Vize a cíle

„Chceme poskytovat nejlepší servis a nejhodnotnější služby našim členům.“

Cílem činnosti Zemědělského svazu je napomáhat rozvíjení podnikání svých členů a přispívat zvyšování jejich konkurenceschopnosti, aby byli schopni plnit ve venkovském prostoru funkce produkční, environmentální a sociální.
Partneři Zemědělského svazu ČR: