zlepšil, má své ale.

14.3.2017

Větrný Jeníkov/ČR – Výsledek hospodaření v zemědělství za rok 2016 byl lepší, než v roce 2015. Situace v zemědělství tedy vypadá na první pohled pozitivně, zemědělci jsou ziskoví, ale je nutné říct, že za kladný výsledek hospodaření v zemědělství mohou především vyplácené dotace a relativně dobré výsledky v rostlinné výrobě. Vyplývá to dle šetření Zemědělského svazu ČR v členských podnicích. Zisk z vlastního šetření Zemědělského svazu, dle ...

Tisková konference k výsledku hospodaření v zemědělství ČR za rok 2016

10.3.2017

Zemědělský svaz České republiky si vás dovoluje pozvat na mimořádnou tiskovou konferenci.   Tisková konference se bude konat v kulturním domě ve Větrném Jeníkově 14. 3. ve 13:00     Témata tiskové konference: ·       Výsledek hospodaření v zemědělství za rok 2016   ·       Postoj Zemědělského svazu k předkupnímu právu 

Pro lístky do muzea přišlo více než 280 lidí

6.2.2017

Zemědělský svaz a Národní zemědělské muzeum pokračují ve spolupráci: druhé kolo kampaně na podporu prodeje mléka startuje na jaře   Pijte mléko a vyhrajte lístky do muzea. Za deset výstřižků obalů získáváte jednu rodinnou vstupenku. Tato jednoduchá pravidla hry na podporu prodeje mléka zaujala více než 280 lidí, kteří si během zimních měsíců přišli do Národního zemědělského muzea vyměnit výstřižky obalů od mléka za vstupenku. Kampaň na ...

Nové vzdělávací filmy přibližují práci v zemědělství

6.2.2017

Praha/ČR - Zemědělský svaz České republiky natočil v rámci projektu Zemědělství žije! sadu vzdělávacích filmů o práci v zemědělství a o tom, co vše je zapotřebí udělat, než se vyrobí běžná potravina či krmivo pro zvířata. Komentář namluvil brněnský herec Tomáš Sagher. K vidění jsou na sociální síti youtube, kanál Zemědělství žije! „Víte, kolik je zapotřebí práce, než si kousnete do chleba a napijete „obyčejného“ mléka? Věděli jste, že řepka ...

Odborníci: Dramatický úbytek vláhy na jižní Moravě není strašení, je to realita. Zmrzlá půda vodu neudrží

6.2.2017

Brno - Přesto, že jižní Moravu pokryl sníh, vrstva ledu nepropustí odtávající vodu do půdy. „V prosinci byly holomrazy a teprve potom napadl sníh, půda na Moravě je  promrzlá 30-50 cm do hloubky. Pokud přijdou teplejší dny, tak dojde k sublimaci a voda se vypaří do vzduchu, v půdě nezůstane,“ upozornil zemědělce profesor Zdeněk Žalud při jejich setkání ve čtvrtek 2. února v Žebětíně, které zorganizoval Zemědělský svaz ČR. Průzkumy ...

Zemědělci z jižní Moravy se učili používat protierozní kalkulačku

2.2.2017

Brno – Ve čtvrtek 2. února se zemědělci z jižní Moravy učili používat novou webovou aplikaci, která poskytuje informace o míře erozní ohroženosti dané půdy a zároveň umožňuje modelovat osevní postupy. Zemědělci tak zjistí, zda jejich osevní postupy jsou v rámci  protierozních opatření pro danou půdu vhodné, nebo ne. Aplikaci vyvinul Výzkumný ústav meliorace a ochrany půdy ve spolupráci s ministerstvem zemědělství. Setkání zemědělců ...

Zemědělci z jižní Moravy budou řešit stav půdy. Přijede i ministr Jurečka

30.1.2017

Brno – Ve čtvrtek 2. února pořádá Zemědělský svaz, územní organizace Brno-venkov, Znojmo v Žebětínském dvoře (Křivánkovo nám. 33a, Brno–Žebětín)od 9 hod setkání zemědělců z jižní Moravy s ministrem zemědělství Marianem Jurečkou. Řešit budou aktuální stav půdy v Jihomoravském kraji, zemědělskou politiku po roce 2020, ale také vzdělávání a mzdy v zemědělství.                        Účast médií na základě registrace: Eva Fruhwirtová, 737 10 ...

Tržby za rozhodující komodity v zemědělství ČR za r. 2016 poklesly

25.1.2017

24. 1. 2017 Praha - Zemědělský svaz ČR odhaduje, že za rok 2016 oproti r. 2015 dojde celkovému poklesu tržeb za rozhodující zemědělské komodity. Hlavní podíl na poklesu tržeb v loňském roce mělo především výrazné snížení tržeb u živočišných komodit, naopak u hlavních rostlinných komodit očekáváme, že se tržby proti roku 2015 zvýšily. Za snížení tržeb může především pokles ceny mléka a obilovin.   Tržby za rozhodující zemědělské komodity ...

Zemědělský svaz ČR ve spolupráci s Výzkumným ústavem živočišné výroby, v.v.i. v Praze Uhříněvsi připravil výtvarnou soutěž pro žáky základních škol

23.1.2017

Tisková zpráva Praha 16. 1. 2017   TZ: Zemědělský svaz ČR ve spolupráci s Výzkumným ústavem živočišné výroby, v.v.i. v Praze Uhříněvsi připravil výtvarnou soutěž pro žáky základních škol               Zemědělský svaz ČR pod hlavičkou projektu Zemědělství žije! ve spolupráci s Výzkumným ústavem živočišné výroby, v.v.i. v Praze Uhříněvsi v rámci Národního programu konzervace a využívání genetických zdrojů zvířat MZe ČR připravil pro žáky ...

Zemědělský svaz hodnotí rok 2016. Největší problém byla nízká cena mléka a vepřového masa, dovoz zahraničních produktů a nedostatek mladých...

1.1.2017

Praha/ČR – Nízké realizační ceny mléka a vepřového masa trápily zemědělce celý rok 2016, z dlouhodobého hlediska se zemědělská produkce v ČR snižuje a naopak se zvyšují dovozy agrární produkce ze zahraničí, projekt Zemědělství žije! se každý týden po celý rok účastnil tří až pěti akcí po celé republice s cílem přiblížit mladým lidem zemědělství, české zemědělství se potýkalo s krizí v oblasti mléka a vepřového - Zemědělský svaz ČR zhodnotil ...

Zaměstnávání pracovníků z Ukrajiny

8.12.2016

Praha 8.12.  Tisková zpráva  Zemědělství, stejně tak jako jiné sektory, čelí nedostatku pracovníků. Vláda v letošním roce schválila navýšení personálních kapacit, s cílem urychleně zajistit vyřízení vyššího množství žádostí o zaměstnanecké karty v rámci Režimu zvláštního zacházení pro kvalifikované zaměstnance z Ukrajiny. Zemědělci se do tohoto programu začínají zapojovat. V současnosti je již do zvláštního režimu zařazen první zemědělský ...

Jízda zručnosti a zemědělská olympiáda 2016

29.11.2016

25. 11. 2016 Tisková zpráva  České Budějovice - V rámci tradičního veletrhu Vzdělání a řemeslo na českobudějovickém výstavišti Zemědělský svaz ČR opět zorganizoval soutěže jízdu zručnosti traktorem s vlekem a zemědělskou olympiádu. Obou akcí se letos zúčastnilo šedesát studentů z dvaceti středních odborných škol a učilišť z pěti krajů České republiky. Hmotné dary do soutěží věnovaly společnosti Strom Praha a.s., Kverneland Group Czech, ...

Zemědělský svaz ČR a COOP podporují regionální potravinu

23.11.2016

Cílem celostátní reklamní kampaně je větší propagace těchto výrobků v maloobchodních prodejnách Skupiny COOP, tak aby jejich prodej podpořil českou krajinu a české výrobce, ve velké většině zemědělce. První setkání zatím proběhly v Plzeňském a Jihočeském kraji. Zemědělský svaz České republiky se delší dobu snaží o propagaci českých výrobků na pultech obchodů. Pro české regionální výrobce není jednoduché, v podstatě leckdy nemožné, dostat se ...

Zemědělský svaz ČR odhaduje vysoký agrární zahraniční schodek

21.11.2016

Větrný Jeníkov - Vývoj agrárního zahraničního obchodu není příznivý. To zaznělo na zasedání výboru Zemědělského svazu ve Větrném Jeníkově. Svaz odhaduje, že dojde k opětovnému zhoršení agrárního salda ČR na cca minus 22 mld. Kč. V agrárním dovozu i vývozu bude dosaženo historického maxima. Strukturu agrárního zahraničního obchodu se stále nedaří navzdory přijaté rozvojové strategie resortu MZe ČR zlepšovat.   Saldo agrárního zahraničního ...

Zemědělský svaz oslovuje mladé lidi s cílem přiblížit jim zemědělství atraktivně

20.11.2016

Tisková zpráva    České Budějovice/Praha – Soutěže jízda zručnosti traktorem a zemědělská olympiáda nejsou jedinou aktivitou zaměřenou na mladé lidi. V rámci projektu Zemědělství žije! pořádá Zemědělský svaz ČR každý týden po celé České republice programy pro děti a mladé lidi. „Zábavnou formou je učíme poznávat hospodářská zvířata a také plodiny. Hlavně tedy chceme ukázat, že zemědělství není jen špinavá práce, jak se mnozí mladí ...

Studenti z Třebíče a Pelhřimova budou soutěžit v jízdě zručnosti traktorem a vlekem

17.11.2016

Tisková zpráva  Třebíč/Pelhřimov – Jízda zručnosti s traktorem a vlekem a zemědělská olympiáda pro studenty středních zemědělských škol a učilišť se uskuteční v rámci 22. ročníku veletrhu Vzdělání a řemeslo na Výstavišti v Českých Budějovicích, a to v pátek 25. listopadu. S ostatními studenty z České republiky se utkají také studenti středních zemědělských škol z Třebíče a Pelhřimova. Za Třebíč to bude Stanislav Malý, Radek Mezlík, Mojmír ...

Česko trápí sucho. Stát připravuje opatření. Odborníci se sejdou na konferenci

8.11.2016

  Tisková zpráva  Praha - Nebývalé teplo a sucho v létě sice urychluje zrání úrody, ovšem snižuje kvalitu zemědělských produktů. I přes občasné deště je Česká republika za poslední roky mimořádně vyprahlá. Změna klimatu je zřejmá a ministerstvo zemědělství i ministerstvo životního prostřední se rozhodlo tuto situaci řešit. Jak moc budou tato opatření fungovat, ukáže čas. A právě o klimatických změnách, vlivu na zemědělství a také o ...

Zemědělci jsou proti sick days. Jejich zavedení je absolutně nepřijatelné

2.11.2016

Praha/ČR (2.11.2016) – Zemědělský svaz ČR je zásadně proti návrhu ministerstva práce a sociálních věcí zavést povinnou pětidenní placenou nemocenskou tzv. sick days. Zároveň se ostře ohrazuje proti kritice, která vrhá na Zemědělský svaz ČR negativní obraz v tom smyslu, že zemědělci nutí chodit do práce nemocné zaměstnance. „Zemědělský svaz ČR je proti zavedení sick days a proti zrušení zrušení stávající karenční doby, tedy proplácení mzdy ...

TZ: V Čáslavi funguje druhým rokem zemědělský kroužek pro děti

27.10.2016

Čáslav – Druhým rokem funguje na Střední zemědělské škole v Čáslavi agroenviromentální kroužek pro žáky základních škol. Ti se v něm zábavnou a praktickou formou seznamují se všemi obory zemědělské výroby. Kroužek, do kterého v letošním školním roce chodí 19 žáků, vede Kristýna Neuhauserová s kolegyní Lucií Lipenskou. „Snažím se kroužek připravovat zábavně a hlavně zajímavě. S dětmi objevujeme to, co obnáší zemědělství a práce na farmě, ve ...

TZ: Německé vepřové maso vytlačuje z obchodů to české

13.10.2016

Praha - Stavy prasat v České republice klesají. Během čtyř měsíců klesl počet prasat o 2,4 % a počet prasnic dokonce o 4,1 %. Dle ministerstva zemědělství byl celkový stav prasnic v roce 2015 nejnižší od roku 1980 a jejich počet stále klesá. České vepřové maso na pultech obchodů mizí a je nahrazováno dováženým vepřovým, nejvýznamněji z Německa. Počty chovaných prasat se v České republice zjišťovaly v soupisu hospodářských zvířat k 1. 4. ...

TZ: Studenti budou soutěži v jízdě zručnosti traktorem, dojení a také ve znalostech plodin

11.10.2016

Praha – Jízda zručnosti s traktorem a vlekem a zemědělská olympiáda pro studenty středních zemědělských škol a učilišť se uskuteční v rámci 22. ročníku veletrhu Vzdělání a řemeslo na Výstavišti v Českých Budějovicích, a to v pátek 25. listopadu. Každoročně se do soutěží přihlašuje kolem dvaceti soutěžících. Na letošní ročník jízdy zručnosti bude zapůjčen traktor značky Zetor a vlek od společnosti Agrozet. Účastníky Jízdy zručnosti čeká ...

TZ: Mléko je levnější než voda. Českým zemědělcům může pomoci sdružení do odbytových družstev

28.9.2016

Tisková zpráva 27. 9. 2016 Praha/ČR – Jedním z řešení krize v mléčném sektoru je sdružování zemědělců do odbytových družstev a sdružení organizací producentů. Tato forma funguje v zahraničí a čeští zemědělci by se podle Zemědělského svazu ČR měli inspirovat právě zde. Podle předsedy Zemědělského svazu ČR Martina Pýchy je to to možnost, jak ovlivnit cenu vykupovaného mléka a zvýšit podíl zemědělců na konečné ceně mléčných výrobků. „Mléko ...

Společná kampaň na podporu českého mléka startuje

27.9.2016

Tisková zpráva  27.9.2016 Praha/ČR - Národní zemědělské muzeum a Zemědělský svaz České republiky připravili první společnou kampaň na podporu chovatelů skotu a výrobců mléka. Je zacílena na spotřebitele a jejím smyslem je podpořit prodej českého mléka. Za deset obalů od českého mléka získají spotřebitelé rodinnou vstupenku do Národního zemědělského muzea. „Jde o jednoduchou soutěž, jejímž cílem je připomenout spotřebitelům, že není od ...

avízo: Odbytová družstva a jejich role v mléčném sektoru

9.9.2016

Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR a Zemědělský svaz ČR   ve spolupráci   Evropskou Organizací družstev - Cogeca   si Vás dovolují pozvat na konferenci     „Odbytová družstva a jejich role v mléčném sektoru“   Jaká je budoucnost mléčného sektoru v EU i u nás ve světle současné krize?       27. září 2016 8:00 – 15:30 hod         Top hotel Praha Kongresový sál II, Blažimská 1781/4, 149 00 ...

TZ: Zemědělci se obávají dalšího rušení cukrovarů. Jednají o cenách na příští rok

9.9.2016

Praha/ČR– Moravští zemědělci jednali ve čtvrtek 8. září se zástupci rakouské společnosti Agrana, která je vlastníkem Moravskoslezských cukrovarů, o ceně cukrovky na příští rok. Tato jednání byla zatím neúspěšná. Zemědělci se obávají, že zahraniční vlastníci cukrovarů využijí v roce 2017 ukončení kvót na cukrovku a výrobu cukru přesunou do Německa. Ačkoliv cena cukru na světových trzích roste a světové zásoby cukru se blíží minimu, cenový ...

TZ: Dotace a odborné vzdělávání zemědělců - pravdy a mediální nepravdy

18.8.2016

V pondělí 3. srpna vydal týdeník Dotyk článek s názvem Jde v zemědělství ještě vůbec něco bez dotací? Autorka Táňa Králová negativně vykreslila projekt odborného vzdělávání zootechniků zaměřený na Zefektivnění chovu prasat a skotu prostřednictvím odborného vzdělávání zootechniků. Z článků vyznívá, že tento projekt organizovaný Zemědělským svazem ČR je zbytečný a podporuje jen velké podniky. Je škoda, že autorka tohoto článku stejně jako v ...

U projektu Zemědělství žije! nedošlo k porušení rozpočtové kázně

18.8.2016

Tisková zpráva  Praha – Nejvyšší kontrolní úřad se v rámci kontroly na ministerstvu zemědělství zaměřil na jednoho z příjemců dotací, a to na Zemědělský svaz ČR a jeho projekt s názvem Zemědělství žije. Zemědělský svaz ČR považuje za důležité vysvětlit situaci ohledně využití dotací, aby nedocházelo k dalším mediálním dezinterpretacím. V roce 2013 dotace pro Zemědělský svaz činila 1 680 000 Kč, nikoliv 3 000 000 Kč, jak se objevilo v ...

Situace je kritická, řekl na výboru svazu Pýcha

30.6.2016

Situace v českém zemědělství je stále kritická a proto je nezbytný okamžitý zásah vlády, řekl předseda Zemědělského svazu České republiky Martin Pýcha na zasedání výboru a kontrolní komise ve Větrném Jeníkově 28. června. Jedná se především o komoditu mléko a vepřové maso, které se nachází na velmi nízké cenové úrovni oproti ostatním státům Evropské Unie. Cena mléka je o 5 % nižší, než byla v roce 1996 a stále klesá. Chovatelé prodělávají na ...

První zemědělské podniky likvidují chovy. Výkupní cena mléka spadla pod šest korun na litr

25.6.2016

Mladá Boleslav/ČR – Kriticky nízká výkupní cena mléka nutí české zemědělce likvidovat stáda dojného skotu. Zemědělské družstvo Čistá u Mladé Boleslavi tento týden prodalo 105 krav do Belgie a Německa, na zbývajících 595 krav hledají kupce. Část krav pravděpodobně půjde na jatka, část se pokusí prodat jiným chovatelům. „Chov je dlouhodobě nerentabilní a v brzké době nevidíme naději na zlepšení. Proděláváme těžké peníze a pokud bychom dále ...

Pýcha představil na jednání vlády požadavky zemědělců

8.6.2016

Na jednání vlády 8.6. představil Martin Pýcha situaci v zemědělství. Níže požadavky, které jsou nutné řešit a o které zemědělci žádali vládu:   1.     Nižší daně a odvody pro zemědělce – Polsko (15% hned na začátku), SRN apod.   2.     Navýšení podpory u sucha a úprava kritérií, tak aby nebyly znevýhodněny střední a větší podniky (Naprostá většina živočišné výroby u nás je vyprodukována v podnicích právnických osob, které dle nové ...

Zemědělcům v České republice může hrozit vybíjení stád dojnic

6.6.2016

Praha/Brusel -  Na evropském trhu je nadprodukce mléka. Evropská komise jako řešení navrhuje dobrovolné snižování produkce. Podle předsedy Zemědělského svazu ČR Martina Pýchy, který o situaci jednal s eurokomisařem pro zemědělství Hoganem, je nepředstavitelné, abychom v ČR zemědělské podniky motivovali k dobrovolnému snižování produkce. Česká republika má již nyní velmi nízké stavy zvířat a jejich další snižování bude znamenat ...

Střední a velké zemědělské podniky upozorňují na nerovné podmínky v získávání dotací z Programu rozvoje venkova

6.6.2016

Praha/ČR – Střední a velké zemědělské podniky budou podle připravovaných preferenčních kritérií pro podzimní kolo výzev investičních podpor v Programu rozvoje venkova znevýhodněny oproti mikro a malým farmářům.  Ministerstvo zemědělství na jednu stranu ve své strategii deklaruje podporu živočišnou výroby, která kromě zajištění soběstačnosti v chovu vepřového, hovězího, drůbeže a produkci mléka, zajišťuje a také přispívá k uchování kvality ...

Zemědělci na Vysočině bijí na poplach. Ohrožuje je nízká výkupní cena mléka a masa

19.5.2016

Tisková zpráva   Jihlava/Praha – Zemědělci na Vysočině aktualizovali prohlášení, ve kterém popisují zhoršující se stav v zemědělství. Upozorňují nejen na propad tržních cen u mléka a vepřového masa. Pokud podle nich nedojde k okamžitému řešení, dojde na Vysočině k zániku chovů hospodářských zvířat, což bude mít za následek snížení zaměstnanosti a také negativní dopad na úrodnost půdy a jejích schopnost zadržovat pitnou vodu. „Výkupní cena ...

Plzeňští zemědělci jsou znepokojeni stavem českého zemědělství

19.5.2016

Plzeň – Ve čtvrtek 19. května se v 9.30 (restaurace „U Matasů“ Plzeň – Černice) sejdou členové Zemědělského svazu Plzeňského kraje. Budou projednávat postup při řešení současného obtížného stavu zemědělství, kdy se výkupní cena mléka a vepřového masa dostala na nejnižší úroveň a situace se dále zhoršuje. Například cena mléka je cca 2 Kč/l pod výrobními náklady. Zemědělci tak budou jednat o připojení se k prohlášení zemědělců v Kraji ...

Kompenzace za sucho rozděluje zemědělce

18.4.2016

Tisková zprávaPraha 18. 4. 2016 Zemědělský svaz ČR hodnotí pozitivně rozhodnutí vlády, kterým schválila kompenzace pro zemědělce za loňské rekordní sucho 600 milionů korun. Jsme však přesvědčeni, že výše schválené kompenzace je nedostatečná, jakkoliv si uvědomujeme stav vládní rozpočtové rezervy. Zásadně ale nesouhlasíme s nastavením kompenzace, kde je zvýhodňována jedna skupina zemědělců před druhou tj. malí zemědělci, před těmi středními ...

Stanovisko ZS ČR k návrhu vyhlášky o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě

9.3.2016

Tisková zpráva Praha, 9. března 2016 Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů České republiky obdržela zásadní připomínky k návrhu vyhlášky od Unie zaměstnavatelských svazů České republiky a od Zemědělského svazu České republiky, které jsou natolik zásadní, že konfederace v žádném případě nesouhlasí s přijetím vyhlášky v předloženém znění a doporučuje ji přepracovat. V současné době kaly z čistíren odpadních vod před jejich ...

Záporné agrární saldo je nejnižší od roku 2001

12.2.2016

Saldo agrárního zahraničního obchodu v roce 2015 dosáhlo -18,4 mld. Kč, což je nejlepší výsledek od roku 2001.  Avšak ačkoliv se vysoké zahraniční saldo podařilo snížit, struktura agrárního zahraničního obchodu se ale nedaří zlepšovat. Vyvážíme z velké části suroviny a dovážíme výrobky s vyšší přidanou hodnotou. Agrární saldo nám tak zlepšuje vývoz mléka, obilovin, tabáku a tabákových výrobků. K historicky nejvýznamnějšímu snížení agrárního ...

Předseda Zemědělského svazu znovu zvolen viceprezidentem COGECA

8.12.2015

Na čtvrtečním jednání prezidia evropské organizace zemědělských družstev – COGECA, byl předseda Zemědělského svazu Ing. Martin Pýcha podruhé zvolen jejím viceprezidentem. Ing. Pýcha obhájil mandát a zůstává tak jediným členem vedení COGECA z řady nových členských zemí. Prezidium COGECA volilo prezidenta a 4 viceprezidenty na tříleté funkční období. Prezidium Ing. Martin Pýcha se stal poprvé viceprezidentem Cogecy na zasedání v prosinci v ...

Zemědělství žije! 2015

3.12.2015

 Tisková zpráva Praha 3. 12. 2015   Třetí rok projektu Zemědělského svazu ČR s názvem Zemědělství žije! je úspěšně za námi. V letošním roce se Zemědělství žije! zaměřilo nejen na laickou veřejnost a děti, ale cíleně i na žáky základních a středních zemědělských škol. V roce 2015 jsme se zemědělskou osvětou pod tímto projektem navštívili 46 akcí! Nejčastěji mezi nimi byly zemědělské výstavy, dožínky, chovatelské a firemní dny, ale i dny ...

Rozhodnutí ERÚ

27.11.2015

Tisková práva Praha 27. 11. 2015   Nesmyslné cenové rozhodnutí ERÚ   Energetický regulační úřad (ERÚ) zveřejnil dne 19. 11. 2015 cenové rozhodnutí, kterým se stanovuje podpora pro výrobky elektřiny v z obnovitelných zdrojů energie (OZE) uvedených do provozu od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2015. V tomto dokumentu zcela chybí podpora pro zdroje uvedené do provozu v letech 2006 – 2012, ačkoli k tomu není žádný právní důvod a zákon ukládá ...

Odbytová družstva – možnost ovlivňování ceny mléka na trhu

23.9.2015

Tisková zprávaVětrný Jeníkov, 22. 9. 2015 Odbytová družstva – možnost ovlivňování ceny mléka na trhu Tradičně ve Větrném Jeníkově se 22. září konalo 3. zasedání výboru a kontrolní komise Zemědělského svazu ČR v roce 2015. Předseda svazu Pýcha informoval přítomné o aktuálním dění v Bruselu, o hlavních záležitostech zemědělství, včetně krizového stavu v komoditách mléko a vepřové maso. Jako hosté vedle Pýchy vystoupili se svými prezentacemi ...

Propad tržeb zemědělců za rozhodující zemědělské komodity meziročně bude přes 13 mld. Kč

23.9.2015

Z odhadu tržeb Zemědělského svazu ČR se ukazuje, že tržby za rozhodující zemědělské komodity se v roce 2015 oproti r. 2014 sníží cca o 15%. U mléka odhadujeme pokles tržeb cca o 20%. Toto snížení tržeb je způsobeno především poklesy cen placených zemědělským výrobcům. Tržby zemědělců za rozhodující agrární komodity v absolutní hodnotě v r. 2014 i 2013 překonaly hranici 93 mld. Kč. Tržby roku 2015 za rozhodující komodity budou dle odhadu ...

Chybí organická hmota

17.9.2015

V posledních letech se stále častěji hovoří o zhoršujícím se stavu půdy. V závislosti na zdroji se uvádí, že až polovina zemědělské půdy v naší republice je ohrožena různými druhy eroze, množství půdy ubývá neustálou urbanizací, stále více zemědělských pozemků je zalesňováno. Někdy by se zdálo, že stojíme na okraji propasti. Bohužel tyto alarmující zprávy mají pravdivý základ. Skutečně ubývá půda a skutečně klesá její kvalita. Neexistuje ...

Svaz na Zemi živitelce

4.9.2015

Tradiční mezinárodní výstavu Země živitelka, která se konala na přelomu srpna a září na Výstavišti v Českých Budějovicích, navštívily tisíce lidí různých věkových skupin. Zemědělský svaz ČR se akce také zúčastnil, včetně svého zajímavého programu pro děti Zemědělství žije! Stovky dětí se zastavily v osvětovém stánku, aby si vyzkoušely své znalosti ze zemědělského sektoru. Země živitelka je jedinou výstavou v České republice, která zahrnuje ...

Spolupráce se Spolkem pro obnovu venkova

4.9.2015

V rámci odborného semináře „Podpora rozvoje venkova v ČR“ na českobudějovickém výstavišti při konání veletrhu Země živitelka 2015 podepsal 28. srpna předseda Zemědělského svazu ČR Ing. Martin Pýcha a předseda Spolku pro obnovu venkova ČR Mgr. Eduard Kavala Dohodu o spolupráci. Hlavním cílem této dohody je mj. spolupráce na rozvoji českého zemědělství a venkova, zlepšování kvality života na venkově či propagaci zemědělství a venkova jakožto ...

Zástupci ZS ČR jednali s kardinálem Dukou

4.9.2015

Předseda Zemědělského svazu ČR se sešel s kardinálem Dominikem Dukou a současně se zástupci zodpovědnými za správu církevního majetku mons. Tomášem Holubem a Ing. Karlem Štíchou. Hlavním předmětem jednání bylo představit Zemědělský svaz a jeho aktivity v oblasti zemědělství a venkova, diskutovat o správě a hospodaření na církevní půdě a také koordinovat vzájemná stanoviska a názory při jednání na MZe především ve vztahu k Programu rozvoje ...

Společná výzva zemědělcům a cukrovarům

31.8.2015

Tisková zprávaV Praze 25.8.2015 Zástupci Zemědělského svazu ČR, Svazu pěstitelů cukrovky Čech, Svazu pěstitelů cukrovky Moravy a Slezska a Českomoravského cukrovarnického spolku společně vyzývají své členy -  pěstitele cukrovky a cukrovary v ČR, aby v případě přebytku cukrovarských řízků je nabídli k prodeji chovatelům dojených krav. Níže podepsaní tak reagují na dopady velmi suchého počasí v uplynulých měsících, které zapříčinilo ...

Situace na trhu s mlékem se zhoršuje

15.7.2015

Situace na českém trhu s mlékem je kritická. Výkupní cena mléka stále klesá, v květnu dosáhla úrovně 7,76 Kč/l nikdo nedokáže odhadnout, jak dlouho tento pokles bude trvat. České mléko má jednu z nejnižších cen v EU a mezi producenty roste nervozita. Proto v úterý 14. 7. 2015 proběhlo v Praze jednání krizového štábu složeného ze zástupců odbytových organizací, chovatelských svazů, Zemědělského svazu ČR a Agrární komory ČR o vzniklé situaci ...

Rok 2015 nebude pro zemědělce tak úspěšný, jako roky minulé

26.6.2015

Tisková zpráva Praha, 26. června 2014         Ve středu 24. 6. proběhlo zasedání výboru Zemědělského svazu, které se zabývalo aktuálními otázkami českého zemědělství. S ohledem na pokles cen hlavních zemědělských komodit je zřejmé, že co se týče finanční stránky věci, rok 2015 nebude tak úspěšný, jako byl rok 2014. Tržby zemědělců za rozhodující agrární komodity v r. 2014 i 2013 překonaly rekordní hranicí 90 mld. Kč; Ovšem v r. 2015 se ...

Zeras, a. s., Radostín nad Oslavou je TOP ZSČR za rok 2014

26.6.2015

  Tisková zpráva 25. 6. 2015   V rámci slavnostního zahájení Národní výstavy hospodářských zvířat a zemědělské techniky na brněnském výstavišti, kterého se Zemědělský svaz ČR tradičně účastní, bylo udělováno ocenění nejlepším členským podnikům Zemědělského svazu ČR za rok 2014 s názvem TOP ZSČR. Soutěž je udělována ve třech kategoriích, z nichž je pak vyhodnocen ještě nejlepší podnik. Letos se konal již 14. ročník této soutěže. Jedním z ...

Stanovisko svazu k preferenčním kriteriím

22.6.2015

Tisková zpráva Praha, 18. 6.   V současné době jsou na úrovni pracovních skupin Monitorovacího výboru programu rozvoje venkova projednávána některá opatření tzv. preferenčních kritérií pro posuzování žádostí v rámci Programu rozvoje venkova na období 2014-2020. Zemědělský svaz ČR ovšem nesouhlasí s určitými postupy týkající se již uskutečněných jednání, navíc se nelze zbavit dojmu, že je některým zájmovým skupinám dopřáno více prostoru, ...

Pracovní komise pro problematiku půdy

18.6.2015

Tisková zpráva Praha 16.6.2015 Pracovní komise pro problematiku půdy Půda a zemědělství k sobě neodmyslitelně patří již od pradávna. Bez půdy se prostě zemědělec neobejde. A protože zemědělství a s ním navazující potravinářství je jedním ze základních odvětví národního hospodářství, je nutné se o půdu starat a zacházet s ní šetrně, neboť je to základní přírodní zdroj pro obživu. Člověk svou činností půdu přetváří, ovlivňuje a mění, čímž ...

Zemědělský svaz ČR na Národní výstavě hospodářských zvířat v Brně

18.5.2015

Zemědělský svaz ČR se se svým osvětovým projektem Zemědělství žije! zúčastní Národní výstavy hospodářských zvířat, která se koná 25. - 28. června na brněnském výstavišti. Mimo svých obvyklých osvětových činností z oblasti zemědělství organizuje Zemědělský svaz ČR literární a obrázkovou soutěž pro děti ze základních škol. Národní výstava hospodářských zvířat v Brně je největší přehlídkou živočišné produkce u nás. Návštěvníci si zde mohou ...

Zástupci producentů mléka se setkali s ministrem zemědělství kvůli budoucnosti sektoru

1.4.2015

Dnes 1. 4. 2015 proběhla v poslanecké sněmovně schůzka největších zástupců odbytových organizací na mléko v čele s předsedou Zemědělského svazu ČR Martinem Pýchou a ministrem zemědělství Marianem Jurečkou na v současnosti téma číslo jedna a to je zrušení mléčných kvót. Ukončení režimu mléčných kvót v EU přináší možnost pro zemědělce produkovat tolik mléka, kolik budou chtít. S tím se samozřejmě pojí otázky okolo budoucího vývoje cen mléka ...

Zástupci producentů mléka se sejdou s ministrem zemědělství kvůli budoucímu vývoji v sektoru

31.3.2015

Mléčný sektor čeká 1. dubna událost roku. Po jedenatřiceti letech totiž v Evropě skončí mléčné kvóty, což znamená, že zemědělci v jednotlivých zemích budou moci vyprodukovat tolik mléka, kolik budou chtít, už nebudou existovat limity a sankce při jejich překročení. Jaký bude další vývoj sektoru výroby a zpracování mléka v ČR? Jak zajistit konkurenceschopnost českých producent a mlékáren? Toto a další věci budou diskutovat zástupci největších ...

Zemědělské centrum Eden

26.3.2015

Zemědělský svaz ČR se se svým populárním osvětovým projektem Zemědělství žije! zúčastnil otevření centra Eden - nového vzdělávacího střediska v srdci Vysočiny u Bystřice nad Pernštejnem. Nalézt jste nás mohli v muzeu s příznačným názvem příběh půdy. Jako tradičně jsme připravili naučnou stezku, mnoho poznávaček a dalších soutěží, kterými jsme vhodně doplnili téma půda, které na nás z muzea půdy jen čišelo. Nechyběl model stáje se skotem a ...

Pýcha viceprezidentem AKČR

12.3.2015

Tisková zpráva Olomouc 12. 3. 2015     Předseda svazu byl zvolen viceprezidentem AKČR Na dnešním XXIII. sněmu Agrární komory byl předseda Zemědělského svazu Martin Pýcha zvolen jedním ze 4 nových viceprezidentů. Sněm komory volil dva nové viceprezidenty za sněmovnu všeobecnou a dva nové viceprezidenty za sněmovnu společenstev. Agrární komora tak má nově celkem 6 viceprezidentů.  Zvolením předsedy svazu na tento post může komunikace mezi ...

2014 – úspěšný rok pro zemědělce

11.3.2015

Tisková zprávaVětrný Jeníkov, 10. 3. 2015 Úspěšný rok pro zemědělce   Nadprůměrný výsledek hospodaření v zemědělství za rok 2014 či kritika reformované společné zemědělské politiky a zhodnocení činnosti Zemědělského svazu ČR od posledního zasedání. To byla hlavní témata prvního společného zasedání výboru a kontrolní komise Zemědělského svazu ČR, které se konalo letos 10. března v kulturním domě ve Větrném Jeníkově.   Na výboru ...

VIDEO: Konference k výsledku hospodaření v zemědělství ČR za rok 2014

6.3.2015

Dne 6. 3. 2015 v 9:00 se konala v zasedací místnosti Zemědělského svazu ČR na adrese Hybernská 38, Praha 1 tisková konference ke zveřejnění výsledků hospodaření v zemědělství ČR.  

V roce 2014 dosáhl výsledek hospodaření v zemědělství ČR nadprůměrně dobrého výsledku

6.3.2015

Tisková zpráva Zemědělského svazu ČR ze dne 6. 3. 2015 k výsledkům hospodaření v zemědělství v r. 2014 V Praze dne 6. března 2015 V roce 2014 dosáhl výsledek hospodaření v zemědělství ČR nadprůměrně dobrého výsledku. Šetření Zemědělského svazu (šetření dle účetnictví ČR) ukázalo nadprůměrný zisk v přepočtu na celé zemědělství ve výši téměř 19 mld. Kč (na hektar to představuje 5 331 Kč). Je to více jak dvojnásobně vyšší výsledek vzhledem k ...

Tisková konference k výsledku hospodaření v zemědělství ČR za rok 2014

4.3.2015

Dne 6. 3. 2015 v 9:00 se koná v zasedací místnosti Zemědělského svazu ČR na adrese Hybernská  38, Praha 1 tisková konference ke zveřejnění výsledků hospodaření v zemědělství ČR.    Na tiskové konferenci vystoupí předseda Zemědělského svazu ČR ing. Martin Pýcha a ředitel statistiky zemědělství, lesnictví a životního prostředí ČSÚ ing. Jiří Hrbek. Oba vystupující přednesou výsledky hospodaření v zemědělství za rok 2014, jak vyšly v obou ...

Vývoj agrárního zahraničního obchodu ČR

11.2.2015

Tisková zprávaPraha, 9.2. 2015 Předpoklad Zemědělského svazu ČR o výši salda agrárního zahraničního obchodu v roce 2014 se do jisté míry potvrdil, saldo se zmenšuje. Od vzniku České republiky byl dle ČSÚ nejhorší výsledek záporného agrárního salda v roce 2011, od té doby dochází k jeho snižování. Mezi lety 2011 a 2014 zaznamenalo saldo zahraničního agrárního obchodu historicky největší snížení. Agrární zahraniční obchod ovlivňuje mimo jiné ...

Jak je to se znevýhodňováním

2.2.2015

Tisková zprávaPraha, 29. 1. 2015 V poslední době se opět objevuje otázka zvýhodňování jedné skupiny zemědělců oproti skupině jiné, v tomto případě velkých podniků oproti malým zemědělcům. Je smutné, že v tak malé zemi se neustále musí mezi sebou zemědělci hádat, místo toho abychom se dokázali dohodnout. Odsuzujeme se tak sami do role outsiderů, kteří nemají na nic jednotný názor, a v celoevropském měřítku působíme směšně. A nyní k ...

Agrární zahraniční obchod pokračuje ve zlepšování, problémy s jeho strukturou ale zůstávají

8.1.2015

Tisková zprávaPraha, 8. ledna 2014 Výsledky agrárního zahraničního obchodu ČR za leden až listopad 2014 ukazují, že v minulém roce pravděpodobně došlo k dalšímu významnému zlepšení resp. ke snížení záporného salda to cca o 20%. Dle odhadu Zemědělského svazu se záporné saldo sníží na cca -19 mld. Kč. Agrární zahraniční obchod tak i v minulém roce pokračoval ve zlepšujícím se trendu. Tato na první pohled pozitivní informace, ale má svá ...

Zemědělství žije! i v roce 2015

7.1.2015

Tisková zprávaPraha, 7. ledna 2014 Populární osvětový projekt na podporu agrárního sektoru Zemědělského svazu ČR s názvem Zemědělství žije! dostal i pro rok 2015 z Ministerstva zemědělství ČR zelenou a chystá se již nyní na nové výstavy a dny otevřených dveří, které letošním rokem doplní i zcela nové osvětové činnosti. Již třetím rokem může díky získané dotaci pokračovat projekt Zemědělského svazu ČR s názvem Zemědělství žije!, jehož cílem ...

Zemědělský svaz nevidí další důvod k poklesu ceny mléka v ČR a upozorňuje na negativní predikci EU střednědobého vývoje sektoru výroby mléka u nás

7.1.2015

Tisková zprávaPraha, 7. ledna 2015 „Cena za mléko placená českým zemědělcům je 6. nejnižší v EU a poptávka po mléku významně neklesá, nevidíme tak důvod, aby se cena zemědělských výrobců mléka dále snižovala“ konstatoval po jednání se zástupci českých producentů mléka předseda Zemědělského svazu, Ing. Martin Pýcha. Včera proběhlo setkání předsedy Zemědělského svazu se zástupci českých producentů mléka k posouzení vývoje v komoditě mléko a ...

Svaz uzavřel s odbory kolektivní smlouvu vyššího stupně 2015

6.1.2015

Zemědělský svaz ČR jako největší zemědělská zaměstnavatelská organizace a Českomoravský svaz zemědělských podnikatelů uzavřeli s Odborovým svazem pracovníků zemědělství a výživy - Asociací svobodných odborů ČR Kolektivní smlouvu vyššího stupně pro rok 2015. Na podpisu smlouvy se dne 22. 12. 2014 dohodli zástupci všech organizací – předseda Zemědělského svazu Ing. Martin Pýcha, předseda Českomoravského svazu zemědělských podnikatelů Ing. ...

VIDEO: Předseda ZS ČR k platům v zemědělství pro rok 2015 (ČT24)

6.1.2015

Předseda svazu Ing. Martin Pýcha byl hostem pořadu Studio ČT24, kde hovoří o zvyšování platů v zemědělství. Pokud Vám video nelze přehrát, naleznete ho zde.   Zdroj: http://www.ceskatelevize.cz/ct24/ekonomika/296209-mzdove-tarify-v-zemedelstvi-porostou-dohodli-se-podnikatele-s-odbory/

Předsedou svazu je Pýcha

7.11.2014

  Do Kulturního domu ve Žďáru nad Sázavou se 6. listopadu sjeli zemědělci, členové Zemědělského svazu České republiky ze všech koutů země, aby zvolili nejvyšší orgány svazu, včetně jeho předsedy. U příležitosti této celostátní konference byla zhodnocena činnost Zemědělského svazu ČR a byly představeny plány do budoucna. Staronovým předsedou Zemědělského svazu ČR se stal opět Ing. Martin Pýcha.   Po třech letech se konala Celostátní ...

VIDEO: Zpráva Výboru na Celostátní konferenci ZS ČR

7.11.2014

6.11.2014 - Celostátní konference ZS ČR, Ing. Martin Pýcha.  

VIDEO: Vystoupení ministra zemědělství Ing. Mariana Jurečky na výboru ZS ČR

18.6.2014

Vystoupení ministra zemědělství Ing. Mariana Jurečky na 8. společném zasedání výboru a kontrolní komise ZS ČR.  

Zemědělský svaz ČR vyzkoušel nákup elektřiny pro své členy na komoditní burze, ušetřil jim třetinu nákladů

18.6.2014

Tisková zprávaPraha, 18. června 2014 Zemědělský svaz ČR, který sdružuje podnikatele v oblasti zemědělství, nakoupil pro své členy elektřinu přímo na komoditní burze. Přispěl tím ke snížení jejich nákladů na silovou elektřinu téměř o třetinu. „Pilotní nákup pro samotný Svaz a prvních devět členů proběhl v červnu na trhu Českomoravské komoditní burzy Kladno, která obchoduje s dodávkami energií. Pořizovali jsme 1,8 tisíce megawatthodin (MWh) ...

Zemědělský svaz ČR uzavřel s odbory kolektivní smlouvě vyššího stupně

4.6.2014

Tisková zprávaPraha, 4. června 2014 Zemědělský svaz ČR, jako největší zemědělská zaměstnavatelská organizace, dnes uzavřel kolektivní smlouvu vyššího stupně se zemědělskými odbory (Odborovým svazem pracovníků zemědělství a výživy - Asociací svobodných odborů ČR, dále OSPVZ). Na podpisu smlouvy, která ovlivní většinu zemědělských podniků v ČR, se dnes dohodli zástupci obou organizací – předseda Zemědělského svazu ČR Ing. Martin Pýcha a ...

VIDEO: Výbor ZS ČR, 11.3.2014, Větrný Jeníkov

14.3.2014

Zpráva představenstva na 7. společném zasedání výboru a kontrolní komise ZS ČR - Ing. Martin Pýcha  

Stanovisko ZS ČR k podporovaným zdrojů energie

6.3.2014

Tisková zprávaPraha, 6. března 2014 V poslanecké sněmovně je v současnosti diskutována novela zákona č. 310/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie. Tento zákon, který je účinný z části dnem vyhlášení (2.10.2013), z části od 1.1.2014 a z části od 1.7. 2014, zavádí pro akciové společnosti v § 4 odst. 6 novou podmínku, aby akciové společnosti, které v současnosti pobírají příspěvek na obnovitelné ...

Zákaz pesticidů je neuvážený

2.12.2013

Tisková zprávaPraha, 29. listopadu 2013 Dle rozhodnutí Evropské komise nemohou zemědělci od 1. prosince 2013 po dobu dvou let používat dosud běžné neonikotinoidové insekticidy, obsahující účinné látky klothianidin, thiamethoxam a imidakloprid. Toto opatření však není podložené detailním výzkumem a názory expertů se velmi různí. Zemědělský svaz ČR zastává stanovisko, že bylo toto rozhodnutí neuvážené. Hlavním motivem ...

Předseda svazu Martin Pýcha hovoří v Ekonomice ČT24 k letošnímu podražení českého ovoce a zeleniny, 12.8.2013

13.8.2013

České ovoce a zelenina má letos mírně podražit. Může za to slabší úroda, kterou zemědělci očekávají kvůli povodním. K této problematice hovoří předseda Zemědělského svazu v pořadu Ekonomika ČT24. Video si můžete přehrát zde: http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10095417821-ekonomika-ct24-a-studio-burza/213411058020812-ekonomika-ct24/

Předseda svazu hostem pořadu Ekonomika ČT24, 12.7.2013

16.7.2013

Předseda Zemědělského svazu ČR Martin Pýcha hovořil o úkolech a krocích nového ministra zemědělství Miroslava Tomana. Video si můžete přehrát zde: http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10095417821-ekonomika-ct24-a-studio-burza/213411058020712-ekonomika-ct24/obsah/270664-ukoly-a-kroky-noveho-ministra-zemedelstvi/

Bulletin ZS ČR 2013

1.7.2013

Ke stažení zde (PDF nebo ZIP): Bulletin Zemědělského svazu ČR pro rok 2013. [PDF; 3,09 MB] Bulletin Zemědělského svazu ČR pro rok 2013. [ZIP; 2,92 MB]

Předseda ZS ČR hovoří v Ekonomice ČT24 k poklesu výroby masa, 30.4.2013

15.5.2013

Výroba masa se v 1. čtvrtletí meziročně snížila o necelé 3%. Produkovalo se méně hovězího, vepřového i drůbežího masa a to hlavně kvůli vysokým cenám obilovin a sóji, kvůli kterým zdražují krmné směsi. Video si můžete přehrát zde: http://www.ceskatelevize.cz/porady/10095417821-ekonomika-ct24-a-studio-burza/213411058020430-ekonomika-ct24/video/259793  

Předseda ZS ČR hostem pořadu Ekonomika ČT24 - 8.3.2013

13.3.2013

Předseda Zemědělského svazu ČR byl hostem pořadu Ekonomika ČT24, kde hovořil k poklesu zisku českého zemědělství.Na vystoupení Ing. Martina Pychy se můžete podívat zde: http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10095417821-ekonomika-ct24-a-studio-burza/213411058020308-ekonomika-ct24/obsah/247771-zisk-ceskeho-zemedelstvi-klesl/

Předseda Zemědělského svazu ČR hovoří v Ekonomice ČT24 k poklesu zisku českého zemědělství v minulém roce

1.3.2013

Zisk českého zemědělství loni klesl o čtvrtinu zhruba na deset miliard korun, vyplývá z výsledků šetření, které provedl Zemědělský svaz ČR. Snížení podle předsedy svazu Martina Pýchy způsobila především meziročně nižší sklizeň většiny zemědělských plodin. Na vystoupení Ing. Martina Pychy se můžete podívat zde: ...

Tisková zpráva ZS ČR k situaci okolo prodeje výrobků s obsahem nedeklarovaného koňského masa

26.2.2013

Státní veterinární zpráva ČR objevila, že i Česká republika, tak jako i další evropské země, byla zasažena aférou související s prodejem výrobků s obsahem nedeklarovaného koňského masa – jedná se o výrobek Lasagne Bolognese a Lachs Lasagne, které na náš trh putovaly z Lucemburska a také smažené masové kuličky v obchodní  síti IKEA. Zemědělský svaz chce v souvislosti s tím upozornit, že se nejedná ...

Tisková zpráva o uzavření Kolektivní smlouvy vyššího stupně v sektoru zemědělství na rok 2013

30.1.2013

Dnes tj. 30. ledna 2013 byla uzavřena Kolektivní smlouva vyššího stupně v sektoru zemědělství na rok 2013, kterou uzavřeli na straně zaměstnavatelů zástupci Agrární unie tj. za Zemědělský svaz ČR a Českomoravský svaz zemědělských podnikatelů jeho předsedové Ing. Martin Pýcha a Lubomír Burkoň a za odbory předseda Odborového svazu pracovníků zemědělství a výživy – Asociace svobodných odborů ČR Bohumír Dufek. Tak jako ...

Zemědělský svaz ČR vyzývá k zachování silného rozpočtu na Společnou zemědělskou politiku EU na období let 2014-2020

25.1.2013

Tisková zpráva ZS ČR Zemědělský svaz ČR se připojuje k prohlášení Evropské organizace farmářů a zemědělských družstev COPA/COGECA, aby na budoucí rozpočtové období EU zůstal zachován silný rozpočet určený na společnou zemědělskou politiku (SZP). Tento krok činíme ve vazbě na nadcházející setkání vedoucích představitelů vlád k rozpočtu EU na období let 2014-2020, které se uskuteční ve dnech ...
Partneři Zemědělského svazu ČR: