Základní informace

Zemědělská akciová společnost Mezihájí, a.s.

Zapsaná v obchodním rejstříku: oddíl B, vložka 4959, vedená u Městského soudu v Praze

Sídlo: Kněžice 94, 289 02 Kněžice

Právní forma: akciová společnost

IČO: 25610813

Předmět podnikání:

-          zemědělství, včetně prodej nezpracovaných zemědělských výrobků za účelem zpracování 

           nebo dalšího prodeje

-          opravy silničních vozidel

-          výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

-          silniční motorová doprava - nákladní provozovná vozidly nebo jízdními soupravami

           o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 t, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí

-          opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů

Předmět činnosti:

         pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor

 

Představenstvo:

Předseda: Václav Šejn

Místopředseda: Hana Kubešková

Člen: Bc. Lukáš Sobota

 

Dozorčí rada:

Předseda – Ing. Jiří Sobota

Člen – Václava Mládková

Člen - Ing. Josef Brtna

 Další informace

 • Zemědělská akciová společnost Mezihájí, a.s. realizuje v partnerství s Agrovýzkumem Rapotín s.r.o. projekt financovaný Technologickou agenturou ČR TJ02000087 - Využití doplňkových půdních látek jako podpůrného nástroje ke zlepšení využitelnosti živin ze strniskových meziplodin                                                                                                                                                               Poskytovatel: Technologická agentura ČR https://www.tacr.cz/                                                                                                       Příjemce: Agrovýzkum Rapotín s.r.o.                                                                                                                                                   Doba řešení 05/2019 – 04/2021

 • Pořízení technologie využitelné ke snížení emisí amoniaku - Zemědělská akciová společnost Mezihájí, a.s.
  OP Životní prostředí (CF)
  Datum alokace: 31.10.2014 - Projekt dokončen
 • Zemědělská akciová společnost Mezihájí, a.s. - speciální stroje pro rostlinnou výrobu                                                                   Název operace: INVESTICE DO ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ                                                                                                                   Hlavní cíl operace: Investice vedoucí k modernizaci zemědělského podniku je spolufinancován Evropskou unií                                     EVROPASKÁ UNIE                                                                                                                                                                          Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova Evropa investuje do venkovských oblastí                                                                          Program rozvoje venkova
 • Investice do zemědělských podniků- krmný automat                                                                                                                                Datum alokace: 26.10.2016                                                                                                                                                            Evropská unie Evropský fond pro rozvoj venkova Evropa investuje do venkovských oblastí                                                                   Program rozvoje venkova
 • Investice do zemědělských podniků Zemědělská akciová společnost Mezihájí, a.s. - speciální stroje pro rostlinnou výrobu                         Datum alokace: 29.10.2017                                                                                                                                                                      Evropská unie                                                                                                                                                                              Evropský fond pro rozvoj venkova                                                                                                                                                        Evropa investuje do venkovských oblastí                                                                                                                                           Program rozvoje venkova
 • Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií v zemědělské prvovýroběInovace technologických postupů v podniku Zemědělská akciová společnost Mezihájí                                                                                                                                               Datum alokace: 21.4.2017                                                                                                                                                                           Evropská unie                                                                                                                                                                               Evropský fond pro rozvoj venkova                                                                                                                                                             Evropa investuje do venkovskýh oblastí                                                                                                                                                       Program rozvoje venkova

 Výsledek obrázku pro evropská unie

  Člen Zemědělského svazu ČR

  Zemědělsky svaz ČR