Valná hromada - 11.12.2014

                                                                                 P O Z V Á N K A

Zemědělského družstva Brandýs nad Labem Vás zve na členskou schůzi družstva, která se koná ve čtvrtek 11.12.2014 od 15.00 hod v zasedací místnosti ZD.


Program jednání  členské schůze :


1) Zahájení a ustanovení pracovních orgánů členské schůze

2) Projednání zápisu z členské schůze ze dne 9.10.2014

3) Příkaz předsedy k provedení inventarizace k 31.12.2014 - ing. Josef Choděra

4) Projednat Příkaz předsedy družstva k zajištění pravidelné roční prověrky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na všech pracovištích a zařízení ZD

    Brandýs nad Labem v roce 2014.

5) Projednání rozboru hospodaření za I.-IX. měs. 2014 vč. plnění plánu za rok 2014

6) Projednávání pravidelných úkolů členské schůze :

     a) Zprávu z kontrolní činnosti (připravuje kointrolní komise)

     b) Úkoly BOZPO + PO – ing.L. Mrázek

     c) Úkoly Cross-compliance vč. Geac II, Helt-chek vč. reformy SZP a „Dotace“ – ing.J.Mažgút

     d) Vypořádání oprávněných osob – ing. Josef Choděra

     e) Úkoly půda vč. zisku orné půdy - ing.L.Mrázek

     f) Rozvoj „Pilíře VI“ – nezemědělských činností

7) Různé

8) Diskuse

9) Usnesení a závěr


Za ZD Brandýs nad Labem


ing. Jozef Mažgút                                                                ing. Josef Choděra

předseda ZD                                                                       místopředseda ZD

 

Dne 28.11.2014

    Člen Zemědělského svazu ČR

    Zemědělsky svaz ČR