Zemědělské družstvo Brandýs nad Labem

Základní informace

Z důvodu přeložení členské schůze z 9.4.2018 na 24.5.2018 ( zaneprázdnění notáře),

posíláme novou pozvánku na členskou schůzi, která se uskureční 24.5.2018.

Žádáme Vás o nové podepsání plných mocí k zastupování na této členské schůzi.

 

Za ZD Brandýs nad Labem

ing. Jozef Mažgút                                                       ing. Josef Choděra

Předseda družstva                                                      místopředseda družstva

Dne 8.5.2018